การเติมสารทำความเย็นจากถังขนาดใหญ่เข้าสู่ระบบ

Posted on : 27-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การใช้ถังบรรจุสารทำความเย็นขนาดใหญ่ สำหรับการบริการในกรณีที่ต้องใช้ปริมาณสารทำความเย็นบรรจุในระบบเป็นจำนวนมาก ถังบรรจุสารทำความเย็นขนาดใหญ่ ที่นิยมใช้กันมีขนาด 25 ปอนด์และ 145 ปอนด์
การใช้ถังบรรจุขนาดใหญ่เราไม่สามารถทราบได้ว่า ได้เติมสารทำความเย็นเข้าไปกี่ปอนด์ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์แยกต่างหาก สำหรับวัดปริมาณสารทำความเย็นที่เติมเข้าไปว่า ขณะเติมนั้นเติมเข้าไปกี่ปอนด์เพราะว่าถ้าหากเติมมากไปก็มีผลเสียหายต่อคอมเพรสเซอร์ และเป็นการสูญเปล่าอีกด้วยเพราะถ้าหากเติมมากไปต้องปล่อยส่วนที่เกินออกทิ้ง


ภาพ 9-1 การต่อแมนิโฟลด์เกจกับคอมเพรสเซอร์และถังบรรจุสารทำความเย็นขนาดใหญ่ เพื่อบรรจุสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบ
เครื่องมือ
ประแจปากตาย 1 ชุด, ผ้าคลุมบังโคลนรถ 2 ผืน, ชุดแมนิโฟลด์เกจพร้อมสายต่อ 1 ชุด แว่นตานิรภัยอุปกรณ์วัดปริมาณสารทำความเย็นที่จะใช้เติม
วัสดุ สารทำความเย็น R-12
การเตรียมการไล่ลมและวิธีตรวจการอุดตัน
1. เปิดลิ้นที่กระป๋องหรือถังบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้สารทำความเย็นเข้าสู่ระบบโดยหมุนลิ้นที่ถังหรือกระป๋องบรรจุสารทำความเย็นทวนเข็มนาฬิกา
2. ลิ้นด้านความดันสูงและความดันต่ำยังคงปิดอยู่ ให้คลายจุ๊บเสียบท่อกลางใต้แมนิโฟลด์เกจออกเล็กน้อยเพื่อไล่ลมออกจากท่อยาง
การบรรจุสารทำความเย็น
1. ลิ้นที่ชุดแมนิโฟลด์เกจทั้งสองตัวปิดสนิท

2. เดินเครื่องที่ความเร็ว 1250 รอบ/นาที
3. ปรับความเย็นให้เย็นสุดและเปิดสวิชพัดลมเร็วสุด
4. เปิดลิ้นที่เกจวัดความดันต่ำเพื่อให้สารทำความเย็นในสภาพของแกสไหลเข้าไปในระบบ
5. ก่อนทำการเติมให้นำถังบรรจุสารทำความเย็นวางไว้บนตาชั่งเพื่อจะได้ทราบจำนวนสารทำความเย็นที่เติมเข้าไปว่าเติมเข้าไปเท่าใด หรือถ้าหากไม่นำถังสารทำความเย็นขึ้นวางบนตาชั่งอาจจะต่อผ่านจากถังสารทำความเย็น ผ่านชุดอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณสารทำความเย็นกับชุดแมนิโฟลด์เกจก็ได้
ถ้าหากพบว่าสารทำความเย็นเดิมเต็มระบบแล้วให้เติมเพิ่มเข้าไปอีก 4 ออนซ์
การบริการภายหลังจากเติมสารทำความเย็น
1. ปิดเกจวัดความดันด้านความดันสูง
2. ถอดสายยางท่อกลางของชุดแมนิโฟลด์เกจออกจากกระป๋อง
3. หมุนคอมเพรสเซอร์ด้วยมือ 2-3 รอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารทำความเย็นในสภาพของเหลวเข้าไปอยู่ในคอมเพรสเซอร์
4. ติดเครื่องยนต์ตั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในขั้นเดินเร็ว
5. ทดสอบการทำงานของระบบว่ามีความเย็นเพียงพอหรือไม่
6. ถ้าระบบทำงานเรียบร้อยให้ถอดชุดแมนิโฟลด์เกจออก และใส่ฝาครอบลิ้นเซอร์วิสให้เรียบร้อย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.