การเปรียบเทียบเครื่องยนต์ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ

Posted on : 29-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์

รูปที่ 3.22 จะแสดงการเปรียบเทียบการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ เครื่องยนต์ 2 จังหวะไม่สามารถผลิตกำลังมากเป็น 2 เท่าของเครื่องยนต์ 4 จังหวะเมื่อเครื่องยนต์มีขนาดเท่ากัน แต่จะให้จังหวะกำลังเป็นจำนวน 2 เท่าเมื่ออัตราเร็วของเครื่องยนต์ทั้ง 2 แบบ เท่ากัน สาเหตุที่มีกำลังไม่มากเป็น 2 เท่าทั้ง ๆ ที่จังหวะกำลังเป็น 2 เท่า มีเหตุผลคือ ในเครื่องยนต์ 2 จังหวะ เมื่อไอดีไหลเข้ากระบอกสูบ จะมีไอเสียเข้าผสมกับไอดี จึงทำให้ไอดีในกระบอกสูบถูกแทนที่บางส่วนด้วยไอเสีย กำลังเครื่องยนต์จึงไม่มากเท่าที่ควรในจังหวะกำลัง

สำหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ไอเสียเกือบทั้งหมดถูกขับออกจากกระบอกสูบ ไอดีจึงเข้ากระบอกสูบได้เต็มที่ และมีผลทำให้กำลังของเครื่องยนต์ในแต่ละจังหวะกำลังมีค่ามากเต็มอัตรา

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.