การเว้นระยะห่างและการแซง

Posted on : 25-12-2013 | By : Author | In : การขับรถยนต์

การเว้นระยะห่าง
อุบัติเหตุบนท้องถนน ส่วนมากเกิดจากการขับขี่ชิดกับรถยนต์คันหน้ามากเกินไป เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่จะต้องสามารถกำหนดระยะห่างให้มีความปลอด¬ภัยต่อตัวคุณและผู้โดยสาร ในทุกสภาพภูมิอากาศ สภาพถนน และการจราจร
คุณควรเว้นระยะห่างไว้เท่าใดจึงจะเหมาะสม ในทางอุดมคติแล้วนั้น คุณควรเว้นระยะไว้ไม่น้อยกว่าระยะที่ต้องใช้ในการเบรกทั้งหมดซึ่งสัมพันธ์กับอัตราเร็วของรถยนต์ของคุณ
แต่อย่างไรก็ตาม ในการขับขี่ในตัวเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นซึ่งการเคลื่อนตัวของรถยนต์เป็นไปอย่างช้าๆ คงจะไม่มีเนื้อที่ของถนนเพียงพอ ในการเว้นระยะดังกล่าวดังนั้นคุณควรเว้นระยะไว้ไม่น้อยกว่าระยะทางช่วงการคิดว่าจะเบรก และเว้นไว้มากกว่านี้เมื่อถนนลื่น
ควรจำไว้ว่าระยะทางที่ต้องใช้ในการหยุดรถทั้งหมดเท่านั้นที่เป็นระยะที่มีความปลอดภัย ระยะที่น้อยกว่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงให้แก่คุณ
อาจพอสรุปเพื่อให้สามารถเทียบเป็นระยะทางได้ง่ายๆ ดังนี้
ทุกๆ อัตราเร็ว 10 กม./ ชม. จะเว้นระยะห่างไว้ 5 เมตร เช่น อัตราเร็ว 50 กม./ชม. จะเว้นระยะห่างไว้ 25 เมตร แต่ในสภาพภูมิอากาศที่เลว ควรเพิ่มระยะห่างอย่างน้อยสองเท่า
กฎสองวินาที
เราสามารถสรุปเป็นกฎสองวินาทีสำหรับสภาพการขับขี่บนถนนแห้งโดยที่สภาพยางและเบรกดีเลิศ
คุณต้องการเวลาอย่างน้อยสองวินาทีในขณะขับขี่ ตามรถยนต์คันหน้า หมายถึงระยะห่างจากรถยนต์คันหน้าเมื่อเทียบเป็นระยะเวลาในการวิ่งรถแล้วเท่ากับสองวินาที
ในกรณีของสภาพภูมิอากาศที่เลว เช่น ถนนเปียก นํ้าฝน ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อยเท่ากับสี่วินาทีคือ เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
คุณจะทราบได้อย่างไรว่า ระยะห่างนั้นคือเท่ากับเวลาสองวินาที คุณอาจใช้จุดอ้างอิงเทียบโดยใช้สะพาน ต้นไม้ หรือป้าย สัญญาณจราจร เมื่อรถยนต์คันหน้าเคลื่อนที่ถึงจุดอ้างอิงคุณก็พูดในใจว่า “กฎสองวินาที กฎสองวินาที” ซึ่งจะใช้เวลาประมาณสองวินาที คุณจะต้องขับรถยนต์ มาถึงตรงจุดอ้างอิงนั้นพอดี แสดงว่าคุณห่างจากรถยนต์คันหน้าเท่ากับสองวินาที แต่ถ้าคุณมาถึงจุดอ้างอิงก่อนที่คุณจะพูดจบ แสดงว่าคุณขับขี่ชิดกับรถยนต์คันหน้ามากเกินไป
ข้อควรจำ
อุบัติเหตุชนท้ายกันของรถยนต์มักเกิดขึ้นเพราะว่า
-ขับขี่ชิดกับรถยนต์คันหน้ามากเกินไป
-ไม่สามารถเบรกได้ทันเวลา
คุณสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเช่นนี้ได้โดยรักษาระยะห่างให้เหมาะสมและมองไปข้างหน้าให้ไกล เพื่อให้เวลาแก่ตัวคุณอย่างเพียงพอที่จะตอบสนองด้วยการเบรกได้ทันเวลา
เมื่อคุณขับขี่ชิดกับรถยนต์คันหน้ามากเกินไป คุณควรชะลอความเร็วลงทีละน้อยเพื่อเพิ่มระยะห่างให้เหมาะสม
การแซง
การแซงเป็นมูลเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุในการชนประสานงา การแซงที่ไม่ถูกต้องตามจังหวะเวลา หรือแซงในที่ไม่เหมาะสม เป็นอันตรายมากที่สุด ดังนั้นจึงสำคัญมากที่จะต้องเลือกจังหวะเวลาและสถานที่อย่างระมัดระวัง
ก่อนการแซงคุณต้องมั่นใจว่าจะสามารถกลับเข้าสู่ช่องทางเดิมได้อย่างปลอดภัย โดยไม่กีดขวางรถที่วิ่งสวนมาหรือไม่เบียดกับรถคันที่แซงขึ้นไป
การแซงมีสองแบบ คือ
-แซงรถยนต์ที่จอดนิ่ง หรือแซงสิ่งกีดขวาง
-แซงรถยนต์ที่กำลังวิ่งไปทางเดียวกับคุณ
การแซง
ภาพการแซง
การแซงรถยนต์ที่จอดอยู่หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ
การรอคอยหรือการผ่านไปนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งคุณจะต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านั้นได้แก่
-ชนิดและความกว้างของถนน
-สิ่งกีดขวางนั้นอยู่บนข้างไหนของช่องจราจรหรืออยู่บนทั้งสองข้าง
-มีรถยนต์วิ่งสวนทางมาหรือไม่
-มีเนื้อที่ว่างเพียงพอหรือไม่
ตามกฎปกติถ้ามีสิ่งกีดขวางที่ช่องจราจรของคุณ คุณจะต้องให้รถยนต์ที่วิ่งสวนทางผ่านไปก่อน แต่ถ้าสิ่งกีดขวางอยู่บนช่องทางสวน คุณก็อย่าคาดหวังว่าคุณจะได้ผ่านไปก่อนเสมอ ควรเตรียมตัวเพื่อหลีกทาง ให้ถ้าเจ้าหมอนั่นไม่ยอมหยุดให้คุณ
-ควรตรวจสอบด้วยการมองกระจกเพื่อประเมินความเร็วและตำแหน่งของรถยนต์ที่วิ่งตามมา
-ให้สัญญาณถ้าจำเป็น
-ตัดสินใจในตำแหน่งที่เหมาะสมของคุณ
การแซงผ่านสิ่งกีดขวาง ควรเบนออกแต่เนิ่นๆ ไม่ควรขับเข้าไปจนใกล้สิ่งกีดขวางแล้วจึงหักหลบออกมา เพื่อแซง ถ้าจำเป็นต้องหยุดรออยู่ด้านหลังสิ่งกีดขวาง หยุดให้ห่างและเว้นช่องให้มองเห็นข้างหน้าได้ดีแต่ อย่าให้กีดขวางทางรถสวน ปรับอัตราเร็วตามความจำเป็น
สิ่งกีดขวางที่อยู่บนเนิน หรือทางชัน จำเป็นต้องให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นและเริ่มใช้เบรกให้เร็วขึ้นกว่าปกติถ้าจำเป็น
ถ้าคุณขับขี่ลงทางลาด หรือลงเนินและสิ่งกีดขวางอยู่ในช่องรถสวนอื่น อย่าถือสิทธิ์ว่าคุณจะต้องได้ทางก่อนเสมอไป เพื่อความปลอดภัยจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้ทางเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีรถยนต์หนักวิ่งสวนขึ้นทางชันมา ควรปล่อยให้เขาวิ่งต่อไปได้ เขาจะขอบใจใน ความมีนํ้าใจของคุณ
ข้อควรจำเพื่อความปลอดภัย
เว้นระยะห่างให้มากพอ เพื่อความปลอดภัยระหว่างสิ่งกีดขวางและรถที่สวนทางมา หากมีระยะห่างน้อยให้ลดความเร็วและระมัดระวังให้มากขึ้น ยิ่งระยะห่างมีน้อยเท่าใดความเร็วก็ต้องลดลงเท่านั้น
การแซงรถยนต์ที่กำลังวิ่ง
อย่าแซงถ้าไม่จำเป็น ถามตัวเองว่ามันจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำเช่นนั้น ถ้าจำเป็นคุณจะต้องหาจังหวะที่เหมาะสม
สถานที่บางแห่งไม่เหมาะสมที่จะแซง เช่น อย่าแซงรถยนต์คันอื่น
-ถ้าคุณไม่สามารถ มองเห็นถนนข้างหน้า
-ถ้าผู้ขับขี่คนอื่นๆ อาจมองไม่เห็นคุณ
-ถ้ามีพื้นที่ว่างน้อยเกินไป
-ถ้าถนนแคบ
-ถ้ามีทางแยกอยู่ข้างหน้า
-ถ้าคุณเข้าเขตทางม้าลาย
-ถ้ามีเครื่องหมายห้ามแซง
-ถ้ามีเส้นทึบคู่แบ่งช่องกลางถนนหรือเส้นทางด้านของคุณเป็นเส้นทึบ
-ถ้าถนนเป็นลักษณะเว้าต่ำลงซึ่งเป็นจุดบอดบนถนนและอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นรถยนต์ที่กำลังวิ่งสวนขึ้นมา
อัตราเร็วของรถยนต์คันที่คุณจะแซงไปนั้นสำคัญมาก เมื่อคุณขับมาด้านหลังรถคันที่กำลังเคลื่อนที่ คุณจะต้องใช้ระยะทางจำนวนหนึ่งในการตามให้ทันและใช้ระยะทางอีกจำนวนหนึ่งกว่าจะแซงผ่านพ้น เวลาการแซงทั้งหมดอาจยาวนาน เช่น รถยนต์คันหน้าห่างจากคุณประมาณ 200 เมตร และรถยนต์คันนั้นใช้ความเร็ว 25 กม./ซม. ขณะที่รถของคุณใช้ความเร็ว 50 กม./ชม. กว่าที่คุณจะวิ่งไล่ตามรถยนต์คันหน้าได้ทันนั้นต้องวิ่งไปเป็นระยะทางทั้งหมดเท่ากับ 400 เมตร
การแซงต้องใช้เวลามาก ความเร็วของรถยนต์ของคุณเมื่อเทียบกับความเร็วของคันที่คุณต้องการจะแซง ถ้าอัตราเร็วต่างกันน้อย จะต้องใช้ระยะทางโล่งที่ปลอดภัยในการแซงเพิ่มมากขึ้น จำไว้ว่าถ้าไม่แน่ใจอย่าแซง
จุดบอดบนถนน
ภาพจุดบอดเนื่องจากถนนเป็นลักษณะเว้าต่ำลง
ข้อควรจำเพื่อความปลอดภัย
ในขณะที่มีรถยนต์คันอื่นกำลังแซงรถยนต์ของคุณ อย่าเร่งรถยนต์ของคุณ ควรชะลอความเร็วถ้าจำเป็น เพื่อให้ผู้ขับขี่รายอื่นนั้นแซงผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว
การแซงรถยนต์ขนาดใหญ่
คุณต้องเว้นระยะให้ห่างเพียงพอที่จะสามารถมองเห็นถนนข้างหน้าได้ชัดเจน ถ้ามีรถยนต์คันอื่นมาแทรกตรงกลาง คุณควรปรับระยะใหม่
ถ้าคุณคิดจะแซง ต้องพิจารณาดูว่ารถยนต์ที่คุณต้องการจะแซงนั้นบรรทุกนํ้าหนักหรือเป็นรถเปล่า เพราะว่าอัตราเร็วของรถยนต์ขนาดใหญ่นั้นอาจแปรเปลี่ยนได้มากระหว่างการขับขี่ขึ้นทางชันและลงทางลาด
ในกรณีแซงทางชัน รถยนต์ขนาดใหญ่ที่บรรทุกของหนักจะวิ่งช้าลง
อย่างมาก คุณอาจแซงได้โดยเวลาสั้นลง แต่อย่าลืมว่ารถยนต์ที่วิ่งสวนมาก็วิ่งเร็วมากขึ้นเช่นกัน

การแซง1
ภาพการแซงรถยนต์ขนาดใหญ่
เครื่องหมายและสัญญาณจราจรบนถนน
บริเวณที่มีแนวโน้มต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมักจะแบ่งช่องจราจรด้วยเส้นสีขาวทึบสองเส้นคู่ คอยสังเกตดูเครื่องหมายเตือนต่างๆ บนถนน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ก่อนการแซงต้องดูว่ารถยนต์คันหน้ากำลังจะทำอะไร รถยนต์คันหน้าอาจกำลังจะแซงก็ได้ ห้ามขับตามรถยนต์ที่กำลังแซง เพราะคุณจะมองไม่เห็นรถยนต์ที่วิ่งสวนมา
คุณต้องตัดสินใจให้ถูกต้องด้วยตนเองก่อนการแซง โดยขึ้นอยู่กับ
-สิ่งที่คุณเห็น
-สิ่งที่คุณทราบ
ถ้ายังไม่แน่ใจให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ เพราะเวลาอาจไม่เพียงพอต่อการแซงพร้อมกันสองคัน
ขั้นตอนการแซง
-มองกระจกหลังเพื่อประเมินความเร็วและตำแหน่งของรถยนต์ที่ตามหลัง
-ขับให้ใกล้รถยนต์คันหน้า พอที่จะเบนออก และเตรียมที่จะแซงขึ้นไปได้อย่างนุ่มนวลเมื่อคุณพร้อม แต่อย่าให้ใกล้มากเกินไป จนคุณไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ถนัด
-ใช้อัตราเร็วในการแซงให้สูงเพียงพอ ด้วยกำลังจากเครื่องยนต์ที่มีอยู่ เพื่อใช้เวลาให้น้อยที่สุด
บางครั้งคุณอาจต้องเปลี่ยนเกียร์ตํ่าลงหนึ่งเกียร์เพื่อให้กำลังเร่งได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเร็วของรถยนต์ในขณะนั้นด้วย
การแซง2
ภาพห้ามขับตามรถยนต์ที่กำลังแซง
ประเมินสถานการณ์ รอบข้างทั้งหมด เช่น
-สภาพถนน
-ผู้ขับขี่คันหน้ากำลังทำอะไรและกำลังจะทำอะไร
-อันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น
-ความเร็วและตำแหน่งของรถสวน
-ความแตกต่างในการใช้ความเร็วของรถคุณและรถสวน
ดูกระจกอีกครั้งเพื่อตรวจดูสถานการณ์ขณะนั้น ห้ามพยายามแซง หากรถคันอื่นกำลังแซงหรือกำลังจะแซงรถคุณ ควรแซงก็ต่อเมื่อคุณแน่ใจว่าปลอดภัยแน่นอน
-ให้สัญญาณเมื่อต้องการจะแซง เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่คันหลังทราบ, ผู้ขับขี่คันที่คุณจะแซงทราบ, ผู้ขับขี่ที่วิ่งสวนทางมาทราบ
-ตรวจสอบครั้งสุดท้าย เพื่อให้แน่ใจว่าข้างหน้า และข้างหลังนั้นว่างและปลอดภัย
-แซงขึ้นไปให้เร็วที่สุด เท่าที่รถยนต์ของคุณสามารถทำได้
-มองกระจกหลังเพื่อดูว่าได้ผ่านรถคันที่ถูกแซงพ้นแล้วและสามารถกลับสู่ช่องจราจรเดิมได้แล้วโดยไม่เป็นการปาดหน้า
ข้อควรจำ
ถ้าจะแซงรถจักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ ควรเว้นช่องว่างให้มากเพียงพอ
อย่าพยายามแซงเมื่อเข้าใกล้ทางแยกที่คุณต้องการจะเลี้ยวซ้าย
การแซงซ้าย
โดยปกติแล้วคุณไม่ควรแซงบนช่องจราจรข้างซ้าย เว้นแต่
-รถคันหน้าส่งสัญญาณไฟเลี้ยวขวา
-คุณต้องการเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกข้างหน้า
-การจราจรกำลังเคลื่อนที่อย่างช้าๆ และการจราจรบนช่องทางขวา นั้นช้ากว่าช่องทางซ้ายซึ่งเป็นช่องที่คุณกำลังใช้อยู่
-คุณกำลังอยู่ในถนนที่วิ่งได้ทางเดียว

การแซง3

ภาพการแซงซ้าย
การแซงบนถนนช่องทางคู่
ถนนบางสายแบ่งช่องทางกันซัดเจนคือขาไปสองช่องและขามาสองช่อง โดยไม่สามารถข้ามเข้ามาในช่องตรงข้ามได้
คุณสามารถแซงได้ถ้ามั่นใจว่าปลอดภัย โดยดู
กระจกหลัง
มองกระจกหลังเพื่อศึกษาตำแหน่งและอัตราเร็วของรถยนต์คันหลัง
ตำแหน่ง
รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้เหมาะสม และเปลี่ยนช่องจราจรอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าหักออกมาอย่างกะทันหัน
อัตราเร็ว
ใช้อัตราเร็วสูงเพียงพอ ที่จะแซงขึ้นไปได้โดยไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนด
มอง
มองไปข้างหน้าเพื่อให้ทราบ
-สภาพของถนน
-รถยนต์คันหน้ากำลังทำอะไร
-มีสิ่งที่น่าเป็นอันตรายหรือไม่
การแซง4
ภาพการแซงบนถนนช่องทางคู่
กระจกหลัง
ตรวจสอบทางกระจกหลังอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ทราบสถานการณ์
อย่าเพิ่งแซงรถคันหน้า เมื่อมีรถยนต์คันหลังกำลังจะแซงรถยนต์ของคุณ
สัญญาณ
ควรให้สัญญาณถึงแม้ว่าไม่มีรถยนต์ข้างหลังก็ตาม เพราะสัญญาณจะแจ้งให้ผู้ขับขี่คันที่คุณกำลังจะแซงนั้นทราบและผู้ขับขี่คันหน้าที่ไกลออกไปทราบด้วย
การเริ่มแซง
ตรวจสอบครั้งสุดท้าย ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง เมื่อปลอดภัยแล้วให้เปลี่ยนช่องจราจรทีละน้อย เมื่อแซงผ่านโดยเร็วไปแล้ว ตรวจสอบทางกระจกมองหลังอีกครั้งหนึ่งก่อนกลับเข้าสู่ช่องจราจรเดิมอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ข้อควรจำเพื่อความปลอดภัย
อย่ากีดขวางรถที่ใช้ความเร็วมากกว่าคุณ หากเขาต้องการแซง ถึงแม้ว่าเขาจะใช้ความเร็วเกินกว่ากำหนด
ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.