หลักการใช้คลัช สำหรับรถเกียร์ธรรมดา

Posted on : 11-10-2012 | By : admin | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

หลักการใช้คลัช

วิธีการใช้คลัชในเกียร์ธรรมดา

 1. เมื่อใส่เกียร์หรือปลดเกียร์ว่าง หรือสตาร์ทเครื่องยนต์ ควรเหยยียบคลัชให้จมเสียก่อนทุกครั้ง
 2. เมื่อตองการจะออกรถต้องปล่อยคลัชออกช้า ๆ เืพ่อให้รถเคลื่อนที่ออกไปช้า ๆ ก่อน แล้วจึงรีบปล่อยคลัชให้หมด
 3. พยายามปล่อยคลัช ออกรถอย่าให้รถกระตุก แต่ถ้ารถมีอาการกระตุกก็ควรปล่อยคลัชให้ช้าลงกว่าเดิมอีก

ข้อควรระวังในการใช้คลัช

 • เมื่อเครื่องยนต์ติดเครื่องแล้ว แต่รถจอดอยู่กับที่ ไม่ควรเหยียบคลัชแช่เอาไว้ เพราะจะทำให้บอลเบริ่งคลัชเสียเร็ว
 • ควรตรวจเช็คระยะฟรีคลัชเสียก่อนทุกครั้งก่อนที่จะใช้รถ ถ้าหากว่าขาเหยียบคลัชไม่มีระยะฟรีเลย หรือฟรีมากฟรีน้อย ก็ควรจัดระยะเสียใหม่ คือให้มีระยะฟรีประมาณ 1 – 3/4 นิ้ว
 • ห้ามเหยียบเลี้ยงคลัช คือ
  • เพื่อต้องการลดความเร็ว หรืออกรถช้าเกินไป
  • เมื่อรถกำลังตก
  • เมื่อรถจำเป็นต้องจอดบนส่วนลาดของเนิด แต่ใช้เลี้ยงคลัชให้รถหยุด คลัชจะเสียหายเร็ว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

 • Stumble upon
 • twitter

Comments are closed.