การไล่ลมในระบบคลัทช์น้ำมัน

Posted on : 22-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

BLEEDING CLUTCH SYSTEM
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถ ไล่ฟองอากาศที่ตกค้างอยู่ในระบบออกอย่างถูกวิธี
วัสดุอุปกรณ์
น้ำมันคลัทช์ ท่อยาง และขวดรองรับน้ำมันคลัทช์ แม่แรง ขาหยั่ง
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
การไล่ลมคลัทช์
รูปการไล่ลมคลัทช์
ความรู้เบื้องต้น
อากาศมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันคลัทช์ที่ใช้เติมในระบบคลัทช์น้ำมัน เมื่อมีการรั่วในระบบ อากาศจะเข้าไปแทนที่น้ำมันภายในระบบทำให้คันเหยียบคลัทช์ต่ำหรือหยุ่นเท้า เวลาเหยียบคลัทช์เข้าเกียร์จะเข้าเกียร์ไม่ได้ เนื่องจากแผ่นคลัทช์ไม่อิสระ ถ้าระบบคลัทช์รั่วเล็กน้อยผู้ขับย้ำคันเหยียบคลัทช์หลายๆ ครั้งก็สามารถเข้าเกียร์ได้ แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องไล่อากาศออกจากระบบ หรือในกรณีที่บริการระบบคลัทช์ เมื่อประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบเสร็จแล้ว ก็ให้ไล่อากาศออกจากระบบเช่นกัน
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
ข้อควรระวัง
น้ำมันคลัทช์เป็นอันตรายต่อสีรถ จะต้องระวังอย่าให้น้ำมันคลัทช์ถูกสีรถ หรือระวังอย่าให้มือที่เปื้อนน้ำมันคลัทช์จับต้องรถ และดำเนินการตามขั้น
ตอนคือ
๑. ขึ้นแม่แรงล้อหลัง แล้วใช้ขาหยั่งรองรับ
๒. ขึ้นแม่แรงทางส่วนหน้าของรถยนต์ แล้วใช้ขาหยั่งรองรับ
๓. ใช้ผ้าคลุมบังโคลนกันเปื้อน และกันสีรถเป็นอันตราย

คลัทช์

รูปแสดงตำแหน่งปรับปั๊มคลัทช์ตัวล่าง
๔. เติมน้ำมันคลัทช์ให้ได้ระดับด้วย
๕. ให้คนหนึ่งขึ้นนั่งบนรถ ในตำแหน่งคนขับ
๖. ให้อีกคนหนึ่งมุด เข้าใต้ท้องรถพร้อมด้วยประแจ และสายยาง พร้อมขวดรองรับน้ำมันคลัทช์
๗. ถอดยางครอบหัวไล่ลมออก

คลัทช์1

รูปแสดงการไล่ลมปั๊มคลัทช์ตัวล่าง
๘. เชื่อมต่อสายยาง และขวดรองรับน้ำมันคลัทช์เข้ากับหัวไล่ลม
๙. ให้คนที่นั่งบนรถย้ำคลัทช์หลายๆ ครั้ง แล้วเหยียบกดไว้โดยไม่ต้องขยับเท้า
๑๐.    คนใต้ท้องรถคลายสกรูไล่ลม ปล่อยฟองน้ำมันไหลออกจนแรงดันน้ำมันหมด
๑๑.    กวดสกรูไล่ลมให้แน่นพอประมาณ
๑๒.    ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ๙-๑๑ จนฟองอากาศในระบบคลัทช์หมดไป
๑๓.    ครอบลูกยางหัวไล่ลมตามเดิม
๑๔. ลงแม่แรง
๑๕.    ตั้งระยะคันเหยียบคลัทช์ให้ถูกต้องตามค่าที่กำหนด
ข้อควรระวัง
ขณะทำการไล่ลมต้องคอยเติมน้ำมันคลัทช์ที่แม่ปั๊มคลัทช์ อย่าให้น้ำมันในลูกถ้วยหมด
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.