ประสิทธิภาพการถ่ายทอดกำลังของเครื่องยนต์

Posted on : 21-05-2013 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

กำลังจากเครื่องยนต์ส่งผ่านคลัตช์ ห้องเกียร์ข้อต่ออ่อน เพลากลาง เฟืองท้าย เฟืองเหลื่อม ความเร็ว และเพลาหลัง จนถึงล้อขับเคลื่อน กำลังที่ล้อขับเคลื่อนจะน้อยกว่ากำลังของเครื่องยนต์เนื่อง จากมีกำลังบางส่วนสูญเสียไปในระบบถ่ายทอดกำลังดังกล่าว สาเหตุของการสูญเสียกำลังเนื่องมาจาก
1. ความฝืดของส่วนต่างๆ ที่หมุน เช่น ที่แบริ่งและที่ฟันเฟือง ฯลฯ
2. ความหนืดของนํ้ามันในห้องเกียร์และเฟืองท้าย
3. แรงต้านอากาศในขณะที่ชิ้นส่วนต่างๆ กำลังหมุน


รูปที่ 2.2 ระบบถ่ายทอดกำลังแบบต่างๆ ของรถยนต์

รูปที่ 2.2 (ก) แสดงส่วนประกอบต่างๆ ในระบบถ่ายทอดกำลังของรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง โดยกำลังถ่ายทอดจากเครื่องยนต์ผ่านคลัตช์ ห้องเกียร์ ข้อต่ออ่อน เพลากลาง ชุดเฟืองท้าย เพลาท้าย จนถึงล้อขับเคลื่อน
รูปที่ 2.2 (ข) แสดงส่วนประกอบต่างๆ ในระบบถ่ายทอดกำลังของรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า ในกรณีนี้ห้องเกียร์และชุดเฟืองท้ายจะรวมกันเป็นชุดเดียวกันซึ่งเรียกว่าชุดเพลาส่งกำลัง (transaxle) ดังนั้นจึงไม่มีเพลากลางและเครื่องยนต์มักติดตั้งตามขวาง
รูปที่ 2.2 (ค) แสดงส่วนประกอบต่างๆ ในระบบถ่ายทอดกำลังของรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ กำลังจากเครื่องยนต์ที่ถ่ายทอดผ่านคลัตช์และห้องเกียร์จะถ่ายทอดผ่านห้องแบ่งกำลัง (transfer case) โดยจะส่งกำลังไปยังเพลาท้ายและเพลาหน้าเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้สี่ล้อ
ประสิทธิภาพการถ่ายทอดกำลังของเกียร์ต่างๆ จะไม่เท่ากัน โดยทั่วไปแล้วเกียร์ต่ำจะให้ประสิทธิภาพต่ำกว่าเกียร์สูง เช่น เกียร์สูงมีประสิทธิภาพการถ่ายทอดกำลัง 90% เกียร์ต่ำจะมีประสิทธิภาพ 80-85% ฯลฯ
ตารางที่ 2.1 แสดงประสิทธิภาพการถ่ายทอดกำลังโดยแบ่งตามประเภทของรถยนต์
ตารางที่ 2.1 ประสิทธิภาพการก่ายทอดกำลังของรกยนต์ประเกทต่างๆ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.