ข้อควรระวังในการขับรถ

Posted on : 23-10-2012 | By : Author | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

การขับรถ

1.  ไม่ควรขับรถ ที่บรรทุกของหนักให้เร็วเกินไปเพราะว่าถ้ารถเสียหลักการทรงตัวก็จะไม่สามารถประคองรถให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยได้

2.  ไม่ควรใช้มือและเท้า ปฏิบัติงานอื่นในเมื่อรถกำลังแล่นด้วยความเร็วสูงเช่นก้มลงหยิบสิ่งของที่ตกหล่น

3.  ไม่ควรหักเลี้ยวรถหลบหลีกด้วยความตกตะลึงจะทำให้รถเสียหลักแต่ถ้าจำเป็นต้องหลบข้างถนนก็ควรหลบลงไปตรงๆ เพื่อป้องกันไม่ให้รถพลิกคว่ำ

4.  ไม่ควรขับรถให้นานเกินควรเมื่อรู้สึกตัวปวดเมื่อยหรือมีอาการเผอเรอ ก็ควรหยุดพักผ่อนทันทีอย่าพยายามฝืนขับต่อไป

5.  ควรตรวจดูเกจวัดบอกความดันต่างๆ ตลอดเวลาเพื่อป้องกันความเสียหายของรถ

6.  ควรเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อความไม่ประมาท

7.  ควรใช้สายตามองไปข้างหน้าให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัย  และผู้ขับรถจะต้องดูให้เห็นเหตุการณ์ข้างหน้า ก่อนผู้อื่นทั้งหมดที่นั่งไปในรถด้วยกัน เช่น มีทางแยกป้ายเครื่องหมายจราจร คนผ่านถนน ถนนที่หลุมขรุขระหรือทางข้างหน้าไม่ปลอดภัย

8.  เครื่องยนต์ที่กำลังมีความร้อนสูง ไม่ควรขับแล่นลงไปในน้ำที่น้ำท่วมเครื่องได้ ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์แตกร้าวได้ หรือถ้าเป็นเครื่องดีเซล  ถ้าน้ำเข้าทางท่อไอดีได้ ก้านลูกสูบก็จะคดหักหรือเสียหายมาก

        9.  ในการขับรถผ่านใกล้กองไฟควรระวังการลุกไหม้ เพราะว่ามีหญ้าแห้งๆ หรือน้ำมันติดเปียกชื้นอยู่ตามบริเวณตัวรถ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2-magnetic-clutch%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2Fautomobile-refrigeration-circuit%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179