การซ่อมและบริการคลัชแม่เหล็กไฟฟ้า

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

หากท่านตรวจพบว่าชิ้นส่วนต่อไปนี้ทำงานผิดปรกติ ควรเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้การทำงานของคอมเพรสเซอร์ มีประสิทธิภาพสมบูรณ์เช่นแบริ่งที่คลัช และแปรงถ่าน ขั้วแปรงถ่านต้องสะอาด ชุดคลัชแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าหากว่าแตกหักให้เปลี่ยน


ภาพที่ 14-1 คลัชแม่เหล็กไฟฟ้าแบบชุดขดลวดฟิลด์คอยล์อยู่กับที่
การซ่อมและการบริการคลัชทั่วๆ ไป ซึ่งอาจจะนำไปเป็นแนวทาง
สำหรับการบริการคลัชแม่เหล็กไฟฟ้ายี่ห้ออื่นได้
เครื่องมือ
คีมถ่างแหวนล๊อค ไขควง ประแจปากตายครบชุด 1 ชุด โบลท์ NC 5/8 นิ้ว โบลท์ NF 5/16 นิ้ว เครื่องเพรส (กดตั้งโต๊ะ) แอมมิเตอร์
วัสดุ
ลวดทองแดง แบริ่ง ชุดแปรงถ่าน
ทดสอบขดลวดฟิลด์คอยล์ไฟฟ้าภายในคลัช
1. ถอดสายไฟออกจากขดลวดฟิลด์คอยล์
2. ต่อสายข้างหนึ่งของแอมมิเตอร์เข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่
3. อีกสายหนึ่งต่อเข้าสายจากชุดฟิลด์คอยล์
4. ตรวจกระแสตกคร่อมในชุดฟิลด์คอยล์ 12 โวลท์ อนุโลมให้อยู่ในช่วง 2.5-3.5 แอมแปร์
ก. ถ้าค่าที่วัดได้ o แสดงว่าขดลวดภายในขาด หรือแปรงถ่านเสื่อมสภาพ
ข. ถ้าค่าที่วัดอ่านได้ต่ำกว่า 2.5 แอมป์ แสดงว่าแปรงถ่านมีสภาพผิดปกติ เช่น อาจมีความต้านทานสูง ซึ่งเกิดจากสิ่งสกปรก
ค. ถ้าค่าที่อ่านได้เกิน 3.5 แอมป์ แสดงว่าเกิดอาการลัดวงจรขึ้นในขดลวด
ง. ถ้าวัดไม่ได้ในระหว่าง 2.5-3.5 แอมป์ ตามกำหนดต้องทำการแก้ไขสิ่งขัดข้องหรือเปลี่ยนฟิลค์คอยล์ใหม่
การถอดคลัช

1. ถอดสายพานจากคอมเพรสเซอร์
2. ถอด Capscrevv ออกจากเพลาคอมเพรสเซอร์
3. ใช้โบลท์ NC หรือ NF ขนาด 5/8 นิ้ว ใส่เข้าร่อง Capscrew
4. ขันโบลท์ 5/8 นิ้ว เข้าไปจนยันกับเพลาของคอมเพรสเซอร์แล้วกวดโบลท์ต่อไปจนกระทั่ง Rotor เลื่อนหลุดออกมาจากเพลา


ภาพที่ 14-2 การถอดชุด Hub ออกจากชุดพูลเล่ย์


ภาพที่ 14-3 การถอดชุดแบริ่งออกจากชุดพูลเล่ย์
5. คลายสกรูที่ยึด CAP ออกทั้ง 4 ตัว พร้อมทั้งคลายสกรูที่ยึดแปรงถ่านออก ระวังชุดแปรงถ่านแตก เมื่อคลายสกรูที่ยึด Field แล้ว จึงยกชุด Field coil ออกจากคอมเพรสเซอร์
ถอดชุดคลัชพูลเล่ย์
1. ถอดแหวนล๊อคออกจากด้านหลังของ Clutch Flub
2. ใช้ Puller หรือ Arbor press กด Hub ออกจาก Clutch Rotor 3. ถอดแหวนล๊อคแบริ่งออกจากโรเตอร์
4. นำโรเตอร์ไปกดด้วย Arbor Press เพื่อนำแบริ่งออก
หมายเหตุ : ถอดแต่แบริ่งออกหากจำเป็นต้องเปลี่ยน การกดด้านในจะทำแบริ่งชำรุด
วิธีประกอบชุดคลัชพูลเล่ย์
1. ตรวจดูชิ้นส่วนทุกชิ้นอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะทำการประกอบ หาก Clutch Hub และโรเตอร์เป็นรอยขีดข่วนหรือสึกมากควรเปลี่ยนใหม่
2. ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดที่ถอดออกมาครั้งแรก และตรวจดูแล้วว่าไม่มีชิ้นส่วนใดชำรุด
3. การประกอบคลัชให้ทำตามวิธีในการถอด แต่ปฏิบัติในทางกลับกัน
หมายเหตุ: ถอดโบลท์ 5/8 นิ้ว ออกก่อนใส่โรเตอร์ ระวังชุดแปรงถ่านเมื่อจะใส่โรเตอร์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.