การถอดแยกชิ้นส่วนชุดกดคลัทช์แบบสปริงไดอะแฟรม

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY OF DIAPHRAM SPRING
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน การถอดบริการชุดกดคลัทช์ แบบสปริงไดอะแฟรมได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
ชุดกดคลัทช์แบบสปริงไดอะแฟรม, ดอกสว่าน และแท่นเจาะ

เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น

ชุดกดคลัทช์3

รูปไดอะแฟรมสปริง

ชุดกดคลัทช์4

รูปชิ้นส่วนของชุดไดอะแฟรม
ความรู้เบื้องต้น
ชุดกดคลัทช์แบบไดอะแฟรมใช้กับคลัทช์แผ่นเดียวชนิดแห้ง ซึ่งสามารถให้กำลังกดรอบนอกได้ดี จึงทำให้การลื่นของแผ่นคลัทช์ลดน้อยลง นอกจากนี้ยังมีนิ้วคลัทช์ (Release levers) เป็นจำนวนมากทำหน้าที่รับแรงจากลูกปืนคลัทช์เพื่อทำให้แผ่นคลัทช์อิสระ ไดอะแฟรมสปริง ๑ ยึดติดกับฝาครอบแผ่นกดคลัทช์ ๓ (Back plate) ด้วยหมุดย้ำ (Rivet) และที่จุดหมุนของฝาครอบแผ่นกดคลัทช์มีสปริงไพวอท ๔ (Pivot spring) สองตัวประกอบอยู่ และมีไดร์สแทรพ ๕ (Drive strape) ทำหน้าที่ยึดอยู่ระหว่างฝาครอบชุดกดคลัทช์กับแผ่นไดอะแฟรม ปลายของไดรฟ์สแทรพทางด้านฝาครอบชุดคลัทช์ยึดกันด้วยหมุด ส่วนปลายอีกด้านที่ยึดติดกับแผ่นกดคลัทช์ ๖ (pressure plate) ยึดติดกับโบลท์

ชุดกดคลัทช์5

รูปการถอดชุดกดคลัทช์
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ถอดแผ่นไดรฟ์สแทรพ ทางด้านแผ่นกดคลัทช์ออกโดยการปลดคลิ๊ปล๊อคแล้วใช้ประแจแหวนคลายน็อตยึด ถอดออกพร้อมแหวนรอง ถอดน็อตยึด ไดรฟ์สแทรพออกจนครบ ๓ ตัว
๒. ถอดฝาครอบแผ่นกดคลัทช์ออกจากแผ่นกดคลัทช์ได้

การประกอบ
ภายหลังจากได้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย โดยการเปลี่ยนหรือบริการอย่างดีแล้ว ให้ประกอบย้อนขั้นตอนของการถอด

ชุดกดคลัทช์6

รูปเจาะเอาหัวหมุดย้ำออก
ข้อควรจำ การกวดน็อตยึดแผ่นกดคลัทช์กับฝาครอบ ต้องกวด
ด้วยแรงที่กำหนด
สำหรับชุดไดอะแฟรมให้ใช้หมุดย้ำ (Rivet) ที่ปลายไดรฟ์สแทรพทั้งสองข้างดังในรูป
การถอดแยกชุดกดคลัทช์แบบไดอะแฟรม ทำได้ดังนี้คือ
-ใช้เหล็กนำศูนย์ตอกตรงกลางที่หัวหมุดย้ำทั้ง ๓ ตัว
-หาดอกสว่านขนาดเท่าหัวหมุดย้ำ เจาะเอาหัวหมุดย้ำออกดังรูป ทั้ง ๓ ตัว แล้วแยกชิ้นส่วนออกมาตรวจสอบและบริการ

ชุดกดคลัทช์7

รูปการประกอบแผ่นคลัทช์และชุดกดคลัทช์
การประกอบ
ภายหลังจากได้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย หรือให้บริการแล้วให้ประกอบเข้าที่เดิมโดยใช้น็อตแทนหมุดย้ำ แล้วกวดให้แน่นด้วยแรงประมาณ ๑.๕-๒.๒ กก.-ม. (๑๐.๙-๑๕.๙ ฟุต-ปอนด์)
ข้อควรจำ
๑. ห้ามถอดแผ่นไดอะแฟรม ออกจากฝาครอบเด็ดขาด
๒. ก่อนประกอบให้ทาจาระบีชนิดรวม (M. P grease) บางๆ ที่ตำแหน่ง หมายเลข ๑-๒
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.