การถอด-ประกอบ และบริการคลัทช์แบบสาย

Posted on : 22-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY-REASSEMBLY AND SERVICE MECHANICAL OPERATED TYPE, CONTROL CABLE
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถ ถอด-ประกอบปรับตั้งคันเหยียบคลัทช์ และตรวจสอบชุดคลัทช์ได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
ชุดคลัทช์แบบสาย
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้น
ชุดควบคุมการทำงานของคลัทช์แบบธรรมดาที่มีใช้อยู่ภายในรถยนต์ มีด้วยกัน ๒ แบบคือ คลัทช์น้ำมัน (Hydraulic operated type) กับแบบกลไก (Mechanical operated type)

คลัทช์แบบสาย1

รูปคลัทช์กลไกแบบใช้ก้านต่อ
คลัทช์แบบกลไกที่มีใช้กันอยู่ในรถยนต์ทั่วๆ ไปมีด้วยกัน ๒ แบบคือ แบบใช้ก้านต่อ (Clutch linkage) ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดการได้เปรียบเชิงกล เพื่อไปควบคุมการทำงานของชุดคลัทช์อีกแบบหนึ่ง คือ แบบตาย (Control cable) ซึ่งจะกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้

คลัทช์แบบสาย2

รูปคลัทช์กลไกแบบสาย

คลัทช์แบบสาย3

รูปแสดงลำดับการถอดแยกคลัทช์แบบสาย
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
การถอดและประกอบ ถอดแยกชิ้นส่วน ตามลำดับหมายเลขจากรูป
๑. ดึงปลอกสายคลัทช์ไปทางหน้ารถ แล้วถอดแหวนตัวอี (E-Ring) ออกแล้ว ปลดปลายสายทางด้านคันเหยียบคลัทช์ออก
๒. ขึ้นแม่แรงทางส่วนหน้า ใช้ขาหยั่งรองรับในตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วถอดปิ๊นล๊อค (Cotter pin) ออกจากปลายของก้ามปูคลัทช์
๓. ถอดสายคลัทช์ออก
ข้อควรระวัง อย่าใช้แรงกดมากจนหัวสายคลัทช์ (Inner wire) งอ
๔. ถอดสปริงดึงคันเหยียบคลัทช์ออก
๕. ถอดน็อตยึดสลักคันเหยียบคลัทช์ออก
๖. ถอดคันเหยียบคลัทช์ออก
๗. ถอดแขนดึงสายคลัทช์ของคันเหยียบคลัทช์ออก
๘. ถอดบู๊ชออก
การประกอบ

ให้ประกอบย้อนขั้นตอนการถอดและปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. ทาจาระบี ตรงพื้นที่ที่มีลูกศรชี้
๒. ประกอบแหวนตัวอี และปิ๊นล๊อค

คลัทช์แบบสาย4

รูปตำแหน่งทาจาระบี และการประกอบสายคลัทช์
การตรวจ
ตรวจชิ้นส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ถ้าพบว่ามีการเสียหาย ต้องซ่อมแซม เปลี่ยนใหม่
๑. ตรวจความสึกหรอและเสียหายที่บู๊ชสลัก, ที่แขนดึงสายคลัทช์ น็อต ปรับความสูงลูกยางครอบ และแป้นเหยียบคลัทช์
๒. ตรวจความล้าของสปริง
๓. ตรวจความโก่งของคันเหยียบคลัทช์
๔. ตรวจความสึกหรอ หรือความเสียหายในปลอกคันเหยียบคลัทช์

คลัทช์แบบสาย5

รูปตำแหน่งที่ตรวจสอบ

คลัทช์แบบสาย6

รูปตำแหน่งตรวจสายคลัทช์
ตรวจสายคลัทช์
๑. ตรวจความเสียหายของเกลียวยางกันฝึ่นและปลอกสาย
๒. ตรวจความสึกหรอ และความเสียหายที่ปลายสายทั้งสองข้าง
๓.  ตรวจความหลวมของตัวย้ำปลายสายคลัทช์
คลัทช์แบบสาย7
รูปตำแหน่งปรับความสูง ระยะความสูงและระยะอิสระ ของคันเหยียบคลัทช์
ปรับความสูงของคันเหยียบคลัทช์ (Pedal height adjustment)
ปรับความสูงของคันเหยียบคลัทช์ โดยการคลายน็อตล๊อคสกรูปรับแต่ง แล้วหมุนสกรูปรับแต่งเข้าออกพร้อมกับวัดระยะความสูงระหว่างพื้นรถหน้าคนขับ กับคันเหยียบคลัทช์ ให้ได้ตามค่าที่กำหนด

คลัทช์แบบสาย8

รูปตำแหน่งร่องเกลียวของแหวนอี (E-Ring)
ปรับระยะอิสระของคันเหยียบคลัทช์ (Pedal free-play adjust¬ment)
๑. ดึงปลอกสายคลัทช์ ในตำแหน่งไปหน้ารถ
๒. ให้ตรวจตำแหน่งระหว่างแหวน อี(E-Ring) กับตอนปลายสุดของปลอกยึดแหวนอี ควรจะอยู่ระหว่างสันเกลียว ตัวที่ ๕ กับตัวที่ ๖ (ดังรูป) และถ้าตำแหน่งดังกล่าวนี้ คันเหยียบคลัทช์ยังไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยนตำแหน่งแหวนอีใหม่ได้
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.