อุปกรณ์ควบคุมสารทำความเย็น REFRIGERANT CONTROLS

Posted on : 23-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เพื่อให้ปริมาณสารทำความเย็นไหลผ่านอีแวปปอเรเตอร์ ตามจำนวนที่เหมาะสม และง่ายต่อการเดือดหรือระเหยเป็นไอในขดอีแวปปอเรเตอร์เพื่อดูดซึมความร้อนจากภายใน สารทำความเย็นที่ไหลเข้าไปยังอีแวปปอเรเตอร์จึงจำเป็นต้องมีความดันต่ำ แต่เนื่องจากสถานะของสารทำความเย็นที่ไหลออกจากคอนเด็นเซอร์ เป็นของเหลวที่มีความดันสูงจึงจำเป็นต้องมีอึปกรณ์สำหรับลดความดันและควบคึมปริมาณของสารทำความเย็นก่อนที่จะถูกส่งเข้าสู่แผงอีแวปปอเรเตอร์
การควบคุมปริมาณและความดันของสารทำความเย็นมีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้กันในวงการเครื่องเย็นมีอยู่ด้วยกัน 6 แบบ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชนิดการควบคุม

ตัวย่อ

1

ชนิดปิด-เปิดโดยการใช้มือปรับ

Hand Operated Expansion

2

ใช้ลูกลอยทางด้านความดันต่ำ

Low Side Float

LSR

3

ใช้ลูกลอยทางด้านความดันสูง

High Side Float

HSF

4

ปรับปิด-เปิดโดยอัตโนมัติ

Automatic Expansion Valve

AEV หรือ AXV

5

ใช้ความร้อนควบคุม

Thermostatic Expansion Valve

TEV หรือ AXV

6

ใช้ท่อรูเข็มหรือท่อคาปิลลารี่หรือเรียกสั้นๆ ว่า แคปทิ้ว

Capilary Tube (Cap Tube)

CAPTUBE

การควบคุมสารทำความเย็นแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ
1. ทำงานเมื่อความดันเปลี่ยนแปลง
2. ทำงานเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
3. ทำงานเมื่อปริมาตรหรือปริมาณเปลี่ยนแปลง
การควบคุมสารทำความเย็นอาจใช้แบบใดแบบหนึ่งหรืออาจใช้ทั้ง 3 แบบก็ได้ เมื่อใดที่สามารถควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นที่จะผ่านเข้าไปยังแผงอีแวปปอเรเตอร์ได้ก็สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ต้องการได้
อุณหภูมิที่นิยมใช้และเป็นที่พอใจกันโดยทั่วไปนั้นยึดหลักดังนี้
1. การเก็บรักษาอาหารสด ใช้อุณหภูมิ 35-45°ฟ หรือ 2-7°ซ
2. การเก็บรักษาอาหารชนิดที่จำเป็นต้องแช่แข็ง ใช้อุณหภูมิ -10 ถึง 0°ฟ หรือ-23 ถึง-18°ซ
3. สำหรับการปรับอากาศ นิยมปรับให้อุณหภูมิภายในต่ำกว่าภายนอก 10-12°ฟ หรือ 5.5-6.6°ซ
อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสารทำความเย็นชนิดต่างๆ
1. ลิ้นปิด-เปิดโดยใช้มือปรับ Hand Operate Expansion Valve
เป็นอุปกรณ์ควบคุมสารทำความเย็นชนิดใช้มือปรับ ให้สารทำความเย็นผ่านเข้าไปในแผงเย็น (อีแวปปอเรเตอร์) ให้มากหรือน้อย ลิ้นแบบใช้มือปรับ นิยมใช้กับงานขนาดใหญ่ ซึ่งมีคนคอยควบคุมอยู่ตลอด เวลา เพราะว่าจำเป็นต้องใช้คนปรับลิ้นให้ทำงานมาก- น้อยให้สัมพันธ์กับ Load ดังนั้นระบบทำความเย็นที่มี Load เปลี่ยนแปลงเสมอจึงไม่นิยมใช้ลิ้นชนิดนี้แต่ใช้ชนิดอื่นแทน


ภาพที่ 17-4 Hand Operated Expansion Valve
2. การควบคุมสารทำความเย็นโดยใช้ลูกลอยความดันด้านต่ำ Low Side Float
การควบคุมสารทำความเย็นแบบนี้ใช้ลูกลอย ลูกลอยจะลอยอยู่บนสารทำความเย็นด้านความดันต่ำของระบบ ลูกลอยนี้จะทำหน้าที่ควบคุมระดับสารทำความเย็นในห้องลูกลอยความดันด้านต่ำว่าจะส่งไปยังอีแวปปอเรเตอร์มากน้อยเพียงใด ลูกลอยอาจติดตั้งอยู่ในอีแวปปอเรเตอร์โดยตรง หรืออาจติดตั้งอยู่ต่างหากที่ห้องลูกลอยนอกอีแวปปอเรเตอร์
ลักษณะลูกลอยจะมีรูปร่างใดก็ได้ แต่ภายในกลวง ลูกลอยมีก้านต่อกับเข็ม ซึ่งนั่งอยู่บนบ่ารองรับ เข็มลูกลอยทำหน้าที่เปิดและปิดรูทางเข้าของสารทำความเย็น ภาพที่ 17-5 แสดงลักษณะของลูกลอยด้านความดันต่ำโดยแสดงโครงสร้างอย่างง่าย


ภาพที่ 17-5 ลูกลอยด้านความดันต่ำ (LOW Side Float)
จากภาพ 17-5 ในกรณีที่ใช้ห้องลูกลอย ด้านบนและด้านล่างของห้องลูกลอย จะต่อกับท่อทางเข้าอีแวปปอเรเตอร์ด้วยกัน เพื่อที่จะรักษาระดับของเหลวในอีแวปปอเรเตอร์ให้คงที่ตลอดเวลา เมื่อ Load ในอีแวปปอเรเตอร์เพิ่มมากขึ้น สารทำความเย็นในสภาพของเหลวจะระเหยขึ้นสู่ด้านบนของห้องลูกลอยเข้าไปยังอีแวปปอเรเตอร์เร็วขึ้นทำให้ระดับของเหลวในห้องลูกลอยลดต่ำลง ทันทีที่ลูกลอยลดต่ำลง ก้านต่อของลูกลอยจะเปิดให้เข็มลูกลอยถอยห่างออกจากบ่ารองรับ (Needle Seat) ทำให้รูกว้างขึ้น สารทำความเย็นก็จะไหลเข้ามา ภายในห้องลูกลอยและส่งออกไปยังอีแวปปอเรเตอร์ทางรูด้านใต้ได้ ในทางตรงกันข้ามเมื่อ Load ในอีแวปปอเรเตอร์ลดลง สารทำความเย็นระเหยช้าลงทำให้ระดับสารทำความเย็นในห้องลูกลอยมมากขึ้น ลูกลอยลอยตัวสูงขึ้นจนกระทั่งเข็มลูกลอยปิดทางเข้าห้องลูกลอย
ระบบควบคุมสารทำความเย็นด้านความดันต่ำนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็นขนาดใหญ่ นอกจากนี้ระบบลูกลอยชนิดนี้ยังใช้ควบคุมระดับน้ำใน Cooling Tower ได้ด้วย

ข้อขัดข้องของระบบลูกลอยด้านความดันต่ำ
ปัญหาข้อขัดข้องของระบบแบบนี้มีไม่มากนัก สาเหตุที่พบได้บ่อยก็คือ
1. เข็มลูกลอยค้างในตำแหน่งเปิดหรือปิดก็ได้ สาเหตุเนื่องมาจากไม่ได้ใช้ตู้เย็นมานาน กลไกเข็มลูกลอยคดงอ หรือเกิดเป็นสูญญากาศมากเกินไป ทางด้านความดันต่ำ
2. เข็มลูกลอยปิดไม่สนิท สาเหตุเนื่องมาจากกลไกเข็มลูกลอย คด-งอ เข็มลูกลอยปิดไม่สนิทรู้ได้จากการฟังเสียงหลังจากคอมเพรสเซอร์หยุดทำงานแล้วจะได้ยินเสียงดัง ซี๊ดๆ ในชุดอีแวปปอเรเตอร์หรือทราบได้โดยดูจากเกจวัดความดันทั้งด้านความดันสูงและความดันต่ำเท่ากัน
เพื่อที่จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าด้านใดเป็นความดันต่ำหรือความดันสูง และเริ่มต้นจากที่ไหนและสถานะของสารทำความเย็น ณ ส่วนต่างๆ ของระบบเป็นอย่างไรโปรด¬ดูภาพที่ 17-5 ประกอบ

ภาพที่ 17-6
3. การควบคุมสารทำความเย็นโดยใช้ลูกลอยด้านความดันสูง High Side Float

อุปกรณ์ชุดนี้มักติดตั้งอยู่ทางด้านความดันสูงของระบบทำหน้าที่ควบคุมสารทำความเย็นจะไหลเข้าไปยังอีแวปปอเรเตอร์ ให้เป็นสัดส่วนกับการเดือดกลายเป็นไอภายในอีแวปปอเรเตอร์
การทำงานของลูกลอยมีดังนี้ เมื่อสารทำความเย็นในสภาพของเหลวถูกส่งผ่านจากคอนเด็นเซอร์เข้ามายังห้องลูกลอยๆ จะลอยตัวสูงขึ้นและดันกลไกให้เข็มลูกลอยเปิด สารทำความเย็นจะไหลเข้ามาภายในห้องลูกลอยมากขึ้น และเมื่อถึงระดับหนึ่งสารทำความเย็นจะไหลจากห้วงลูกลอยผ่านเข้าไปยังอีแวปปอเรเตอร์ ในทางตรงกันข้ามเมื่อระดับของสารทำความเย็นในห้องลูกลอยลดลงมา เข็มลูกลอยก็จะปิดทางเข้า
เมื่อสารทำความเย็นออกจากห้องลูกลอย ด้านความดันสูงจะเข้าสู่แผงอีแวปปอเรเตอร์ ต้องผ่าน Weigh Pin Valve ซึ่งเป็นลิ้นที่ทำหน้า ที่ลดความดันของสารทำความเย็นเพื่อที่จะให้เดือด และกลายเป็นไอได้ง่าย ทำให้ดูดความร้อนออกไประบายภายนอกที่คอนเด็นเซอร์ได้เร็วขึ้น


ภาพที่ 17-7 วงจรห้องลูกลอยความดันสูง
ข้อควรจำ
การติดตั้งลูกลอยควบคุมสารทำความเย็นด้านความดันสูง ควรติดตั้งใกล้คกับ อีแวปปอเรเตอร์มากที่สุด ลูกลอยที่ใช้ต้องมีความแข็งแรงสามารถทนต่อแรงกดดันสูงได้ ระดับของสารทำความเย็นควรอยู่ในระดับที่แน่นอน ถ้าระดับลูกลอยสูงเกินไปทำให้เกิดสภาพสารทำความเย็นท่วมในท่อซัคชั่น (suction line ที่ต่อจากอีแวปปอเรเตอร์ออกไปยังคอมเพรสเซอร์) ซึ่งอาจทำให้คอมเพรสเซอร์ชำรุดเสียหายได้ แต่ถ้าระดับสารทำความเย็นในห้องลูกลอยน้อยเกินไป ทำให้ปริมาณสารทำความเย็นในอีแวปอเรเตอร์น้อยเกินไป ซึ่งสามารถรู้ได้จากการสังเกตดูอีแวปปอเรเตอร์จะมีคราบน้ำแข็งเกาะอยู่
4. การควบคุมสารทำความเย็นชนิดลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ
Automatic Expansion Valve (ใช้ตัวย่อว่า AEV หรือ AXV)
ลิ้น เปิดปิดอัตโนมัติ Automatic Expansion Valve มีหน้าที่ควบคุมการไหลของสารทำความเย็นที่จะไหลเข้าไปยัง อีแวปปอเรเตอร์ โดยใช้ความดันด้านต่ำควบคุมการทำงานของลิ้น AEV การทำงานของ AEV คล้ายกับการทำงานของหัวฉีดสเปรย์ ขณะที่คอมเพรสเซอร์ทำงานสารทำความเย็นในสภาพของเหลวจะถูกฉีดเป็นไอคล้ายหมอก
เข้าไปในอีแวปปอเรเตอร์ การที่ของเหลวถูกฉีดเป็นไอโดยไม่มีของเหลวไหลผ่านเข้าไปภายในอีแวปปอเรเตอร์เลย เราจึงเรียกระบบทำความเย็นที่ใช้ AEV แบบนี้ว่าระบบแห้ง


ภาพที่ 17-8 หลักการทำงานของความดันที่บังคับให้ลิ้น AEV ทำงาน
P1 ความดันบรรยากาศ
P2 ความดันในอีแวปปอเรเตอร์
F1 แรงดันสปริงปรับได้
F2 แรงดันสปริงปรับไม่ได้
P3 ความดันของสารทำความเย็นที่จะเข้าไปในอีแวปปอเรเตอร์
หลักการทำงานของลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ
หลักการทำงานของลิ้นเปิด-ปิดอัตโนมัติส่วนใหญ่คล้ายกันแม้ว่ารูปร่างจะแตกต่างกันบ้างก็ตาม จากภาพที่ 17-8 แสดงความดันที่บังคับให้ลิ้นทำงาน จากภาพด้านบนเป็นห้องหดตัวหรือขยายตัวได้เรียกว่าเบลโลว์ (Bellow) ภายในเบลโลว์บรรจุแกสซึ่งเมื่อได้รับ อุณหภูมิสูงก็จะขยายตัว และเมื่ออุณหภูมิต่ำแกสจะหดตัวการหดตัวและขยายตัวของแกสมีผลต่อการยืด และหดตัวของเบลโลว์เช่นกัน ดังนั้น P จึงให้เป็นความดันของแกสในเบลโลว์ F1 เป็นแรงดันสปริงที่พยายามกดก้าน Push Rod ดันให้ลิ้นเปิด แต่แรง F2 เป็นแรงดันให้ลิ้นปิด ดังนั้นความดันในอีแวปปอเรเตอร์ P2 ลดลงแรง F1 และ P1 จะมีแรงกดชนะแรง P2 เบลโลว์ขยายตัวรวมกับแรงดันสปริงซึ่งมีมากกว่าก็จะบังคับให้ลิ้นเปิด สารทำความเย็นจะถูกฉีดเป็นไอเข้ามายังอีแวปปอเรเตอร์ เมื่อปริมาณไอของสารทำความเย็นในอีแวปสูงมากพอและสูงกว่าแรง F1 P1 แรงดันสปริงตัวล่าง F2 และแรง P2 ก็จะสูงกว่าแรงกดของเบลโลว์และสปริงตัวบน ผลคือทำให้ลิ้นเลื่อนขึ้นปิดทางเข้าของสารทำความเย็น
ลิ้นปิด-เปิดอัตโนมัติมีลักษณะโครงสร้างห้องความดันอยู่ 2 ประเภทคือ
1. Bellow Type Automatic Expansion Valve
2. Diaphram Type Automatic Expansion Valve
หลักการทำงานส่วนใหญ่คล้ายกันต่างกันที่ห้องสร้างความดันเท่านั้น คือแบบหนึ่งใช้เบลโลว์ (คล้ายหีบเพลงยืด-หดได้) ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้แผ่นไดอะแฟรม
การที่ AEV ใช้สปริง 2 ชุดก็เพื่อความสมดุลย์ของแรง และเพื่อให้มีการทำงานนิ่มนวลขึ้น


ภาพที่17-9 Automatic Expansion Valve ชนิดใช้แผ่นไดอะแฟรม
A ฝาครอบยาง    B เกลียวปรับ
C สปริงปรับ    D ไดอะแฟรม
E กรอง        F ท่อทางเข้า
G เกลียวปรับมาจากโรงงาน
H สปริง        J สปริง
K เข็ม AEV    L บ่ารองรับเข็ม
M ด้านส่งแรงดันจากห้องเบลโลว์


ภาพที่17-10 Automatic Expansion Valve ชนิดใช้เบลโลว์
A เกลียวปรับ    B ฝาครอบยาง
C สปริงปรับได้     D เบลโลว์
E ปะเก็น        F ตะแกรง
G ที่รองรับหน้าแปลนทางเข้าสารทำความเย็น
H ทางเข้าสารทำความเย็น
J บ่ารองรับเข็ม
K ด้านส่งแรงจากไดอะแฟรม
ลิ้น AEV มีส่วนดีคือ สารทำความเย็นจะไม่ท่วมทางด้านวงจรความดันต่ำในระบบ เพราะสารทำความเย็นจะถูกฉีดเป็นไอตลอดเวลาที่ลิ้นตัวนี้เปิดลิ้น AEV ยึดติดกับอีแวปปอเรเตอร์ด้วยข้อต่อเกลียว AEV นิยมใช้กับตู้เย็น เครื่องปรับอากาศและบางครั้ง ก็ใช้แทนท่อแคปทิ้ว (cap tube) หรือใช้กับเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก
การปรับความแข็งของสปริงลิ้นปิด-เปิดอัตโนมัติ
เมื่อต้องการให้เกิดความเย็นจัดให้ขันเกลียวที่สกรูปรับความแข็งสปริงโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลายกำลังดันสปริงที่กดเข็มอยู่ให้ลดลง สารทำความเย็นก็จะผ่านเข้าอีแวปปอเรเตอร์มากขึ้นทำให้ดูด และพาความร้อนออกไปเร็ว ทำให้ภายในห้องรู้สึกเย็นมากขึ้น
5. ลิ้นปิด-เปิดแบบใช้อุณหภูมิควบคุม Thermostatic Expansion Valve ใช้ตัวย่อว่า (TXV หรือ TEV)
ตู้เย็นและระบบทำความเย็นในปัจจุบันมักนิยมใช้ลิ้นปิด-เปิดที่ใช้อุณหภูมิเป็นตัวควบคุมเป็นส่วนมาก
ลิ้นแบบใช้อุณหภูมิควบคุมมีหน้าที่รักษาสารทำความเย็นที่ทางออกของอีแวปปอเรเตอร์ให้คงที่สม่ำเสมอ ลิ้นแบบใช้อึณหภูมิควบคุมนั้นสามารถคุมได้ทุกสภาพของสภาวะภาระ (Load ดังนั้นลิ้นชนิดนี้จึงเหมาะสมกับระบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลง load บ่อยๆ


ภาพที่ 17-11 แสดงการทำงานของเทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั้นวาวล้เเบบเบลโลว์
จากภาพเทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั่นวาวล์ แสดงอุณหภูมิและความดันที่ทำให้ลิ้นทำงาน F1 คือแรงดันจาก Sensing Bulb เป็นแรงที่พยายามดันให้ลิ้น V1 เปิด F2 เป็นแรงดันด้านความดันต่ำที่พยายามดันให้ลิ้นปิด P1 กะเปาะส่งแรงดันมายังห้องไดอะแฟรม หรือขดเบลโลว์ดันให้ลิ้น V1 เปิด, P2 ความดันด้านต่ำ (suction line) คือแรงดันที่พยายามให้ลิ้นปิด T1 อุณหภูมิที่กะเปาะรับความร้อน T2 อุณหภูมิของสารทำความเย็นที่ออกจากอีแวปปอเรเตอร์ด้านความดันต่ำ ลิ้นจะเปิดต่อเมื่อแรง F1 มากกว่าแรง F2 และ F3 ลิ้นปิดเมื่อแรง F1 และ P1 น้อยกว่าแรง F2 และ F3
จากรูป 17-11 TEV ทำงานตามความแตกต่างของความดัน เมื่อระบบทำความเย็นทำงาน สารทำความเย็นใน Sensing Bulb ซึ่งติดอยู่ที่ทางออกของแผงอีแวปปอเรเตอร์ หรือที่ท่อทางด้านดูด (suction line) ณ ที่จุดนี้ Sensing Bulb จะเป็นตัวรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสารทำความเย็นที่ออกมาจากอีแวปปอเรเตอร์ ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงไม่มากนักเมื่ออุณหภูมิภายใน Sensing Bulb เปลี่ยนแปลงก็จะทำให้ความดันเปลี่ยนแปลงไปด้วย ความดันที่เปลี่ยนแปลงจะกระทำบนด้านหนึ่งของแผ่นไดอะแฟรม P2 เมื่อแผ่นไดอะแฟรมถูกความดัน P2 ก็จะขยายตัวดันก้านส่ง P เลื่อนลง ทำให้ลิ้น V1 ซึ่งติดอยู่บนแกนก้านส่งเปิด แต่ลิ้น V1 จะเปิดได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแรงดันของสปริง F3 และความดันในอีแวปปอเรเตอร์ซึ่งจะกระทำร่วมกันอยู่ในด้านตรงข้ามกับแรง P3 ถ้าแรงดันสปริง F3 และความดันในอีแวปปอเรเตอร์  P2 มีมากกว่า แรงดัน P2และ F3 ก็จะพยายามดันให้ลิ้นปิด สารทำความเย็นก็ไม่สามารถไหลเข้าไปยังแผงอีเเวปปอเรเตอร์ได้ แต่ถ้าแรงทั้ง 2 ด้านของแผ่นไดอะแฟรมเท่ากัน ลิ้นก็จะอยู่ในสภาพสมดุลย์ แต่ถ้าหากระบบทำความเย็นทำงานความดันทั้งสองด้านจะเปลี่ยนไป ลิ้นจะเปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับแรงดันด้านใดมากหรือน้อยกว่ากัน ถ้าแรงดันจากการขยายตัวของแผ่นไดอะแฟรม มากกว่าแรงดัน F3 และ P2 ลิ้นก็จะเปิดแต่ลิ้นจะเปิดมากหรือน้อยเราสามารถตั้งได้โดยปรับความแข็งของสปริง F3 โดยปกติแล้ว TEV จะถูกปรับให้มีอุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งแม้จะอยู่ในสภาวะ Load ใดๆ ก็ตาม TEV จะรักษาอุณหภูมิของมันที่ได้ตั้งไว้
ข้อเสียของ Thermostatic Expansion Valve ก็คือไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ และความดันในอีแวปปอเรเตอร์ให้คงที่ได้
จงจำไว้ว่า TXV ไม่มุ่งเรื่องความดันด้านความดันต่ำ (Lowside) เพียงแต่ต้องการป้อนสารทำความเย็นเข้าไปสู่อีแวปปอเรเตอร์ให้ได้ปริมาณที่เพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไปเท่านั้น


ภาพที่ 17-12 ภาพภาคตัดของจริง แสดงส่วนประกอบและชื่อชิ้นส่วนของเทอร์โม¬สแตติกเอกซแพนชั่นวาวล์ แบบเบลโลว์
A. นัทสำหรับปรับความแข็งสปริง, B. ซีล, C. ท่อแคปทิ้ว, D. เรือนเบลโลว์ ภายนอก, E. ตัวเรือน TEV ภายนอก, F. กะเปาะ Sensing Bulb สำหรับส่งอุณหภูมิ ไปยังเบลโลว์, G. ชุดเบลโลว์, H. ตะแกรงกรองละเอียด, I. ปะเก็น, J. ท่อทางสารทำความเย็นเข้า, K. แกนเข็ม TXV, L. ซีลกันรั่ว, M. เข็ม TXV, N. บ่ารองรับเข็ม
ในกรณีที่สารทำความเย็นถูกปล่อยจาก TXV เข้าสู่อีแวปปอเรเตอร์มากเกินไป เนื่องจากเกิดความดันภายในท่ออีแวปและความดันที่ด้านท่อทางออกแตกต่างกันมากผิดปกติ ดังนั้นจึงต้องหาทางควบคุมการทำงานของลิ้นเพือให้ระดับความดันภายในและนอกไม่แตกต่างกันมากโดยการควบคุมตัว TXV

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.