ความจุของแบตเตอรี่

Posted on : 10-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ความจุของแบตเตอรี่ (battery ratings) คือ จำนวนปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่แบตเตอรี่สามารถจ่ายออกไปได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอน
การวัดความจุของแบตเตอรี่โดยปกติทั่วๆ ไปมีอยู่ 3 วิธีคือ

1. วิธีการ Cranging โดยการให้แบตเตอรี่ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าจำนวนมากออกมาในขีดที่จำกัด เป็นเวลา 30 วินาที ภายใต้การควบคุมการทดสอบว่าแบตเตอรี่จะเหลือความจุเท่าไร (ใช้ทดสอบกับการหมุนมอเตอร์สตาร์ตเครื่องยนต์)
2. อัตรา 20 ชั่วโมง โดยการให้แบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟออกมาในจำนวนแอมแปร์ที่แน่นอนเป็นเวลา 20 ชั่วโมง จนกระทั่งแรงเคลื่อนที่วัดได้ตกลงถึง 10.5 โวลต์ อัตราความจุจะเป็นแอมแปร์-ชั่วโมง
3. อัตราความจุสำรองของแบตเตอรี่ โดยการดูว่าแบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟไปได้ตามปกติติดต่อกันยาวนานเพียงไร ซึ่งขืนอยู่กับความต้องการของรถยนต์ เมื่อระบบไฟชาร์จเกิดบกพร่องไม่สามารถ ประจุไฟหรือชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้
ความจุของแบตเตอรี่จะมีมากขึ้นเมื่อจำนวนของแผ่นธาตุมาก ขนาดของแผ่นธาตุใหญ่ และจำนวนความหนาแน่นของกรดในนํ้ายามีมาก (ถ.พ. 1.260 ถึง 1.280)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.