ความชื้นในระบบทำความเย็น

Posted on : 23-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ความชื้น MOISTURE
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าอากาศเต็มไปด้วยความชื้น ความชื้นก็คือละอองของไอน้ำ (water Vapor) ในอากาสนั่นเอง ในระบบทำความเย็นถือว่าอากาศและความชื้นเป็นศัตรูตัวสำคัญ
อากาศและความชื้นเข้าระบบได้อย่างไร
อากาศและความชื้นเข้าไปในระบบได้จากรอยรั่ว การขันข้อต่อต่างๆ ภายหลังการถอดเปลี่ยนหรือซ่อม แล้วขันข้อต่อต่างๆ ไม่แน่นพอ เพราะฉะนํ้นภายหลังการถอดเปลี่ยน หรือซ่อมระบบทำความเย็น ควรทำสูญญากาศเพื่อดูดเอาอากาศและความชื้นออกจากระบบให้หมดเสียก่อนจึงค่อยเติมสารทำความเย็นเข้าไป
กรณีที่มีการรั่วเกิดขึ้น สารทำความเย็นจะดูดเอาความชื้นจากภายนอกเข้าไป ในทางปฏิบัติแล้วการที่จะทำให้ภายในระบบเป็นสูญญากาศได้ 100 เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ยาก ดังนั้นจึงยอมให้มีความชื้นภายในไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน (P.P.M) เพื่อให้ระบบทำความเย็นปราศจากความชื้นจึงต้องมีเครื่องดักความชื้นไว้หรือที่เรียกกันว่า รีซีฟเวอร์ไดรเออร์
ภายในรีซีฟเวอร์บรรจุสารสำหรับดูดความชื้นชนิดหนึ่งเรียกว่า เซลิก้าเจล ซึ่งมีคุณสมบัติกักและเก็บความชื้นได้ ถ้าหากว่าปริมาณความชื้นที่หลงเข้าไปในระบบทำความเย็นเกินกว่า 20 P.P.M แล้วจะทำความเสียหายแก่ระบบอย่างมากเพราะเมื่อความชื้นมากกว่า 20 P.P.M ความชื้นจะทำปฏิกริยาทางเคมีกับสารทำความเย็น เกิดเป็น
กรดชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าไฮโดรคลอริค และถ้าหากมีน้ำเข้ามาปนในระบบด้วย ยิ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มกรดทำให้เกิดการกัดกร่อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้น กรดไฮโดรคลอริคที่เกิดขึ้นจะกัดโลหะเช่น เหล็ก ทองแดงและอลูมิเนียม กรดและออกไซด์ที่หลุดออกมาเนื่องจากการกัดกร่อนเมื่อรวมตัวกับสารทำความเย็น ทำให้เกิดสภาพคล้ายโคลนข้นอุดขวางทางเดินภายในระบบ และยังเป็นผลให้กรองไดรเออร์อุดตัน

ถ้าความชื้นเข้าไปในระบบจนอิ่มตัวแล้วชิ้นส่วนต่างๆ ในระบบจะเกิดความเสียหายอย่างมากมาย ถ้าหากปล่อยความชื้นทิ้งไว้นานๆ ขดอีแวปปอเรเตอร์ ขดคอน¬เดนเซอร์จะผุจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องเปลี่ยนใหม่ ชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมเช่นที่คอมเพรสเซ่อร์และฟิตติ้งจะถูกกดกร่อนจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้
ถ้าหากพบว่ามีความชื้นอยู่ในระบบให้ทำความสะอาดระบบทำความเย็นเสียใหม่ เปลี่ยนไดรเออร์ใหม่ ถ่ายสารทำความเย็นเก่าแล้วบรรจุสารทำความเย็นใหม่แล้วดูดเอาความชื้นออกจากระบบโดยการแวกคั้มด้วยเครื่องสูญญากาศ (Vacuum Pump)
ข้อควรจำในการป้องกันความชื้นและฝุ่นละออง
1. ในการติดตั้งเครื่องทำความเย็นให้ติดตั้งไดรเออร์เป็นตัวสุดท้าย
2. เมื่อเริ่มทำการซ่อมส่วนต่างๆ ของระบบทำความเย็นต้องปิดท่อ และข้อต่อต่างๆ
3. ไม่ควรทำงานใกล้น้ำหรือน้ำฝน
4. ทำความสะอาดเสมอเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าไปในระบบ
5. เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในระบบทำความเย็นต้องสะอาดปราศจากจารบีหรือฝุ่น
6. ไม่ควรอัดสารทำความเย็นจนกว่าจะแน่ใจว่าความชื้นถูกดึงออกไปแล้ว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.