การซ่อมคอมเพรสเซอร์ของเทคัมเช่

Posted on : 29-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ซ่อมคอมเพรสเซอร์ของ Tecumseh แบบ HG 850 และ HG1000
ปฏิบัติบริการต่อไปนี้เมื่อจำเป็นต้องปรับปรุงสภาพครั้งใหญ่ของคอมเพรสเซอร์ Tecumseh ปฏิบัติการแบ่งเป็น 5 ขั้นดังนี้
1. เปลี่ยนแผ่นลิ้น (valve plate)
2. เปลี่ยนชุดซีล
3. ใส่แบริ่งหลัง
4. ใส่แบริ่งหน้า
5. ใส่เพลาข้อเหวี่ยง
6. ใส่ก้านสูบ
7. ใส่ชุดลูกสูบ
คอมเพรสเซอร์แบบนี้ทำดํวยเหล็กหล่อ ลูกสูบและก้านสูบเป็นอลูมิเนียม ซึ่งต่างกับแบบ HA 850 และ HA 1000 ซึ่งเป็นอลูมิเนียมหล่อ แบริ่งใช้แบบลูกปืนกลม วิธีการหล่อลื่นใช้แบบ Differential pressure ไม่ต้องมีปั้ม
แบบ HG 850 และ HG 1000 เป็นแบบใหม่กว่า การเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในทำได้ดีกว่าและแม่นยำตามข้อกำหนด ความเรียวเพลาและตำแหน่งรองรับเหมือนกัน
เครื่องมือ
ชุดบล๊อคถึง ¼ “ ถึง 9/16 “ ค้อนยาง ไขควงขนาดเล็ก คีมปากแหลม คีมถอดใส่ แหวนล๊อค ใบมีดคมด้านเดียว แหวนลูกสูบคอมเพรสเซอร์ ชุดประแจ Allen ประแจวัดแรงบิด
วัสดุ
กาน้ำมันหล่อลื่น ชุดปะเก็น ชุดซีล ชุดอะหลั่ยที่ต้องการ


วิธีการ
วิธีเปลี่ยนแผ่นลิ้น (valve plate)
ชิ้นส่วนที่ต้องการ Valve plate kit
ชุดที่ประกอบเป็น valve plate มีลิ้นทางอัด, ลิ้นทางดูด ส่วนยึดลิ้น แผ่นลิ้น และปะเก็นฝาสูบ
1. ปฏบัติตามวิธีการเปลี่ยน valve plate แบบ HA 850, HA 1000
2. ปะเก็น valve plate เก็บไว้ไม่ให้เปียก นำมาใส่ไว้หน้าสัมผัสเรือนคอมเพรสเซอร์
3. ใส่ชุด valve Plate ไปบนปะเก็น ลิ้นที่มีตัวอักษร “S” ไว้ด้านดูด (suction) ระวังอย่าให้ใส่ผิด
4. แน่ใจว่าแผ่นลิ้นทางดูดสะอาดและอยู่ที่ Counter Bore ของ Valve plate
5. ปะเก็นฝาสูบที่แห้งไว้บนวาวล์เพลทและวงกลมใหญ่อยู่บน sereen และรูอื่นให้ตรงถูกต้องด้วย
6. ใส่ฝาสูบไว้บนปะเก็นให้คำว่า Suction ที่ฝาสูบกับที่เรือนสูบตรงกัน
7. ขันโบลท์ 8 หรือ 12 ตัว บนฝาสูบและ valve plate ขันด้านตรงข้ามกันด้วยแรงบิด 20-24 ฟุต/ปอนด์
8. ตำแหน่งลิ้นบริการ
ก. แบบ Rotoalock ต่อลิ้นบริการในทางถูกต้องและขันด้วยแรงบิด 65- 70 ฟุต/ปอนด์ ใช้ปะเก็นใหม่
ข. แบบ Pad-lease: เปลี่ยนประเก็นลิ้นใหม่ ใส่โบลท์ขันลิ้น และฝาลิ้น ไว้เหนือลิ้นบริการให้ถูกต้อง ขันด้วยแรงบิด 20-24 ฟุต/ปอนด์
9. หลังจากนั้น 2 ชั่วโมง กวดซ้ำฝาสูบและลิ้นบริการแบบ Pad-lease


ลำดับในการกวดโบลท์
วิธีเปลี่ยนชุดซีล
ชิ้นส่วนที่ต้องการ:ชุดซีล ประกอบด้วยแผ่นซีลหน้า Seal Nose ชุดสปริง O-ring ของแผ่นซีลหน้า
1. วิธีการนี้เหมือนกับวิธีเปลี่ยนชุดซีลของคอมเพรสเซอร์ Tecumseh HA-850 HA-1000
ใส่ชุดลูกปืนหลัง
ชิ้นส่วนที่ต้องการ ลูกปืนหลัง ชุดปะเก็น และกาน้ำมันหล่อลื่น
1. ถอดคอมเพรสเซอร์ออกจากระบบ
2. ทำความสะอาดฝาครอบหน้าและหลังและส่วนสัมผัสอื่นๆ
3. ถอดปลั๊กเติมน้ำมันหล่อลื่น และถ่ายน้ำมันออก
4.ถอดแหวนล๊อกแบริ่งหลังออก ถอดแผ่นครอบออก
5. เอา O-Ring ดูออกทิ้งไป
6. ถอดลูกปืนหลังโดยใช้ไขควงออฟเซท สองตัวงัดด้านขอบในและนอกของลูกบีนออกพร้อมๆ กันทั้งสองด้าน
7. ถอดฝาครอบล่างโดยกลับคอมเพรสเซอร์ขึ้น ถอดที่ยึดใต้ Couer ออกถอดโคเออร์ออก
8. ถอด O-Ring ออกทิ้งไป
9. ทำความสะอาดชิ้นส่วนและหน้าสัมผัสด้วย Solvent เช็ดและเป่าให้แห้ง
10. วางคอมเพรสเซอร์บนที่รอง อัดลูกปืนใหม่ที่สวมเพลาจนกระทั่งชิดขอบเพลาเวลาอัดกดเฉพาะบ่อด้านในเท่านั้น
11. ใส่ O-Ring ใหม่เข้าในรู Counterbored ของ Coverplade ลูกปืนหลัง แน่ใจว่ามันอยู่ยันก้นของรู และถูกต้องเรียบร้อยดี

12. วางเรือนลูกปืนหลังไว้บนลูกปืน อัดเรือนลูกปืนเข้าเรือนสูบ Coverplade จนกระทั่งสุดและเต็มหน้าส่วนลึก ใส่แหวนล๊อค
13. ใส่ O-Ring เข้าร่องใส่แหวนล๊อคตอกหรืออัด Base ของแหวนล๊อคเข้าร่องเรือนสูบตัวนอก
14. ตั้งคอมเพรสเซอร์ เติมน้ำมันหล่อลื่น 11 ออนซ์ หรือจนกระทั่งได้ระดับสูง 1 5/16  บนก้านวัด เมื่ออยู่ในตำแหน่งตั้ง
ใส่ลูกปืนด้านหน้า
ชิ้นส่วนที่ต้องการ: ลูกปืนหน้า ชุดซีล ชุดปะเก็น และกาน้ำมันหล่อลื่น
1. ปฏิบัติวิธีใส่ชุดซีล คอมเพรสเซอร์ Tecumseh H A850 และ HA 1000
2. ปฏิบัติตามวิธีใส่ลูกปืนหลัง ตอนถอดฝาครอบและแผ่นรองลูกปืน
3. ถอดฝาสูบและชุด Valve Plate ตามวิธีเปลี่ยน Valve Plate แบบ HA 850 และ HA 1000
4. สังเกตฝาครอบก้านสูบและก้านสูบว่าอยู่ตำแหน่งใด เพื่อเวลาใส่กลับจะได้อยู่ตำแหน่งเดิม ถอดฝาครอบออกทั้งสองฝาโดยคลายสกรูที่ยึดทั้งสี่
5. ดันชุดก้านสูบออกจากเรือนสูบ
6. วางเรือนสูบ บนที่รองรับ เคาะเบาๆ บนเพลาด้านหน้าด้วยค้อนยาง จนกระทั่งหลุดออกจากลูกปืนหน้า
7. ถอดเพลาและลูกปืนหลังออกจากคอมเพรสเซอร์
8. จากด้านหลังของคอมเพรสเซอร์ ถอดโบลท์ที่ยึดลูกปืนหน้าสองตัวออก ตอกลูกปืนด้านหน้าออก
9. ล้างชิ้นส่วน
10. ใส่ลูกปืนหน้าตัวใหม่เข้าไปในเรือนใส่ให้ถูกด้าน อัดหรือใช้ค้อนตอกจนกระทั่งลึกสุด
11. ใส่โบลท์ที่ยึดเรือนลูกปืน ขันด้วยแรงบิด 6 ฟุต/ปอนด์
12. ใส่เพลาเข้าในลูกปืนหน้า ระวังใส่ให้ถูกข้างอัดหรือตอกจนสุดเพลา
13. ใส่ก้านสูบ ลูกสูบ และชุดแหวนประกอบเข้าชุดก้านสูบ ตามของ Tecuraseh แบบ HA-850 และ HA 1000
14. ใส่ลูกปืนหลัง เรือนลูกปืนและแผ่นครอบ ตามวิธีใส่ลูกปืนหลัง
15. ใส่ชุดซีลใหม่ตามวิธีเปลี่ยนซีล Tecumseh HA-850 และ HA-1000
16. ใส่แผ่นฐานโดยใส่ O-Ring เข้าไปในร่อง อัดที่ยึดด้านนอกเข้าร่องใส่แหวนล๊อค
ใส่เพลาข้อเหวี่ยง
ชิ้นส่วนที่ต้องการ ชุดเพลา ชุดปะเก็นและชุดซีล
1. ปฏิบัติตามวิธีใส่ลูกปืนหน้า
2. ใส่ลูกปืนหลังตัวใหม่ บนเพลาใหม่อัดหรือตอกด้านใน (ขอบ) ของลูกปืน
3. ปฏิบัติตามวิธีใส่ลูกปืนหน้า
ใส่ก้านสูบ
ชิ้นส่วนที่ต้องการ : ก้านสูบ ชุดฝาครอบ ชุดปะเก็นและกาน้ำมันหล่อลื่น
1. ถอดคอมเพรสเซอร์ออกจากระบบ
2. ล้างสิ่งสกปรกภายนอกคอมเพรสเซอร์ออกให้หมด
3. ถอด Baseplate โดยกลับคอมเพรสเซอร์ขึ้น ใช้คีมคีบแหวนล็อคออกจาก cover และนำ cover ออก
4. ถ่ายน้ำมันเครื่องออกทิ้ง ล้างให้สะอาด
5. สังเกตฝาครอบและก้านสูบ ดูให้แน่ว่าอยู่ตำแหน่งใด ถอดฝาครอบออก หากจะเปลี่ยนก้านสูบเพียงตัวใดตัวหนึ่ง ถอดเฉพาะฝาครอบตัวนั้นออก
6. ถอดแผ่นลิ้นและฝาสูบ ปฏิบัติตามวิธีเปลี่ยนแผ่นลิ้น Tecumseh HA-850 และ HA-1000
7. ถอดลูกสูบและชุดก้านสูบ โดยดันออกมาทางด้านบน
8. ใช้คีมถ่างแหวน ถอดแหวนสลักลูกสูบ
9. ดันสลักออก นำก้านสูบออก
10. ทำความสะอาด
11. ถอดฝาด้านสูบออกจากชุดสังเกตดูตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อสะดวกในการใส่
12. ใส่ก้านสูบเข้ากับลูกสูบ ดันสลักเข้าไปจนสุดถึงร่องใส่แหวนล็อค
13. ใส่แหวนล็อคเข้าที่
14. ปฏิบัติตามวิธีใส่ก้านสูบ Tecumseh แบบ HA-850 HA-1000
15. O-ring เข้าร่องฐานเรือนสูบ แผ่นฐานและตัวยึดเข้าร่องใส่แหวนล็อคตอกหรืออัดฐานใส่แหวนล็อคร่องนอก
16. เปลี่ยนแผ่นลิ้นและฝาสูบตามวิธีเปลี่ยนแผ่นลิ้นขั้น 2-9
ใส่ชุดลูกสูบ
ชิ้นส่วนที่ต้องการ : ลูกสูบสลักและชุดประกอบแหวน ชุดปะเก็นและกานํ้ามัน หล่อลื่น
1. ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติการใส่ก้านสูบ
2. สลักและชุดแหวนเข้าตำแหน่งที่ถูกต้อง ชุดแแบ HG-850 มีเบอร์ 20524 อยู่ด้านใน ตอนบนของลูกสูบ แบบ HG 1000 มีเบอร์ 20525 โอเว่อร์ไซส์ 0.020 มีเลข 2 Stamped ไว้บนลูกสูบ
3. ปฏิบัติตามวิธีใส่ก้านสูบ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179