คอมเพรสเซอร์ทั่วไป COMPRESSOR

Posted on : 22-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

คอมเพรสเซอร์ (compressor) ทำหน้าที่ปั๊มโดยดูดไอสารทำความเย็นซึ่งมีความดันต่ำจากอีแวปปอเรเตอร์และปั๊มให้เป็นไอมีความดันสูง เพื่อให้สามารถหมุนเวียนภายในระบบได้
คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. แบบรับกำลังขับจากภายนอก External Drive
2. แบบมอเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์โดยตรง Direct Drive
1. แบบรับกำลังขับจากภายนอก EXTERNAL DRIVE
ลักษณะคอมเพรสเซอร์แบบนี้ได้แก่คอมเพรสเซอร์ที่ใช้มอเตอร์หรือเครื่องยนต์ส่งกำลังขับผ่านสายพานมาขับคอมเพรสเซอร์ เช่น ระบบทำความเย็นสำหรับรถยนต์และระบบการปรับอากาศขนาดใหญ่


2. คอมเพรสเซอร์ประเภทรับแรงขับจากมอเตอร์โดยตรง DIRECT DRIVE

คอมเพรสเซอร์ประเภทนี้ตัวมอเตอร์จะส่งกำลังขับโดยตรงมาขับคอมเพรสเซอร์ ลักษณะคอมเพรสเซอร์ประเภทนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ขนาดเล็ก นิยมใช้กับตู้เย็น เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ใหญ่นัก ชุดมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์จะถูกบรรจุอยู่ในภาชนะเหล็ก รูปครึ่งวงกลมสองชั้นประกบกันแน่นและเชื่อมปิด คอมเพรสเซอร์ประเภทรับแรงขับโดยตรงเรียกว่าคอมเพรสเซอร์แบบเฮอร์เมติก Hermatic Compressor


ภาพเฮอร์เมติคคอมเพรสเซอร์
ชนิดของคอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR TYPE
คอมเพรสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกันคือ
1. คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ Reciprocating Type
2. คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ Rotary Type
3. คอมเพรสเซอร์แบบแรงหนีศูนย์กลาง Centrifugal Type
4. คอมเพรสเซอร์แบบสกรู Screw Type

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.