ข้อกำหนดของคอมเพรสเซอร์ยอร์ค

Posted on : 29-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

YORK COMPRESSOR IDENTIFICATIONS
คอมเพรสเซอร์ยอร์ค แต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละรุ่นมีข้อกำหนดดังนี้
รุ่นคอมเพรสเซอร์                                               โค๊ดสี
คอมเพรสเซอร์ขนาด 6 คิวบิคนิ้ว                         สีฟ้า
คอมเพรสเซอร์ขนาด 9 และ 10 คิวบิคนิ้ว          สีเทา,สีดำ
คอมเพรสเซอร์ขนาด 9 คิวบิคนิ้ว มีลักษณะเด่นแตกต่างจากคอมเพรสเซอร์รุ่นอื่นๆ คือครีบมีลักษณะเป็นร่องรอบๆ ปลายเพลาพูลเล่ย์ด้านหน้า
คอมเพรสเซอร์ขนาด 10 คิวบิคนิ้วไม่มีครีบหรือรองที่ปลายรอบเพลาพูลเล่ย์ด้านหน้า
ทั้งหมดข้างต้นนี้เป็นความแตกต่างของโค๊ดสี นอกจากนี้ยังมีการแบ่งคอมเพรสเซอร์ตามลักษณะการติดตั้งเช่น
1. ติดตั้งทางด้านซ้ายมือ ลักษณะคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้สังเกตได้จากที่ตัวคอมเพรสเซอร์มีรูยึดกับแท่นคอมเพรสเซอร์ 4 รูที่ด้านหลังของ Cover Plate
2. ติดตั้งทางด้านขวามือ ด้านหลังของ Coyer Plate มีรูยึดอยู่ 4 ตัว เช่นเดียวกัน
3. แบบติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา มีรูโบลท์ยึดได้ทั้ง 2 ตัว
ทิศทางการหมุนและปีที่ผลิตสามารถทราบได้จากแผ่น Name Plate โดยมีลำดับขั้นดังนี้
1958 แผ่นป้าย (Name Plate) สีดำสะท้อนแสง (Black on Silver)
1959 แผ่นป้ายสีแดงสะท้อนแสง
1960 สีฟ้าเข็มสะท้อนแสง
1960 สีเหลืองสะท้อนแสง
1961 สีเขียวสะท้อนแสง-ถ้าเป็นคอมชนิดติดตั้งได้ทั้งซ้าย-ขวา เรียกว่าแบบยูนิเวอร์แซล (universal) แบบยูนิเวอร์แซล โค๊ดแผ่นป้ายใช้สีแดงสะท้อนแสง
1962 สีเขียวสะท้อนแสง ติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา และมีอักษร G นำหน้าหมายเลขเครื่องคอมเพรสเซอร์
1963 สีฟ้าอ่อนสะท้อนแสง แผ่นป้ายติดที่ด้านหลังคอมเพรสเซอร์มีอักษร D นำหน้า
1964 แผ่นป้ายไม่มีสี เป็นแผ่นเหล็กธรรมดาติดตั้งอยู่ด้านหน้าข้างบนเรือนสูบ แผ่นป้ายบอกถึง วัน เดือน ปี และหมายเลขเครื่องที่ผลิต และที่หน้าหมายเลขเครื่องมีอักษร E ประทับอยู่
1965-1966 มีลักษณะเช่นเดียวกันกับปี 1964 มีวัน เดือน ปี หมายเลขที่ผลิต และมีอักษรนำหน้าหมายเลขผลิต F สำหรับปีผลิต 1965 และ G สำหรับปีการผลิต 1966
อักษรย่อที่บอกถึงลักษณะการติดตั้ง (ดูได้จาก NAMEPLATE)
L ติดตั้งโดยยึดแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ทางด้านซ้ายมือ
R ติดตั้งโดยยึดแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ทางด้านขวามือ

UL คอมเพรสเซอร์แบบยูนิเวอร์แซล โรงงานผู้ผลิตกำหนดให้ยึดแท่นคอมเพรสเซอร์ทางด้านซ้ายมือของคอมเพรสเซอร์
UR คอมเพรสเซอร์แบบยูนิเวอร์แซล โรงงานกำหนดให้ติดตั้งโดยให้ยึดแท่นทางด้านขวามือของคอมเพรสเซอร์
LR ติดตั้งโดยยึดแท่นทางด้านซ้ายมือของคอมเพรสเซอร์ แต่การหมุนของเพลาคอมเพรสเซอร์หมุนซ้าย
RR ติดตั้งโดยยึดแท่นทางด้านขวามือของคอมเพรสเซอร์ แต่การหมุนของเพลาคอมเพรสเซอร์หมุนขวา
U การติดตั้งคอมเพรสเซอร์แบบยูนิเวอร์แซล แผ่น Name Plate เริ่มต้น ตั้งแต่รุ่นปี 1963 ทิศทางการหมุนไม่ระบุ คือหมุนได้ทั้งทางซ้ายและขวา คอมเพรสเซอร์ก็ติดตั้งยึดได้ทั้งสองด้าน
เซอร์วิสวาวล์หรือลิ้นบริการ ลิ้นนี้ติดตั้งอยู่ส่วนบนสุดของคอมเพรสเซอร์
ลักษณะลิ้นเซอร์วิสมีอยู่ 2 ชนิด
ก. ชนิดทำงานโดยการควบคุมเปิด-ปิดด้วยมือ (Hand Shutoff-Valve)
ข. ชนิดทำงานโดยอาศัยแรงดันหรือเรียกกันว่าลิ้นแบบชาราเดอร์ (Schrader Type) ลิ้นบริการหรือเซอร์วิสวาวล์มีหน้าที่สำหรับต่อท่อทางแมนิโฟลด์เกจ สำหรับวัดการทำงานหรือตรวจหาข้อขัดข้องของระบบ


ภาพที่ 29-12 ตำแหน่งทิศทางการหมุนของคอมเพรสเซอร์รุ่นต่างๆ
ภาพทิศทางการหมุนของเพลาคอมเพรสเซอร์ โดยมองจากด้านหน้า โค้ดด้านล่างวงกลมเป็นรุ่นคอมเพรสเซอร์แต่ละรุ่น ส่วนตัวอักษรขวามือเป็นทิศทางการหมุนของคอมเพรสเซอร์ การกำหนดปริมาตรของคอมเพรสเซอร์
ในกรณีที่แผ่นป้าย (Name Plate) ขาดหายไปเราจะทราบได้อย่างไรว่าคอมเพรสเซอร์ลูกนั้นๆ มีกคามจุกี่ ซี.ซี.
ในกรณีดังกล่าวข้างต้นเราสามารถทราบได้โดยดูจากเพลาข้อเหวี่ยง โดยมีหลักการดูดังนี้
การบอกปริมาตรความจุของคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ขนาดปริมาตรความจุ 6 คิวบิคนิ้ว ลักษณะปลายเพลาด้านหน้าลิ่มล๊อคชุดพูลเล่ย์ จะเอียงลาดเป็นมุมปาด 45° และความยาวที่ปาด 0.30 นิ้ว


ขนาดปริมาตรความจุคอมเพรสเซอร์ขนาด 9 คิวบิคนิ้ว มีร่องที่ปลายเพลาลึก 0.15 นิ้ว ปลายเพลาปาดเป็นมุมตัดตรง


คอมเพรสเซอร์ขนาดความจุ 10 คิวบิคนิ้วปลายเพลาข้อเหวี่ยงตัดตรงเป็นมุมฉาก
การอ่านโค้ดบนแผ่นป้ายเนมเพลท (NAME PLATE)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%258d%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b6%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%258d%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179