คอมเพรสเซอร์สำหรับรถยนต์ AUTOMOBILE COMPRESSOR

Posted on : 22-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

คอมเพรสเซอร์ที่ใช้กับเครื่องทำความเย็นในรถยนต์ เป็นคอมเพรสเซอร์ชนิดรับแรงขับจากภายนอก โดยรับแรงขับจากเครื่องยนต์
คอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่สำหรับดูดสารทำความเย็นจากอีแวปปอเรเตอร์ ซึ่งเป็นแกสร้อนความดันต่ำและอัดให้เป็นแกสความดันสูงเพื่อให้สามารถหมุนเวียนทำงานได้ตลอด ระบบอุปกรณ์ส่วนต่อไปที่รับหน้าที่ช่วงจากคอมเพรสเซอร์ก็คือคอนเด็นเซอร์ซึ่งทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นสู่บรรยากาศภายนอกต่อไป
คอมเพรสเซอร์ที่นิยมใช้สำหรับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่คือคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเป็นส่วนใหญ่
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนี้ผลิตขึ้นได้ในราคาถูกทำได้หลายขนาดและหลายแบบ มีความคงทนและมีประสิทธิภาพดี นอกจากคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบที่ยังมีคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่อีกด้วย
ลักษณะของคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในรถยนต์มีแบบต่างๆ กันตามการจัดวางกระบอกสูบ
ก. แบบลูกสูบเคลื่อนที่แนวตั้ง (Inline Type) ได้แก่คอมเพรสเซอร์ ตั้งแต่ 2 สูบขึ้นไปเช่น คอมเพรสเซอร์ติดรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ เช่น คอมเพรส¬เซอร์ของยอร์ค, กีกิ เทคัมเช่, มิตซูบิชิ
ข. แบบลูกสูบเคลื่อนที่ในแนวนอน (Horizontal Type) ได้แก่คอมเพรสเซอร์แบบสวอชเพลท (Swash-plate Type) แบบ 5 และ 6 สูบของบริษัทเยนเนอรัลมอเตอร์ เช่น คอมเพรสเซอร์ยี่ห้อ ฟริจิแดร์ (Frigidare)
ค. แบบลูกสูบเคลื่อนที่ในแนวเฉียงรูปตัว-วี (V-Type) ได้แก่คอมเพรสเซอร์รถยนต์โดยสารหรือเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่


ภาพการทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเคลื่อนที่ (Reciprocating Compressor)
ด้านบนของคอมเพรสเซอร์แบบสูบตั้งเป็นที่ติดตั้งของแผ่นลิ้นหรือที่เรียกว่า วาวล์ เพลท (Valve Plate) ซึ่งประกอบด้วยลิ้นดูด (suction Valve) หรือช่องทางเข้าและลิ้นจ่ายหรือช่องทางออก (Dischage Valve

ลักษณะการทำงานของลิ้นสัมพันธ์กันกับการเคลื่อนที่ของลูกสูบ การทำงานของลิ้นคล้ายกับลิ้นของเครื่องยนต์ผิดกันแต่เพียงว่าลิ้นของคอมเพรสเซอร์ เป็นลิ้นแบบปิดหรือเหิดทางเดียว
สำหรับคอมเพรสเซอร์สูบเดียว ชุดลิ้นจะทำงานสลับกัน ในจังหวะดูดลูกสูบเลื่อนลงลิ้นดูดเปิด ส่วนลิ้นส่งเมื่อลูกสูบเลื่อนขึ้นในจังหวะอัดลิ้นดูดปิด ลิ้นส่งจะเปิดให้แกสซึ่งมีความดันสูงจากการอัดตัวส่งออกจากคอมเพรสเซอร์ไปยังคอนเด็นเซอร์ต่อไป
สำหรับหลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์สองสูบก็มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับคอมเพรสเซอร์สูบเดียวแต่จะมีการทำงานสลับกันคือ เมื่อสูบใดสูบหนึ่งอยู่ในจังหวะดูด อีกสูบหนึ่งจะอยู่ในจังหวะอัด
นอกจากนี้ด้านบนฝาสูบของคอมเพรสเซอร์ยังมีลิ้นอีก 2 ชุด ซึ่งอยู่ด้านนอกบนฝาสูบคอมเพรสเซอร์เรียกว่าลิ้นบริการหรือเซอร์วิสวาวล์ ลิ้นสองตัวนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับเติมสารทำความเย็นหรือถ่ายสารทำความเย็นทิ้งรวมทั้งการทำสูญญากาศไล่ความชื้นออกจากระบบ และเป็นที่สำหรับต่อเกจวัดความดันในระบบ ลิ้นดังกล่าวนี้เรียกว่า เซอร์วิส วาวล์ (service Valve) โดยแยกออกเป็นลิ้นดูด (suction or Charge Valve) ส่วนลิ้นอีกอันหนึ่ง เป็นลิ้นส่งหรือจ่าย (Discharge Valve) ลิ้นทั้งสองนี้มีการทำงานสัมพันธ์กันกับชุดลิ้นภายในคอมเพรสเซอร์
ท่อทางเดินสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศรถยนต์
โดยทั่วไป สภาพของสารทำความเย็นที่ไหลออกจากอีแวปปอเรเตอร์เป็นแก๊สความดันต่ำๆ นี้จะถูกดูดโดยคอมเพรสเซอร์ เพื่อปั๊มให้เป็นแก๊สกำลังดันสูงต่อไป
ลักษณะโครงสร้างของท่อที่ใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์เป็นท่อชั้นดี จากภาพที่แสดง ภาพภาคตัดถึงโครงสร้างของท่อที่ใช้ในระบบเครื่องปรับอากาสรถยนฅ์ ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างถึง 5 ชั้น
โครงสร้างชั้นนอกสุด เป็นยางซึ่งทนต่อความร้อน คั่นด้วยโครงสร้างของผ้าใบ ถักสลับกันเป็นผ้าใบ 2 ชั้น แล้วจึงคั่นด้วยยางและผ้าใบอีกครั้งหนึ่งจึงจะถึงท่อชั้นใน ซึ่งผิวด้านในของท่อยางชั้นในจะเรียบ เพราะเป็นทางเดินของสารทำความเย็น
ท่อที่ต่อจากคอมเพรสเซอร์ไปยังคอนเดนเซอร์ ทำด้วยยางซึ่งทนต่อความร้อน และความดันสูง ท่อที่นิยมใช้มักเป็นท่อขนาด ½  นิ้ว หรือ 5/7  นิ้ว


ภาพโครงสร้างท่อทำความเย็นซึ่งทนต่อความดันสูง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587-%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2590%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599-%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179