การถอดประกอบคอมเพรสเซอร์

Posted on : 29-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การถอดประกอบคอมเพรสเซอร์ของไครสเล่อร์ แอร์-เทมป์ สูบวี- 2 สูบ
วิธีการนี้ใช้สำหรับเป็นคู่มือในการบริการถอดประกอบตัวคอมเพรสเซอร์ภายหลังจากทำการซ่อมคอมเพรสเซอร์ลักษณะสูบ-วี ซึ่งอาจเป็นทางสำหรับการซ่อมและบริการสูบ- วี ชนิดอื่นต่อไป
ข้อกำหนด (Spcifications) ของคอมเพรสเซอร์ไครสเล่อร์แอร์-เทมป์สูบ-วีสูบ มีดังนี้
จำนวนสูบ        2 สูบ (วางสูบรูปตัววี V-Type)
ความจุภายใน    9.45  ลูกบาศก์นิ้ว
ความโตของกระบอกสูบ 2  5/16 นิ้ว
ช่วงชัก             1 1/8 นิ้ว
ลิ้น    แบบ Reed valve Type ติดตั้งอยู่ที่ฝาสูบแต่ละด้าน
ความจุน้ำมันหล่อลื่น    11 ออนซ์
เครื่องมือ
ประแจปากตาย 1 ชุด ประแจพิเศษสำหรับถอดลิ้น และคีมถ่างสปริง ประแจ Quater-inch drive ขนาด 9/16 ” ประแจแอล 1 ชุด ใบมีด ค้อนยาว ไขควง เหล็กส่ง เครื่องเพรสมือขนาดเล็ก ประแจปอนด์ แหวนลูกสูบ (เครื่องมือพิเศษของบริษัท Kelsey- Hayes เดทรอยด์ มิชิแกน)
วัสดุ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องเย็น ซีลเพลาคอมเพรสเซอร์ 1 ชุด ปะเก็นครบชุด 1 ชุด ชิ้นส่วนอื่นที่พบว่าบกพร่องและต้องการเปลี่ยน
การเตรียมคอมเพรสเซอร์เพื่อบริการ
1. ดำเนินการถอดคอมเพรสเซอร์ออกจากรถ ทำการไล่สารทำความเย็นออก
2. ถอดคอมเพรสเซอร์ออกจากรถ
3. ถอดโบลท์ 5/16” จากเพลาที่กึ่งกลางเพลา Hub
4. ใช้โบลท์ NF (หรือ NC) ขนาด 5/8″ ดูดเพื่อนำ Clutch Rotor ออก
5. หากเป็นแบบฟิลด์ (Field) อยู่กับที่ ถอดฟิลด์ออก หากเป็นแบบฟิลด์เคลื่อนที่ถอดแปรงถ่านออก
6. ทำความสะอาดภายนอกคอมเพรสเซอร์
7. ถอดปลั๊กถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ถ่ายน้ำมันออก บันทึกจำนวนน้ำมันไว้แล้วทิ้งไปเมื่อเติมน้ำมันหล่อลื่นใหม่ใส่เข้าที่ตามจำนวนเดิม


ส่วนประกอบและชื่อชิ้นส่วนของคอมเพรสเซอร์วี-2
วิธีการถอดแยกชุดคอมเพรสเซอร์
ฝาสูบ และชุดแผ่นลิ้น
1. ถอดโบลท์ฝาสูบบนฝาสูบแต่ละฝา หากฝาสูบและแผ่นลิ้นเอาออกยากใช้ค้อนเคาะออก ห้ามใช้ไขควงงัด
2. ถอดปะเก็นออก ตรวจรอยขีดข่วนที่หน้าสัมผัส หากมีคราบสกปรกให้ล้างชิ้นส่วนให้สะอาด
3. จงอย่าพยายามนำ Reed Valve ออกจากชุดคอมเพรสเซอร์ นอกจาก Reed Valve เสียหาย หากจำเป็นต้องการเปลี่ยนให้เปลี่ยนทั้งชุด
คำเตือน : ห้ามแตะต้องหรืองัด Reed Valve เป็นอันขาดเพราะจะทำให้การปิดเปิดของลิ้นผิดพลาดได้
การบริการลูกสูบและก้านสูบ
1. ถอดอ่างน้ำมันหล่อลื่นด้านใต้คอมเพรสเซอร์ออก โดยคลายโบลท์ยึด 6 ตัวออก
2. ถอดอ่างน้ำมันเครื่องออก หากถอดยากให้ใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ หากเคาะแรงไป ตัวเรือนอ่างจะไปงัดกับ Oil Pressure Spring
3. ถอด Oil Pressrure Spring และลูกยางกลมออกจากห้องเพลาข้อเหวี่ยง
4. ทำความสะอาดผิวหน้าสัมผัสของชิ้นส่วนที่ถอดออกเรียบร้อยแล้ว
5. ทำเครื่องหมายระหว่างฝาครอบก้านสูบกับก้านสูบ เพื่อให้เข้าคู่เดิมเมื่อเวลาประกอบเข้าที่เดิม
6. ถอดฝาครอบก้านสูบ ถอดลูกสูบและแหวนลูกสูบออกจากเรือนคอมเพรสเซอร์
7. ตรวจดูก้านสูบ ฝาครอบก้านสูบว่าคด งอ หรือสึกหรอมากหรือไม่ ถ้าหากพบว่าชำรุดมากควรเปลี่ยนใหม่
8. ตรวจดูลูกสูบกระบอกสูบ ถ้าหากพบว่าลูกสูบหรือผนังกระบอกสูบเป็นรอยมากให้แก้ไขดังนี้
ก. ถ้าลูกสูบสึกหรอ เป็นรอยขีดข่วนสึกหรือร้าวหรือบิ่นให้เปลี่ยน ลูกสูบใหม่
ข. ผนังกระบอกสูบถ้าเป็นรอย ให้ใช้วิธีขัดกระบอกสูบให้เรียบหมดรอยแล้วให้ทาด้วยน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องเย็น
เรือนยึดแบริ่งและซีลกันน้ำมันที่เพลาข้อเหวี่ยง
1. ถอดเรือนยึดแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงโดยคลายโบลท์ 6 ตัวออกแล้วจึงใช้ไขควงแงะเรือนยึดแบริ่งเอาฝาครอบออก
2. ถอดซีล O-Ring ออกจากเรือนแบริ่งและถอดซีลภายในออกทิ้ง


ภาพที่ 26 -1 การถอดฝาครอบแบริ่งด้านหน้า


ภาพที่ 26-2 (A) ซีลแบบคาทริจด์
(B) ซีลแบบ ยูนิไทซ์
3. ถอดซีลเพลาข้อเหวี่ยงออกจากเพลาโดยใช้ไขควงค่อยๆ งัดออก ระวังปลายไขควงโดนเพลาข้อเหวี่ยงหรือตัวเรือนคอมเป็นรอย หากหลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดรอยขีดข่วนขึ้นให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดขัดให้เรียบ
เพลาข้อเหวี่ยงและลูกปืน
1. ก่อนที่จะถอดเพลาข้อเหวี่ยงและแหวนกันรุนต้องถอดลูกสูบและก้านสูบออกจากเรือนคอมเพรสเซอร์เสียก่อน
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนลูกปืนให้ถอดออกจากเพลาข้อเหวี่ยง โดยใช้เครื่องกดขนาดเล็ก กดเอาลูกปืนออก ถ้าหากยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้ยังไม่ต้องเปลี่ยน
3. ขณะถอดคอมเพรสเซอร์เพื่อเอาเพลาข้อเหวี่ยงออกให้ระวังแกนเพลาปั๊มน้ำมันหล่อลื่นหาย วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือเมื่อนำเพลาข้อเหวี่ยงออกให้นำเพลาปั๊มน้ำมันหล่อลื่นออกด้วย
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น Oil Pump
1. ถอดแผ่นครอบปั๊มและซีลโดยการคลายโบลท์ยึด 4 ตัวออก
2. ทิ้งซีลไป
3. ถอดโรเตอร์ตัวในและตัวนอกออก ก่อนถอดควรทำเครื่องหมายไว้เพื่อความสะดวก รวดเร็วและกันความผิดพลาด
4. ถอดเพลาปั๊มน้ำมันเครื่องเก็บไว้ต่างหาก ระวังหาย
การตรวจสอบ Inspection
หมายเหตุ: ตรวจสอบชิ้นส่วนทุกชิ้นซ้ำ หากมีชิ้นใดเสียหายไม่สามารถซ่อมได้ให้เปลี่ยนใหม่
1.ตรวจชิ้นส่วนดูว่าสึกหรอมากหรือไม่
2.ตรวจชิ้นส่วนดูว่าแตกร้าวหรือไม่
3.ตรวจชิ้นส่วนดูการเป็นรอย หากมีเล็กน้อยใช้ผ้า Crocus เช็ดหากไม่หาย ให้เปลี่ยนใหม่

4. แน่ใจสภาพแผ่นลิ้นและฝาสูบ อ่างน้ำมันหล่อลื่นต้องไม่แตกร้าวหรือบิดงอไม่รั่วหรือซึม
5. เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
การเตรียมประกอบคอมเพรสเซอร์
ก. เตรียนชิ้นส่วนเพื่อประกอบ
1. ทำความสะอาดชิ้นส่วนและตรวจหากพบชิ้นส่วนที่เสียหายให้เบลี่ยนใหม่
2. แช่ชุดซีลใหม่ในน้ำมันหล่อลื่นที่สะอาด
3. แช่ชุดปะเก็นในน้ำมันหล่อลื่นที่สะอาด
4. ฉาบผิวหน้าสัมผัสด้วยน้ำมันหล่อลื่นสะอาดบางๆ
การใส่เพลาและแบริ่ง
1. ใช้เครื่องอัด อัดแบริ่ง สวมเพลา อัดเฉพาะบ่าด้านใน
2. ใส่กันรุนด้านหลังเพลา
3. ใส่เพลาเข้าด้านหลัง โดยผ่านด้านหน้าซึ่งเปิดอยู่
ใส่ซีลเพลาและเรือนลูกปืน
1. ใส่ O-Ring เข้าร่องเรือนเพลา ใส่ซีลตัวอยู่กับที่ และ O-Ring เข้าไปในเรือนคอมเพรสเซอร์ ระวังผิวหน้าของซีลจะเป็นรอย หรือเปื้อนสิ่งสกปรก
2. สวมซีลเข้าไปในเพลาข้อเหวี่ยงโดยจับซีลทางด้านขอบนอก ห้ามแตะต้องด้านที่เป็นซีลคาร์บอน
3. ใส่เรือนลูกปืน กวดสกรูขันยึดเรือนลูกปืนกับเรือนคอมเพรสเซอร์
4. ชุดซีลอาจเสียหายได้ หากเรือนลูกปืนเคลื่อนตัวหลังจากสัมผัสกับซีลคาร์บอน
5. ใส่โบลท์หกตัวขันด้วยแรงบิด 10-13 ฟุต-ปอนด์

ภาพที่ 25-3 การใส่ซีเพลาข้อเหวี่ยง
ใส่ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
1. ใส่เพลาขับของปั๊มน้ำมันหล่อลื่น ผ่านเรือนด้านหลังและเข้าไปขับเพลาข้อเหวี่ยง เพลาขับจะหมุนเมื่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุน
2. ใส่โรเตอร์ตัวในและตัวนอก
3. ใส่ O-Ring เข้าร่องใส่ฝาครอบปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
4. ใส่โบลท์ ยึดเรือนฝาครอบปั๊มทั้ง 4 ตัวขันด้วยแรงบิด 10-13ฟุต/ปอนด์
ใส่ลูกสูบและก้านสูบ
1. ถอดฝาครอบด้านสูบใส่ลูกสูบพร้อมด้านสูบเข้ากระบอกสูบ
2. การใส่ลูกสูบเข้ากระบอกสูบให้ใช้ที่รัดแหวน เพื่อป้องกันแหวนกระแทกกับกระบอกสูบ
3. ใส่ฝาครอบก้านสูบขันโบลท์ยึดด้วยแรง 52-56 นิ้ว-ปอนด์
4. ทดลองหมุนเพลาข้อเหวี่ยงดูว่ามีอาการขัดตัวหรือไม่
เปลี่ยนฝาสูบและชุดแผ่นลิ้น
1. ใส่สตัทนำศูนย์ (PILOT STUD) เข้ากับเรือนสูบ
2. สวมปะเก็นแผ่นเข้ากับสตัท
3. สวม Reed Valve และชุดลิ้นเข้าสตัท
4. สวมปะเก็นฝาสูบเข้าสตัท


ภาพที่ 25-4 การใส่แผ่นลิ้นลงบนเรือนคอมเพรสเซอร์


ภาพที่ 25-5 การใส่แผ่นลิ้นและฝาสูบบนเรือนคอมเพรสเซอร์
5. สวมฝาสูบลงบนสตัดนำศูนย์
6. เอาสตัทออก
7. ใสโบลท์ 2 ตัวแทนสตัทและขันให้แน่นพอตึงมือ
8. ทำซ้ำเช่นนี้กับฝาสูบอีกด้านหนึ่ง
9. กวดโบลท์แต่ละตัวด้วยแรงบิด 23-27 ฟุต/ปอนด์
10. หลังจากนั้นอีก 2 ชั่วโมง ขันซ้ำอีกครั้ง
ใส่อ่างน้ำมันหล่อลื่น
1. คว่ำคอมเพรสเซอร์
2. ใส่ยางกลมเข้ารูในเรือนสูบวางสปริงลงบนตัวเรือนคอมเพรสเซอร์
3. ใส่สตัทนำศูนย์เข้ารูของเรือนสูบ
4. ใส่ปะเก็นลงบนสตัท ใส่ปะเก็นอ่างน้ำมันหล่อลื่น
5. สวมท้องอ่างบนสตัท ใส่อ่างน้ำมันหล่อลื่นลงบนสตัทนำศูนย์
6. ใส่โบลท์ทั้ง 4 ตัวขันพอตึงมือ
7. ถอดสตัทนำศูนย์ออก ใส่โบลท์ 2 ตัวแทน ขันพอตึง
8. ขันอ่างน้ำมันหล่อลื่นด้วยแรงบิด 15-19 ฟุต/ปอนด์


ภาพที่ 25-6 การใส่อ่างน้ำมันหล่อลื่นของคอมเพรสเซอร์ V-Type การเติมน้ำมันหล่อลื่น
หมายเหตุ : เติมน้ำมันหล่อลื่นตามจำนวน ที่บริษัทผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์แนะนำเท่านั้น
1. ถอดปลั๊กเติมน้ำมันหล่อลื่นออก
2. ถ้าซ่อมคอมเพรสเซอร์ภายในรถ ให้เติมน้ำมันหล่อลื่นเท่ากับจำนวนที่หายไป
3. คอมเพรสเซอร์หากนำไปซ่อมแล้วเก็บเข้าสต๊อค ให้เติมน้ำมัน 11 ออนซ์
4. จงจำไว้ว่า ใช้เฉพาะน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องทำความเย็นเท่านั้น


ตารางการขันโบลท์-สกรูยึดส่วนต่างๆ ของคอมเพรสเซอร์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.