คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ RECIPROCATING TYPE

Posted on : 22-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เป็นคอมเพรสเซอร์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะว่าลักษณะโครงสร้างแข็งแรงมีความทนทานและการบำรุงรักษาสะดวกกว่าแบบอื่น ตัวอย่างคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบได้แก่ คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ลูกสูบทั้งหมด เช่นเครื่องปรับอากาศรถยนต์ เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
หลักการทำงาน
หลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเคลื่อนที่มีหลักการเหมือนกันทั้งหมด คอมเพรสเซอร์ทั่วไปที่ใช้แบบลูกสูบจะมี 2 สูบ สูบหนึ่งดูด สูบสองอัดเป็นต้น เช่นของ York, Kiki, Mitsubishi, Tecumshe ยกเว้นคอมเพรสเซอร์ของบริษัทเยนเนอรัลมอ¬เตอร์ซึ่งมี 5 และ 6 สูบ (สูบนอน) แต่ละสูบทำงานตรงกันข้ามคือ ด้านหนึ่งของลูกสูบทำหน้าที่ดูด อีกด้านหนึ่งทำหน้าที่อัด
คอมเพรสเซอร์ชนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุดในวงการเครื่องเย็น ได้แก่คอมเพรสเซอร์แบบเคลื่อนที่ขึ้น – ลง หรือที่เรียกว่าแบบใช้ลูกสูบ (Reciprocating Compressor) จะพูดถึงคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้มากเป็นพิเศษ เพราะว่ามีใช้ในประเทศไทยมาก เช่น เครื่องปรับอากาศรถยนต์ เครื่องปรับอากาศรถบัส และเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรม ส่วนคอมเพรสเซอร์แบบอื่น เช่น คอมเพรสเซอร์แอร์บ้านและตู้เย็นใช้คอมเพรสเซอร์แบบเฮอร์เมติค ซึ่งมีการทำงานในส่วนของตัวคอมเพรสเซอร์คล้ายกัน
โครงสร้างของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ RECIPROCATING
โครงสร้างและส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์แบบใช้ลูกสูบนั้นมีส่วนประกอบคล้ายกับโครงสร้างของเครื่องยนต์เกือบทุกประการ ยกเว้นกลไกเกี่ยวกับลิ้นเท่านั้น โครงสร้างคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ ประกอบด้วย
-กระบอกสูบ Cylinder
-เพลาข้อเหวี่ยง Crankshaft
-ซีลเพลาข้อเหวี่ยง Crankshaft seal
-ฝาสูบ Cylinder head
-ชุดลิ้นบริการ Service valve
-ปะเก็น Gasket
-น้ำมันหล่อลื่น Lubricating oil


ภาพแสดงส่วนประกอบภายในคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบแนวตั้ง


ภาพแสดงการจัดเรือนสูบของคอมเพรสเซอร์แบบรูปตัววี
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบมีลักษณะการเรียงสูบเช่นเดียวกับรถยนต์ คือ
ก. เรียงสูบในแนวตั้ง (inline-Type)
ข. จัดวางสูบแบบตัววี (V-Typc)
นอกจากนuhคอมเพรสเซอร์แบบเฮอร์เมติคก็จัดอยู่ในประเภทลูกสูบ เพราะภายในเฮอร์เมติคคอมเพรสเซอร์ประกอบไปด้วยมอเตอร์ซึ่งเป็นตัวขับคอมเพรสเซอร์ซึ่งอยู่ภายในชุดเดียวกัน
กระบอกสูบ CYLINDERS
กระบอกสูบสำหรับคอมเพรสเซอร์ชนิดถูกส่งกำลังขับมาจากภายนอก มักผลิตมาจากเหล็กหล่อ หรืออลูมิเนียมผสม สำหรับคอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กมักทำครีบไว้โดยรอบกระบอกสูบเพื่อระบายความร้อนด้วยอากาศ ส่วนคอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่มักสร้างท่อทาง เดินน้ำหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนเช่นเดียวกับเครื่องยนต์ คอมเพรสเซอร์บางแบบยังเปลี่ยนปลอกสูบได้ เช่นเดียวกับเครื่องยนต์
โดยปกติแล้วเพลาข้อเหวี่ยงแยกอยู่ต่างหากจากเรือนสูบโดยมีซีลทำหน้าที่ป้องกันการรั่วของแกสและน้ำมันหล่อลื่น ที่เพลาข้อเหวี่ยงมีแบริ่งสวมอยู่เพื่อรองรับให้เพลาได้ศูนย์อยู่เสมอ แบริ่งที่ใช้สวมอยู่ด้านปลายตรงส่วนที่เพลาข้อเหวี่ยงนั่งบนบ่าของเรือนสูบ ลักษณะแบริ่งเป็นชนิดตลับลูกปืน
สำหรับคอมเพรสเซอร์ที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศรถยนต์ก็มีลักษณะโครงสร้าง เช่นเดียวกัน หรืออาจมีบางแบบที่แตกต่างออกไปบ้างเพราะมิได้มีโครงสร้างในลักษณะลูกสูบหมุนด้วยแรงขับจากเพลาข้อเหวี่ยงเช่นคอมเพรสเซอร์แบบสวอชเพลท Swash Plate แบบนี้ไม่มีเพลาข้อเหวี่ยงแต่จะมีเพลาซึ่งมีแผ่นเพลท (Plate) สวมอยู่เมื่อเพลาขับหมุนแผ่น Swash Plate จะหมุนตามไปด้วย บังคับให้ลูกสูบเคลื่อนที่
คอมเพรสเซอร์แบบเฮอร์เมติค HERMETIC COMPRESSOR
คอมเพรสเซอร์ชนิดนี้ไม่ใช้กับรถยนต์แต่ใช้กับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ “คอมเพรสเซอร์แบบเฮอร์เมติค” ลักษณะของคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนลูกสูบ ทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดลูกสูบถูกบรรจุอยู่ในเปลือกโลหะรูปโดม 2 ชิ้น ประกบด้วยกันแล้วเชื่อมปิดตาย


ภาพภาคตัดแสดงส่วนประกอบภายในเฮอร์เมติค คอมเพรสเซอร์
จากภาพจะสังเกตเห็นว่าชุดคอมเพรสเซอร์อยู่ด้านบนและชุดมอเตอร์อยู่ด้านล่าง โดยมีขดสปริงรองรับอยู่ภายในโดม A. มอเตอร์โรเตอร์ B. มอเตอร์สเตเตอร์ C. เรือนสูบคอมเพรสเซอร์ D. ลูกสูบ E. ก้านสูบ F. เพลาข้อเหวี่ยง G. ตุ้มเหวี่ยง H. เปลือกหุ้มคอมเพรสเซอร์ I. ขั้วข้อต่อสายไฟ


ภาพเฮอร์เมติคคอมเพรสเซอร์อีกแบบหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าแบบแรกมอเตอร์อยู่ด้านซ้ายมือและชุดคอมเพรสเซอร์อยู่ด้านขวามือ
ลูกสูบและแหวนลูกสูบ PISTONS AND PISTON RINGS
ลูกสูบที่ใช้ในคอมเพรสเซอร์ ชนิดรับแรงขับจากภายนอกโดยทั่วไปแล้วทำจากเหล็กหล่อ หรืออลูมิเนียมลูกสูบเมื่อเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วย่อมเกิดความร้อนขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระยะช่องว่าง (clearance) ระหว่างลูกสูบกับผนังกระบอกสูบโดยทั่วไปแล้ว ให้มีช่องว่าง 0.002 นิ้ว (.0051 ม.ม.) ต่อเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบ 1 นิ้ว
ลูกสูบที่ใช้ในคอมเพรสเซอร์ขนาดเล็ก ด้านบนลูกสูบมีร่องน้ำมัน ลูกสูบที่ใช้ในวงการเครื่องทำความเย็นทั่วไปร่องที่เซาะเอาไว้บนลูกสูบนั้นประกอบไปด้วยแหวน 2 ชิ้น แหวนอันแรกตัวบนสุดเป็นแหวนป้องกันเเกสรั่วลงมายังห้องเพลาข้อเหวี่ยง ส่วนแหวนอันล่างเป็นแหวนน้ำมันมีหน้าที่กวาดน้ำมันที่ผนังกระบอกสูบและป้องกันมิให้น้ำมันหล่อลื่นขึ้นไปบนหัวลูกสูบ
แหวนลูกสูบส่วนใหญ่ทำด้วยเหล็กหล่อ หรืออลูมิเนียมผสม แหวนลูกสูบต้องอยู่ในร่องแหวนพอดีไม่คับหรือหลวมเกินไป โดยให้มีช่องว่างระหว่างผิวหน้าแหวนและผนังกระบอกสูบ 0.002 นิ้ว (.0051 ม.ม.) และช่องว่างปากแหวน .001 นิ้ว (.0254 ม.ม.) ต่อความโต (เส้นผ่าศูนย์กลาง) ของลูกสูบ 1 นิ้ว
สลักลูกสูบทำด้วยเหล็ก High Carbon ผิวชุบแข็ง ภายในกลวงเพื่อลดน้ำหนักลง ลักษณะการยึดลูกสูบกับสลักลูกสูบใช้แบบลอยเป็นอิสสระหมายความว่า สลักลูกสูบหมุนฟรีเป็นอิสสระจากบู๊ชก้านสูบและลูกสูบ
การออกแบบคอมเพรสเซอร์ วิศวกรพยายามให้ลูกสูบเคลื่อนที่ใกล้ฝาสูบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยลูกสูบไม่กระแทกกับฝาสูบ ดังนั้นระหว่างฝาสูบกับลูกสูบจึงจำเป็นต้องมีช่องว่างประมาณ .010 นิ้ว-.020 นิ้ว หรือ 0.254 ม.ม ถึง 0.508 ม.ม. ช่องว่างที่อยู่เหนือลูกสูบนี้เรียกว่า Clearance Space


ภาพแสดงส่วนประกอบของลูกสูบ และก้านสูบจงสังเกตร่องน้ำมันด้านบนลูกสูบ

ระหว่างกระบอกสูบ และฝาสูบ เป็นที่ติดตั้งของชุดแผ่นลิ้น (Valve Plate) ชุดแผ่นลิ้นประกอบไปด้วยลิ้นไอดี Inlet Valve หรือ Charge Valve และ ลิ้นไอเสีย Exhaust Valve หรือ Discharge Valve
ระบบคอมเพรสเซอร์แบบเฮอร์เมติค (Hermetic Comprersor) มีโครงสร้างเช่นเดียวกับแบบลูกสูบชนิดใช้แรงขับจากภายนอก (External Drive) แต่เนื่องจากลูกสูบของระบบเฮอร์เมติคมีขนาดเล็กและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ดังนั้น โครงสร้างลูกสูบและแหวน จึงทำด้วยวัสดุที่เบาที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดน้ำหนัก


ภาพโครงสร้างและส่วนประกอบของเฮอร์เมติคคอมเพรสเซอร์อีกแบบหนึ่ง
จากภาพแสดงส่วนประกอบภายในเฮอร์เมติคคอมเพรสเซอร์อีกชนิดหนึ่งจงสังเกตตำแหน่งของมอเตอร์ ลูกสูบ, กระบอกสูบ และก้านสูบ ชุดคอมเพรสเซอร์ภายในถูกรองรับด้วยขดสปริง เพื่อลดการสั่นสะเทือนจากการทำงาน
ก้านสูบ CONECTING ROD
ก้านสูบรับกำลังจากเพลาข้อเหวี่ยงเพื่อดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลง (การทำงานเหมือนกันกับเครื่องยนต์)
ก้านสูบทำด้วยเหล็กหล่อปั๊มขึ้นรูป ด้านบนของก้านสูบยึดติดกับลูกสูบด้วยสลักลูกสูบและด้านล่างยึดติดกับเพลาข้อเหวี่ยง ส่วนล่างที่ยึดติดกับเพลาข้อเหวี่ยงด้านในมีแบริ่งรองรับอยู่ระหว่างผิวหน้าแบริ่งกับเพลาข้อเหวี่ยง และยอมให้มีช่องว่าง Clearance ระหว่างก้านสูบและเพลาข้อเหวี่ยงประมาณ .001 นิ้ว หรือ .0254 ม.ม. และการขันโบลท์ยึดฝาครอบ ก้านสูบกันเพลาข้อเหวี่ยงให้ใช้ประแจปอนด์และขันตามกำหนด


ภาพภาคตัดแสดงส่วนประกอบ กระบอกสูบคอมเพรสเซอร์ประกอบไปด้วย กระบอกสูบ ลูกสูบ แผ่นลิ้นปะเก็นและฝาสูบ
ฝาสูบ CYLINDER HEAD
ฝาสูบคอมเพรสเซอร์ชนิดรับแรงขับจากภายนอกและแบบเฮอร์เมติค มักทำด้วยเหล็กหล่อหรืออลูมิเนียม ใต้ฝาสูบเป็นชุดของแผ่นลิ้น ซึ่งเป็นที่ติดตั้งลิ้นของคอมเพรสเซอร์ ความดันที่ถูกอัดตัวออกจากคอมเพรสเซอร์ผ่านลิ้นจะมีความดันสูงถึง 300 PSI หรือ 21 กก/ซม2 ความดันจะสูงมากหรือน้อยขึ้นกับชนิดสารทำความเย็น ชุดลิ้นจำเป็นต้องรับภาระดังกล่าวได้โดยไม่มีการรั่วไหล ฝาสูบยึดติดกับเรือนสูบด้วยสกรู ระหว่างเรือนสูบ ชุดแผ่นลิ้นและฝาสูบจะมีประเก็นคั่นอยู่เพื่อป้องกันสารทำความเย็นรั่ว
ลิ้นและชุดแผ่นรองรับลิ้น VALVES AND VALVE PLATE
ชุดแผ่นลิ้นโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยแผ่นลิ้น, ลิ้นไอดี, ลิ้นไอเสียและตัวยึดลิ้น
ชุดแผ่นลิ้นมักทำด้วยเหล็กหล่อแต่ชุบแข็งเหนียวเพื่อให้ขาวและให้บ่ารองรับลิ้นมีอายุการใช้งานยาวนาน ส่วนลิ้น (Valve) ทำด้วยเหล็กที่มีเปอร์เซนต์คาร์บอนสูงและชุบแข็ง เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นสปริงในลักษณะแบนราบได้


ภาพโครงสร้างแผ่นลิ้น
A. Suction Valve
B. Discharge Valve
C. Suction Port
D. Exhaust Port
ลิ้นไอดีติดตั้งอยู่ภายในแผ่นลิ้นโดยมีหมุดยืดตัวเล็กๆ ทำหน้าที่ยึดไว้ระหว่างชุดแผ่นลิ้นกับฝาสูบ ส่วนลินไอเสียก็มีลักษณะการติดตั้งเช่นเดียวกัน การยึดลิ้นบางแบบก็มีผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างแล้วแต่การออกแบบของผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อ


ภาพลักษณะการออกแบบลิ้นคอมเพรสเซอร์แบบต่างๆ
A ลิ้นแบบรีดวาวล์ใช้สปริงกดให้ลิ้นปิด
B ลิ้นแบบดอกเห็ดใช้สปริงกดโดยมากใช้กับเครื่องคอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่
C. แบบรีดวาวล์ ใช้ความแตกต่างของความดันเป็นตัวควบคุม
การทำงาน


ภาพแสดงโครงสร้างของชุดแผ่นลิ้น ซึ่งทำด้วยเหล็กหล่อ A. ท่อทางสารทำความเย็นเข้า
ที่ทำไว้สูงเพื่อป้องกันน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปในท่อทางเข้า B. ท่อทางออกใช้ลวดล๊อคใช้ในเครื่องคอมเพรสเซอร์ที่มีรูสกรูยึดท่อทางออก 2 ตัว C. ท่อทางน้ำมันหล่อลื่น
ลิ้นต้องแนบสนิทกับแผ่นลิ้น กำหนดให้มีช่องว่างได้เพียงเล็กน้อยประมาณ .0001 นิ้ว (0.0054 มม.) ลิ้นรั่วยังผลทำให้กำลังอัดในคอมเพรสเซอร์ลดลงด้วย
ลิ้นในคอมเพรสเซอร์ลิ้นทางเข้ามีปัญหาน้อยที่สุดเพราะได้รับความร้อนน้อยและมีการหล่อลื่นดีกว่าลิ้นทางออก เนื่องจากขณะที่สารทำความเย็นไหลเข้าไปยังคอมเพรสเซอร์ มีสภาพเป็นไอเย็น ส่วนลิ้นทางออกทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่า เพราะแก๊สถูกอัดตัวทำให้เกิดความร้อน
ลิ้นทางออกต้องทำการติดตั้งอย่างระมัดระวัง เพราะลิ้นทางออกเปิดปิดด้วยการใช้หลักความแตกต่างของความดันทำให้ลิ้นเปิด-ปิด
เมื่อลิ้นอยู่ในตำแหน่งทำงานลิ้นจะเปิดประมาณ .010 นิ้ว หรือ 0.254 ม.ม. ถ้าเปิดมากกว่านี้จะทำให้เกิดเสียงดังที่คอมเพรสเซอร์ เนื่องจากลิ้นเปิดกว้างมากไปแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าลิ้นเปิดน้อยไปจะทำให้ปริมาณสารทำความเย็นไหลได้น้อยกว่าจำนวนปกติ (อาการเช่นนี้มักเกิดกับคอมเพรสเซอร์แบบเก่า)
ซีลเพลาข้อเหวี่ยง CRANKSHAFT SEAL
ระบบเครื่องเย็นที่ใช้มอเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์จำเป็นต้องมีการซีลอย่างดีที่เพลาข้อเหวี่ยงเพื่อป้องกันการรั่ว การออกแบบและการติดตั้งชีลที่เพลาข้อเหวี่ยงของคอมเพรสเซอร์จำเป็นต้องกระทำอย่างระมัดระวัง ซีลที่ใช้กับคอมเพรสเซอร์โดยทั่วไปเป็นโอริง (O-Ring) หน้าสัมผัสของยาง ต้องสัมผัสกับเพลาตลอดเวลาที่เพลาหมุนและป้องกันการรั่วได้ดี เมื่อเราใช้กล้องขยายส่องดูปรากฎว่าหน้าสัมผัสระหว่างซีลกับเพลาห่างกันประมาณ .000001 นิ้ว หรือ .0000254 ม.ม. เท่านั้น
ซีลเพลาข้อเหวี่ยงนอกจากทำด้วยยาง O-RING แล้วยังทำจากวัสดุชนิดอื่นๆ อีกเช่น บรอนซ์ เซอรามิค หรือคาร์บอนทั้งนี้แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ การรั่วของซีลนั้นส่วนใหญ่เนื่องมาจากการสึกหรอและขาดการหล่อลื่น
คอมเพรสเซอร์แบบสวอชเพลท Swash Plate
คอมเพรสเซอร์แบบใหม่ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอีกแบบหนึ่ง คือ แบบสวอช เพลท คอมเพรสเซอร์ชนิดนี้ใช้กับเครื่องปรับอากาศติดรถยนต์ คอมเพรสเซอร์ชนิดนี้ไม่มีก้าน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2-electrecal-equipment%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599-refrigerator%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258a%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179