คอมเพรสเซอร์แบบสกรู SCREW TYPE COMPRESSOR

Posted on : 22-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ลักษณะของคอมเพรสเซอร์แบบสกรูใช้เฟือง 2 ตัวขบกัน เมื่อเฟืองหมุนไปสารทำความเย็นจะไหลไปตามฟันเฟือง สารทำความเย็นจะไหลเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความเร็วของเฟืองที่หมุนซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของมอเตอร์ที่ใช้ขับ


ภาพที่ 8-26 คอมเพรสเซอร์แบบสกรูใช้เฟืองเฉียง 2 ตัวขบกัน
A เรือนสูบของเฟืองตัวขับ
B เรือนสูบเฟืองตัวตาม
C เฟืองขับรับกำลังขับจากต้นกำลัง

D เฟืองตาม
E ท่อทางดูด
F ท่อทางจ่าย
G ซีลเพลา
มอเตอร์ที่ใช้ขับคอมเพรสเซอร์แบบสกรูใช้ทั้งรับแรงขับจากภายนอกและแบบขับโดยตรงจากมอเตอร์ภายใน (แบบเฮอร์เมติคคอมเพรสเซอร์) สิ่งที่สำคัญของคอมเพรสเซอร์แบบนี้ก็คือ ต้องพยายามรักษาประสิทธิภาพการอัดระหว่างเฟืองทั้งสองตัวให้ดี เครื่องปรับอากาศแบบสกรูนิยมใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ตั้งแต่ 20 ตันขึ้นไป
โครงสร้างของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ RECIPROCATING
คอมเพรสเซอร์แบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย มักเป็นคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเคลื่อนที่ไปมาได้ เช่นคอมเพรสเซอร์ในเครื่องปรับอากาศรถยนต์ คอมเพรสเซอร์แบบเฮอร์เมติค ที่ใช้กับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง (Window Type)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.