งานถอด-ประกอบและบริการคันเหยียบคลัทช์

Posted on : 22-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY-REASSEMBLY AND SERVICE OF CLUTCH PEDAL
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถ ถอด-ประกอบ และตรวจสอบการชำรุดเสียหาย อุปกรณ์คันเหยียบคลัทช์ได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
รถยนต์
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้น

คลัทช์

รูปชุดการทำงานของคลัทช์
คันเหยียบคลัทช์ ติดตั้งอยู่ภายในตัวรถยนต์ทางด้านหน้าของคนขับในระดับเดียวกันกับคันเหยียบเบรค คันเหยียบคลัทช์ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งซ้ายสุด
คันเหยียบคลัทช์ ทำหน้าที่รับแรงกดจากเท้าของผู้ขับขี่ ส่งผ่านก้านดัน (Push rod) ไปดันให้ลูกสูบแม่ปั๊มคลัทช์ (Piston) ผลักดันน้ำมันในระบบไปผลักดันลูกสูบของปั๊มตัวล่าง (ปั๊มทำงาน) (Operating cylinder) ให้เคลื่อนตัวไปดันก้ามปูคลัทช์ (Release fork) และขับลูกปืนคลัทช์ (Release bearing) ให้เลื่อนไปกดแผ่นกดคลัทช์ (Pressure plate) จนแผ่นคลัทช์ (Clutch disk) เป็นอิสระจากแผ่นกดคลัทช์และล้อช่วยแรง
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ถอดปิ๊นล็อค (Cotter pin) ออกจากปลายสลักคันเหยียบคลัทช์ (Clever pin) ซึ่งทำหน้าที่ร้อยยึดก้านดัน (Push rod) ลูกสูบและแม่ปั๊มคลัทช์
๒. ถอดสลักก้านดันลูกสูบแม่ปั๊มคลัทช์ออก
๓. ถอดสปริงดึงคันคลัทช์กลับ (Return spring) ออก

คลัทช์1

รูปชิ้นส่วนคันเหยียบคลัทช์
ข้อควรจำ
ก่อนถอดคันเหยียบคลัทช์ให้วัดระยะฟรีก่อน (Toe board clearance) เพื่อสะดวกในการประกอบให้ถูกต้องตามระยะเดิม
การตรวจสอบ และการปรับแต่ง

(Inspection and adjustment)
ทำความสะอาดสปริงดึงกลับ บู๊ช (Bush) และคันเหยียบคลัทช์ ฯลฯ ด้วยน้ำยา แล้วเช็ดให้แห้ง
ตรวจดูรอยสึกหรอ รอยขีดข่วน เส้นลึก จากการเสียดสีและความผิดปกติทั้งหลายของส่วนประกอบของคันเหยียบเบรค

คลัทช์2

รูปชุดยึดคันเหยียบคลัทช์
ถ้าพบว่าสึกหรอมาก จนทำให้การทำงานของคันเหยียบคลัทช์ผิดปกติ ก็ให้พิจารณาเปลี่ยนใหม่
การประกอบ ให้ประกอบย้อนขั้นตอนการถอด
ข้อควรจำ
ก่อนประกอบ ให้ใช้จาระบีชนิดรวมทา ดังตำแหน่งลูกศร

คลัทช์3

รูปการปรับระยะความสูงของคันเหยียบคลัทช์
วิธีปรับระยะคันเหยียบคลัทช์
๑. ปรับระยะความสูงของคันเหยียบคลัทช์ (Pedal height) ให้สูง ตามค่าที่กำหนดโดยวัดความสูงของพื้นรถ ให้ปรับความสูงโดยการปรับแต่งน็อต หมายเลข ๑ (Lock nut) เมื่อได้ระยะความสูงที่ถูกต้องแล้วให้กวดน็อตล๊อคปรับแต่งให้แน่นด้วยแรงที่ถูกต้อง
๒. ปรับระยะฟรีของคันเหยียบคลัทช์ โดยปรับที่ก้านดันลูกสูบปั๊มโดยคลายน็อตล็อคหมายเลข ๒ (Lock nut) แล้วหมุนก้านดันลูกสูบเข้า-ออกเพื่อปรับระยะฟรีให้ได้ค่า ตามที่กำหนด แล้วล็อคน็ตตปรับแต่งให้แน่นด้วยค่าของแรงที่ถูกต้อง
ข้อควรระวัง
ในการปรับระยะฟรีของคันเหยียบคลัทช์ ถ้าปรับไม่ถูกต้องคือปรับระยะฟรีน้อยกว่าค่าที่กำหนดหรือไม่มีระยะฟรีเลย จะทำให้เกิดการปิดกั้นทางเดินน้ำมันของแม่ปั๊มคลัทช์ และทำให้คลัทช์ไม่จากได้
๓. ภายหลังปรับระยะกันเหยียบคลัทช์แล้ว ให้สำรวจระยะทำงาน (B) (Pedal full stroke) ว่าถูกต้องตามค่ากำหนดหรือไม่
ข้อควรจำ
๑. ระยะทำงาน (B) ของรถ พวงมาลัยขวากับพวงมาลัยซ้ายปรับระยะไม่เท่ากัน
๒. การปรับระยะคันเหยียบคลัทช์ จะต้องตั้งตามค่าที่บริษัทผู้สร้างรถยนต์กำหนดให้
๓. ภายหลังจากปรับตั้งระยะคันเหยียบคลัทช์ได้ตามค่าที่กำหนดให้แล้ว ให้ทดลองเหยียบคลัทช์แล้วปล่อยหลายๆ ครั้งจนแน่ใจว่า คันเหยียบคลัทช์ทำงานปกติ ราบ เรียบ ไม่หน่วงเป็นระยะๆ หรือมีเสียงจากการเสียดสี
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.