อุปกรณ์คาร์บูเรเตอร์พิเศษ

Posted on : 06-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

คาร์บูเรเตอร์มีอุปกรณ์พิเศษหลายชิ้นที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อน การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง และการลดไอเสีย

1. โซลีนอยด์เดินเบา เครื่องยนต์บางเครื่องมีแนวโน้มที่จะเกิดการวิ่งค้าง (dieseling) ถึงแม้ว่าจะได้ปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ตาม สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไอดีไหลผ่านวาล์วปีกผีเสื้อซึ่งเปิดออกบางส่วนและจุดระเบิดได้เองในกระบอกสูบเนื่องจากจุดร้อน (hot spot) หรือแหล่งความ ร้อนอื่นๆ

เพื่อป้องกันการเกิดอาการวิ่งค้างดังกล่าว คาร์บูเรเตอร์จำนวนมากจึงติดตั้งโซลีนอยด์ เดินเบา (ดูรูปที่ 12.27) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดตำแหน่งของวาล์วปีกผีเสื้อ แกนเลื่อนของโซลีนอยด์จะทำให้วาล์วปีกผีเสื้อเปิดออกเล็กน้อยในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโซลีนอยด์โดยทำหน้าที่เป็นตัวยันเดินเบา เครื่องยนต์จะเดินเบาตามรอบที่กำหนดตราบเท่าที่ยังคงเปิดสวิตช์กุญแจอยู่ แต่เมื่อปิดสวิตช์กุญแจ แกนตัวเลื่อนของโซลีนอยต์จะหดตัว สิ่งนี้ทำให้วาล์วปีกผีเสื้อปิดเข้าที่มากเพียงพอที่จะป้องกันการเกิดการวิ่งค้าง

ในเครื่องยนต์บางแบบ โซลีนอยต์จะทำหน้าที่ปิดกั้นการไหลของนํ้ามันเชื้อเพลิงในระบบเดินเบาเมื่อดับเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ดับได้สนิทไม่เกิดปัญหาการวิ่งค้างดังกล่าว

2. โซลีนอยด์เพิ่มรอบเดินเบา โชลีนอยต์เพิ่มรอบเดินเบามีลักษณะคล้ายกับโซลีนอยด์เดินเบา แต่ทำหน้าที่เพิ่มรอบเดินเบาให้กับเครื่องยนต์เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดับเนื่องจากภาระของเครื่องปรับอากาศ

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นที่ทำหน้าที่คล้ายกับโซลีนอยด์เพิ่มรอบเดินเบา อุปกรณ์นี้เรียกว่า ตัวเตะวาล์วปีกผีเสื้อ (throttle kicker) อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยวาล์วสุญญากาคซึ่งทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าที่ต่อกับคลัตช์ของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ เมื่อใช้เครื่องปรับอากาศและคลัตช์ ของคอมเพรสเซอร์ทำงาน วาล์วสุญญากาคจะเปิดออก สุญญากาศจากท่อร่วมไอดีจะป้อนเข้าไปยัง ไดอะแฟรมในตัวเตะวาล์วปีกผีเสื้อ ในขณะที่ไดอะแฟรมเคลื่อนที่ จะดึงให้วาล์วปีกผีเสื้อเปิดออกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรอบเดินเบาให้สูงขึ้น

3. เครื่องหน่วงวาล์วปีกผีเสื้อ ถ้าวาล์วปีกผีเสื้อปิดเร็วเกินไป หลังจากผู้ขับขี่ถอนแป้นคันเร่ง ส่วนผสมอาจหนาขึ้นอย่างทันทีทันใด สิ่งนี้สามารถทำให้เครื่องยนต์มีอาการสะดุดหรือดับ นอกจากนี้ยังทำให้ไอเสียมีปริมาณไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนอกไซด์มากขึ้น

เพื่อป้องกันการเกิดสภาพดังกล่าว คาร์บูเรเตอร์จำนวนมากจะมีเครื่องหน่วงวาล์วปีกผีเสื้อ (ดูรูปที่ 12.33) เครื่องหน่วงประกอบด้วยไดอะแฟรมพร้อมสปริงและห้องอากาศซึ่งจะมีอากาศบรรจุเต็มห้องเมื่อผู้ขับขี่กดแป้นคันเร่ง หลังจากที่ผู้ขับขี่ถอนแป้นคันเร่ง คานวาล์วปีกผีเสื้อ บนคาร์บูเรเตอร์จะกระทบแกนไดอะแฟรม ทำให้ไดอะแฟรมเคลื่อนที่กลับ แต่เป็นไปอย่างช้า ๆ ทั้งนี้เนื่องจากแรงดันของอากาศที่กักไว้ในห้องอากาศ อากาศสามารถรั่วออกได้โดยผ่านรูเล็ก ๆ ในเสื้อไดอะแฟรม สิ่งนี้ทำให้วาล์วปีกผีเสื้อปิดเข้าอย่างช้า ๆ

ข้อสังเกต คาร์บูเรเตอร์ที่ติดตั้งโซลีนอยด์เดินเบาอาจไม่ต้องใช้เครื่องหน่วงวาล์วปีกผีเสื้อ

4. สวิตช์ไฟฟ้า ถ้าติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าบนคาร์บูเรเตอร์ การเคลื่อนที่ของวาล์วปีกผีเสื้อสามารถใช้เปิดและปิดวงจรไฟฟ้าได้ รถยนต์บางคันที่ใช้เกียร์อัตโนมัติมีสวิตช์ซึ่งจะเปลี่ยนเกียร์ให้ตํ่าลงเมื่อวาล์วปีกผีเสื้อถูกเปิดเต็มที่ รถยนต์บางคันใช้สวิตช์บนคาร์บูเรเตอร์ควบคุมการทำงานของคลัตช์คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศตามตำแหน่งของวาล์วปีกผีเสื้อ สวิตช์ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งบนคาร์บูเรเตอร์นี้สามารถใช้เปิดและปิดวงจรไฟฟ้าตามตำแหน่งใด ๆ ที่กำหนดของวาล์ว ปีกผีเสื้อ

5. ตัวรับสัญญาณตำแหน่งวาล์วปีกผีเสื้อ คาร์บูเรเตอร์แบบฟีดแบ็ก (feedback carburator) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการทำงานอย่างเหมาะสม ระบบนี้จะต้องทราบตำแหน่งที่แน่นอนของวาล์วปีกผีเสื้อ ข้อมูลนี้สามารถทราบได้ด้วยการใช้ตัวรับสัญญาณตำแหน่งวาล์วปีกผีเสื้อซึ่งติดตั้งบนคาร์บูเรเตอร์ ตัวรับสัญญาณตำแหน่งวาล์วปีกผีเสื้อเป็นรีซิสเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ ในขณะที่เพลาของวาล์วปีกผีเสื้อหมุนไปนั้น ตัวรับสัญญาณจะส่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าไปยังคอมพิวเตอร์ สัญญาณแรงดันไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งของวาล์วปีกผีเสื้อ

6. อุปกรณ์ทำงานด้วยสุญญากาศ คาร์บูเรเตอร์และท่อร่วมไอดีจะมีสุญญากาศ อยู่ภายในเมื่อเครื่องยนต์กำลังทำงาน สุญญากาศนี้ใช้ประโยชน์ในการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

6.1 กลไกปรับล่วงหน้าสุญญากาศ ทำหน้าที่ปรับไทมิ่งจุดระเบิดล่วงหน้าในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานด้วยวาล์วปีกผีเสื้อเปิดบางส่วน

6.2 ระบบหายใจวงจรปิด (positive crankcase ventilation ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า PCV) ระบบนี้เป็นระบบการไหลเวียนภายในห้องเครื่องยนต์ โดยไม่ทำให้บรรยากาศเป็นมลภาวะ

6.3 ระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบนี้ทำหน้าที่ดักจับไอนํ้ามันเชื้อเพลิงจากถังนํ้ามันและลูกลอยคาร์บูเรเตอร์

6.4 ระบบอุ่นอากาศ ระบบนี้ทำหน้าที่อุ่นอากาศให้ร้อนก่อนที่จะไหลเข้าคาร์บูเรเตอร์ ในขณะเครื่องเย็น

6.5 ระบบหมุนเวียนก๊าซไอเสีย (exhaust-gas recirculation ซึ่งเรียกย่อ ๆ ว่า EGR) ระบบนี้ทำหน้าที่ป้อนก๊าซไอเสียบางส่วนกลับเข้าสู่เครื่องยนต์ เพื่อลดอุณหภูมิของการเผาไหม้และลดการเกิดไนโตรเจนออกไซด์

6.6 มอเตอร์สุญญากาสสำหรับเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศจำนวนมากมีมอเตอร์สุญญากาศสำหรับการเปิดประตูเครื่องปรับอากาศ

6.7 หม้อลมเบรก ระบบนี้ใช้สุญญากาศในการช่วยผ่อนแรงเหยียบแป้นเบรก สำหรับเบรกเพาเวอร์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.