จานจ่ายและชุดหน้าทองขาว

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

จานจ่าย
จานจ่าย (distributor) จะติดตั้งอยู่ที่เครื่องยนต์ทำหน้าที่ให้หน้าทองขาวเป็นสวิตช์ปิด-เปิดของวงจรปฐมภูมิ เมื่อหน้าทองขาวปิดกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านคอยล์จุดระเบิดและเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นภายในคอยล์ เมื่อหน้าทองขาวเปิดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไปยังคอยล์จะถูกตัดวงจรและสนามแม่เหล็กที่แกนเหล็กอ่อนก็จะยุบตัว ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำ เกิดแรงเคลื่อนไฟแรงสูง จานจ่ายจะจ่ายแรงเคลื่อนไฟแรงสูงจากคอยล์ไปยังกระบอกสูบตามจังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อจุดระเบิดส่วนผสมของไอดีภายในกระบอกสูบ
จานจ่ายจะประกอบด้วย ฝาครอบจานจ่าย โรเตอร์ ชุดหน้าทองขาว และคอนเดนเซอร์ ชุดกลไกจุดระเบิดล่วงหน้าแบบสุญญากาศ และชุดกลไกจุดระเบิดล่วงหน้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์แสดงดังรูปที่ 5.8
ชุดหน้าทองขาว
ชุดหน้าทองขาว (breaker section) ทำหน้าที่ในการตัดต่อวงจรไฟปฐมภูมิ หน้าทองขาวจะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนของหน้าทองขาวที่อยู่กับที่ ซึ่งส่วนนี้จะต่อลงดิน และส่วนของหน้าทองขาวที่เคลื่อนที่ ซึ่งจุดหมุนของส่วนนี้จะมีฉนวนป้องกันการลงดิน สำหรับหน้าทองขาวส่วนนี้จะต่อโดยตรงกับขดลวดปฐมภูมิในคอยล์จุดระเบิดและจะมีไฟเบอร์ทำหน้าที่ถ่ายทอดกำลังจากลูกเบี้ยวของจานจ่ายเพื่อทำหน้าที่ปิด-เปิดหน้าทองขาว สปริงแผ่นของหน้าทองขาวจะทำหน้าที่ปิดหน้าทองขาวให้สนิท


รูปที่ 5.8 ภาพตัดของจานจ่ายแสดงส่วนประกอบต่างๆ ของจานจ่าย
หน้าทองขาวจะเปิดและปิดโดยลูกเบี้ยวที่ติดตั้งอยู่บนเพลาจานจ่าย เพลาจานจ่ายถูกขับเคลื่อนโดยเพลาลูกเบี้ยวที่หมุน 1/2 รอบของเพลาข้อเหวี่ยง (เพลาลูกเบี้ยวหมุน 1 รอบ เพลาจานจ่ายก็หมุน 1 รอบ) ลูกเบี้ยวจะมียอดลูกเบี้ยวเท่ากับจำนวนกระบอกสูบของเครื่องยนต์ เมื่อลูกเบี้ยวหมุนยอดของลูกเบี้ยวจะ กดหน้าทองขาวให้เปิดและเมื่อยอดลูกเบี้ยวหมุนเลยไปหน้าทองขาวก็จะติดกันอีกด้วยแรงของสปริงดังรูปที่ 5.9


รูปที่ 5.9 ชุดหน้าทองขาวเมื่อติดตั้งอยู่บนจานจ่าย

ผิวหน้าของชุดหน้าทองขาวจะเกิดรอยไหม้โดยประกายไฟที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าจากการเหนี่ยวนำตัวเองของขดลวดปฐมภูมิและการออกซิเดชัน (oxidation) ดังนั้นหน้าทองขาวต้องมีการตรวจเช็กเมื่อถึง กำหนดเวลา และเปลี่ยนถ้าสกปรกมาก เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเกิดข้อบกพร่องกับหน้าทองขาว ชุดหน้าทองขาว มีความสำคัญมากที่จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องตรวจเช็กผิวหน้าของหน้าทองขาว ไฟเบอร์ ระยะห่างของหน้าทองขาว และมุมดแวล
การเกิดออกซิเดชันที่ผิวหน้าของหน้าทองขาวเมื่อเกิดมากขึ้นๆ หน้าทองขาวก็จะไม่ต่อวงจรและการออกซิเดชันของหน้าทองขาวจะเพิ่มความหยาบที่ผิวหน้าของหน้าทองขาว ซึ่งก็จะเพิ่มความต้านทาน ที่หน้าทองขาว ดังนั้นจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิดลดลง
สาเหตุที่ทำให้ความต้านทานที่หน้าทองขาวเพิ่มมากขึ้นมีดังนี้
1. คราบนํ้ามันและจาระบีที่ผิวหน้าของหน้าทองขาว คราบต่างๆ เหล่านี้เป็นสาเหตุให้หน้าทองขาวไหม้ขณะเกิดประกายไฟและเพิ่มความต้านทานของหน้าทองขาว ดังนั้นจึงไม่สามารถเอาคราบนํ้ามันหรือจาระบีออกจากหน้าทองขาวได้เมื่อมันแทรกเข้าไปอยู่ในหน้าทองขาวแล้ว
2. การตั้งหน้าทองขาวไม่ถูกต้อง การตั้งหน้าทองขาวไม่ถูกต้องจะลดพื้นที่สัมผัสของหน้าทองขาว เป็นการเร่งให้เกิดการออกซิเดชันและผิวหน้าของหน้าทองขาวสึกหรอเร็วขึ้น ดังนั้นจึงต้องแน่ใจว่าฐานของหน้าทองขาวหรือแขนของหน้าทองขาวติดตั้งได้ถูกต้องและไม่บิดงอผิดรูปร่างไปดังรูปที่ 5.10


รูปที่ 5.10 ตำแหน่งการติดตั้งของหน้าทองขาวที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
ข้อควรระวัง ใช้จาระบีทาที่ขาไฟเบอร์พอประมาณ ซึ่งจาระบีจะสัมผัสกับลูกเบี้ยวและช่วยลดการสึกหรอของไฟเบอร์ ถ้าทาจาระบีมากเกินไปจาระบีจะถูกสลัดเข้าไปอยู่ในผิวหน้าของหน้าทองขาว และทำให้หน้าทองขาวสกปรกทำให้ระบบจุดระเบิดบกพร่องได้ ดังรูปที่ 5.11


รูปที่ 5.1 1 ใช้จาระบีจำนวนเล็กน้อยทาที่ขาไฟเบอร์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.