ชนิดและประเภทของเครื่องยนต์

Posted on : 27-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

การแบ่งแยกประเภทของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้หลายวิธี ซึ่งได้แก่

1. จำนวนกระบอกสูบ

2. การจัดวางกระบอกสูบ

3. การจัดวางวาล์ว

4. ชนิดของการหล่อเย็น

5. จำนวนจังหวะต่อวัฎจักร (สองหรือสี่)

6. ชนิดของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้

7. วิธีการจุดระเบิด (ประกายไฟหรือความร้อน)

8. ลำดับการจุดระเบิด

9. การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาหรือโรตารี

จำนวนและการจัดวางของกระบอกสูบ

จำนวนกระบอกสูบของเครื่องยนต์อาจแบ่งเป็น 3, 4, 5, 6 หรือ 8 ส่วนการจัดวางกระบอกสูบอาจทำได้หลายวิธีดังนี้

1. กระบอกสูบเรียง (in line)

2. กระบอกสูบวี (V-type)

3. กระบอกสูบนอนหรือตรงกันข้าม (flat หรือ opposed หรือ pancake)

4. กระบอกสูบรัศมี (radial type)

จะพบว่าแบบที่ 1, 2 และ 3 เท่านั้นที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในรถยนต์ สำหรับแบบที่ 4 จะพบในเครื่องบิน ดังแสดงในรูปที่ 3.1

กระบอกสูบ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.