ประเภทเครื่องยนต์ตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง

Posted on : 29-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์


น้ำมันเชื้อเพลิง

เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในสามารถแยกประเภทโดยใช้ชนิดของนํ้ามันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟมักใช้แก๊สโซลีนหรือแก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิง แต่ก็มีเครื่องยนต์แก๊สโซลีนบางเครื่องที่ได้รับการดัดแปลงให้ใช้ได้กับแอลพีจี (liquefied petroleum gas หรือ LPG) และซีเอ็นจี (compressed natural gas หรือ CNG) เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์จุดระเบิด ด้วยการอัดและใช้นํ้ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.