การถอดแยกชิ้นส่วนของเกียร์

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

(เกียร์แบบเสื้อเกียร์ ๓ ส่วน)
GEAR ASSEMBLY
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถถอดแยกส่วนประกอบของเกียร์ออกจากเสื้อเกียร์ (แบบเสื้อเกียร์ ๓ ส่วน) ได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
กระปุกเกียร์
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
เครื่องดูดลูกปืน

เกียร์1

รูปส่วนประกอบของเกียร์
ความรู้เบื้องต้น
ชิ้นส่วนภายในของกระปุกเกียร์ประกอบไปด้วย ชุดเฟืองและเพลาหลายชุด ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงความเร็ว และทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ สำหรับการติดตั้งของเฟือง, เพลาเกียร์ และส่วนประกอบภายใน
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ก่อนทำการถอดชุดส่วนประกอบของเกียร์ ให้เลื่อนปลอกเลื่อนเข้า เกียร์อยู่ในตำแหน่งเข้าเกียร์ แล้วใช้เครื่องถอดลูกปืน ถอดลูกปืนออกจากเพลารอง

เกียร์2

รูปการถอดลูกปืนเพลารอง
๒. ถอดแหวนล๊อคที่เพลารองออก

๓. ถอดเฟืองขับบนเพลารองพร้อมเฟืองขับที่ติดอยู่กับเพลาคลัทช์ออกมาพร้อมกัน

เกียร์3

รูปถอดเฟืองขับบนเพลารองและเฟืองขับบนเพลาคลัทช์
ข้อควรระวัง
ขณะถอดเฟืองขับที่ติดอยู่กับเพลาคลัทช์ ระวังอย่าทำให้ลูกปืนหัวเพลา (Pilot needle bearing) ตกบนพื้น
๔. ถอดแหวนล๊อค และแผ่นรองกันรุน (Thrust washer) ออกจากส่วนปลายสุดด้านหน้าของเพลากำลัง แล้วถอดเฟืองดุม (Clutch hub) เกียร์ ๓,๔ ออก และ ถอดเฟืองเกียร์ ๓ ออกจากเพลากำลัง
๕. ปลดล๊อคของน็อตล๊อคเพลากำลัง

เกียร์4

รูปการปลดล็อค
๖. ถอดน็อตล๊อคเพลากำลังออก

เกียร์5

รูปถอดน็อตล็อคเพลากำลัง
๗. ถอดเฟืองเกียร์ถอยหลังบนเพลากำลังออก
๘. ถอดแหวนล๊อคออกจากปลายสุดดัานหลังของเพลารอง บนเพลารองออก และถอดเฟืองสะพานถอยหลัง (Reverse)
๙. ถอดส่วนประกอบของเพลา กำลัง และเพลารองออกแล้วใช้ค้อนหัวอ่อนค่อยๆ ตอกส่งทางปลายด้านหลัง เอาเพลาออก

เกียร์6

รูปการใช้ค้อนหัวอ่อนค่อยๆ ตอกส่งเพลากำลังและชุดเฟืองเกียร์ออก
การประกอบ
ภายหลังจากการล้างทำความสะอาดและตรวจเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายแล้วให้ประกอบย้อนขั้นตอนการถอด
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.