ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์

ถ้าต้องการเอาอุปกรณ์ควบคุมการขับถ่ายไอเสียออกเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์จะได้หรือไม่ ?
ย่อมทำได้ถ้าแน่ใจว่าไอเสียที่ปล่อยออกมาอยู่ในระดับที่ไม่เกินขีดจำกัดของความเป็นมลภาวะตามกฎหมายกำหนดไว้ แต่ท่านก็เสี่ยงพอสมควร (สำหรับประเทศไทยนั้น ยังไม่มีการใช้กฎหมายบังคับอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงดูเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสนใจ)
อุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษเป็นอย่างไรบ้าง ?
ภายในอุปกรณ์กำจัดก๊าชพิษประกอบด้วยสารเคมีซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้สารประกอบอื่น ทำปฏิกิริยากันโดยที่ตัวเองไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นสารเคมีนี้จะกระตุ้นให้ไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมดในท่อไอเสียทำปฏิกิริยากับคาร์บอนมอนอกไซด์ แล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์กับนํ้าภายใต้ความร้อนสูง
นํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีตะกั่วผสมอยู่จะทำให้สารเคมีในอุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษเสื่อมคุณภาพลงและใช้ไม่ได้ผลในที่สุด
อุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษของรถยนต์ทุกคันเหมือนกันหมดหรือไม่ ?
โดยที่จริงแล้วดูภายนอกก็อาจเหมือนๆ กัน แต่ภายในอาจแตกต่างกันบ้าง บางบริษัทอาจใช้สารเคมีภายในอุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษเป็นลักษณะเม็ดกลมเล็กๆ บางบริษัท อาจใช้เป็นลักษณะรวมกันเป็นก้อนใหญ่ ส่วนประกอบของสารเคมีอาจเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
อุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษของรถยนต์ไม่ทำงาน เราสามารถทำให้สารเคมีภายในมีสภาพกลับคืนดีเช่นเดิมได้หรือไม่ ?
บางชนิดอาจทำได้แต่บางชนิดต้องเปลี่ยนใหม่ สิ่งนี้ตัวแทนจำหน่ายรกยนต์ทราบได้เป็นอย่างดี และยกให้เป็นหน้าที่ของเขา
อุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษสามารถทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและลดค่าบำรุงรักษาลงได้ใช่หรือไม่ ?
คิดว่าคงจะมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้น อุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษที่ใส่เข้าไปในระบบไอเสียนั้น เพื่อใช้แทนอุปกรณ์ควบคุมการขับถ่ายไอเสียอื่น ๆ หลายตัว และเมื่อติดตั้งอุปกรณ์นี้แล้วจำเป็นต้องปรับแต่งเครื่องยนต์ใหม่ให้เหมาะสมกับการทำงานของมัน และการปรับแต่งนี้อาจมีผลทำให้ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้นกว่าแต่ก่อนก็ได้ สำหรับค่าบำรุงรักษานั้นไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุปกรณ์นี้ แต่อาจเป็นไปได้ที่อุปกรณ์นี้ ช่วยลดการผุกร่อนของท่อไอเสียช่วงที่ต่อออกจากอุปกรณ์และประหยัดค่าบำรุงรักษามากกว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษอันใหม่
หลังจากที่ช่างเครื่องตรวจสอบหัวเทียนและสายหัวเทียน เขาบอกว่าผม ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษอันใหม่ ฟังดูแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนผมนำรถยนต์เข้าอู่อุปกรณ์ดังกล่าวยังทำงานดีเป็นปกติ มันเป็นไปได้ตามที่เขาพูดหรือไม่?
มันเป็นไปได้ แต่ก่อนอื่นต้องรู้เหตุผลก่อนว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เนื่องจากอุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษ สามารถใช้กับเครื่องยนต์ที่ทำงานไม่ครบสูบได้นานไม่เกิน 5 นาที มิฉะนั้นอุปกรณ์นั้นจะร้อนจัดเกินไป ถ้าท่านนำรถยนต์เข้าอู่เนื่องจากปัญหาของการทำงานไม่ครบสูบของเครื่องยนต์ อุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษอาจเสียหายไปแล้ว ก่อนถึงอู่โดยที่ท่านไม่ได้ระมัดระวังเรื่องนี้มาก่อน แต่ในอีกแง่หนึ่งคือตัวท่านไม่มี ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ทำงานไม่ครบสูบมาก่อน อาจเป็นไปได้ที่ช่างได้ทำอุปกรณ์นั้นเสียในขณะที่ตรวจสอบหัวเทียนและสายหัวเทียน คือถ้าช่างถอดสายหัวเทียนออกหนึ่งเส้นหรือมากกว่านั้นในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่เป็นเวลานานกว่า 30 วินาทีเพื่อตรวจสอบสายหัวเทียนและหัวเทียนจึงทำให้อุปกรณ์กำจัดก๊าซพิษเสียหาย
มีน้ำไหลจำนวนน้อยคล้ายกับว่าออกมาจากปั๊มน้ำ ทำอย่างไรจึงจะแน่ใจว่ามันรั่วออกมาจากปั๊มน้ำหรือไม่?
ก่อนอื่นให้ดับเครื่องยนต์ แล้วขยับใบพัดหม้อนํ้าให้หมุนไปมาพร้อมกับสังเกตว่ามีนํ้าไหลออกมาจากด้านหลังของมู่เล่ปั๊มนํ้ามันหรือไม่ ถ้ามีน้ำไหลออกมากแน่ใจได้ว่าปั๊มน้ำรั่ว ควรรีบซ่อมโดยด่วน เพราะมิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดผลเสียต่างๆ เช่น เครื่องยนต์จะร้อนจัดเกินไป และอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์เสียหายมากได้
หลังจากสตาร์ตเครื่องยนต์แล้ว พบว่ามีหยดน้ำสีดำออกมาจากปลายท่อไอเสียในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่และวิ่งที่รอบเดินเบา แต่หลังจากนั้นหลายนาที ปรากฏว่าหยดน้ำหายไป ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
เนื่องจากการสันดาปของนํ้ามันเชื้อเพลิงจะได้ไอนํ้าออกมา และในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่นั้น ไอนํ้าจะรวมตัวกันแล้วกลายเป็นหยดนํ้าและผสมกับเขม่าที่ค้างอยู่ในท่อไอเสียได้หยดนํ้าสีดำ แต่เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้น หยดนํ้าจะหายไป แต่จะเป็นไอนํ้าออกมาแทน
มีควันสีฟ้าออกมาจากท่อไอเสีย มันหมายความว่าอะไร ?
ถ้าเครื่องยนต์แก๊สโซลีนใช้น้ำมันเครื่องสิ้นเปลืองมากกว่าปกติ และยังมีควันสีฟ้าออกมาตลอดเวลา นั่นย่อมหมายความว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ซึ่งอาจเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ ก้านวาล์วสึกมากจนหลวม แหวนลูกสูบหลวม ตาย หรือ หัก ช่องทางเดินนํ้ามันไหลกลับในฝาสูบอุดตัน หรือวาล์วพีซีวีใช้การไม่ได้ เพื่อให้รู้ต้นตอของสาเหตุควรตรวจสอบกำลังอัดของแต่ละกระบอกสูบ ควันสีฟ้าเกิด ขึ้นเป็นผลจากการที่นํ้ามันเครื่องเข้าไปสันดาปภายในกระบอกสูบมากเกินไป ซึ่งเป็นการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์
มีควันสีดำออกมาจากท่อไอเสีย มันมีความหมายเช่นเดียวกับควันสีฟ้า หรือไม่ ?
ไม่เหมือนกัน ควันสีฟ้าชี้ให้เห็นถึงการมีนํ้ามันเครื่องเข้าไปสันดาปภายในห้องสันดาป ส่วนควันสีดำนั้นหมายกึงมีนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปสันดาปในห้องสันดาปมากเกินไป หรือการสันดาปผิดปกติ ก่อนการหาสาเหตุของการเกิดควันสีดำจะเป็นการช่วยได้มากทีเดียวถ้าได้สังเกตว่าสภาวะใดที่เกิดควันสีดำและเกิดนานเท่าใด ควันสีดำอาจเกิดจากการปรับแต่งโช๊คไม่เหมาะสม ปรับลูกลอยในคาร์บูเรเตอร์ไม่เหมาะสมจนทำให้ในห้องลูกลอยมีนํ้ามันเชื้อเพลิงมากเกินไป วาล์วในห้องลูกลอยรั่ว ความดันของปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงสูงเกินไป ปรับแต่งคาร์บูเรเตอร์ไม่เหมาะสม ไส้กรองอากาคสกปรกมากเกินไป ท่อไอเสียเกือบตีบตัน มีความบกพร่องในชิ้นส่วนของระบบควบคุมการขับก่ายไอเสีย หัวเทียนเสียหรือสายหัวเทียนบกพร่องหรือหลุด ความดำของควันประกอบด้วยอนุภาคของคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมด ถ้ายิ่งดำก็หมายความว่าท่านยิ่งเสียนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยเปล่าประโยชน์มากขึ้น เครื่องยนต์ควันดำจะมีสมรรถนะลดลงและยังมีกลิ่นเหม็นของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมดอีกด้วย
ควันจากเครื่องยนต์ดีเซลมีความหมายเช่นเดียวกับที่ออกมาจากเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือไม่ ?
บางครั้งมีความหมายเช่นเดียวกันแต่สาเหตุอาจแตกต่างกัน ส่วนมากควันที่ออกมาจากเครื่องยนต์ดีเซลมักมีผลมาจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หรือผิดปกติ ควันสีดำของเครื่องยนต์ดีเซลประกอบด้วยอนุภาคคาร์บอนจำนวนมากมาย ซึ่งเกิดขึ้นภายในห้องสันดาปบริเวณที่มีออกซิเจนน้อย ควันสีขาวเกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็นหยดของนํ้ามันเชื้อเพลิงซึ่งจะเห็นเด่นชัดเมื่อเครื่องยนต์เดินเบาในขณะที่ยังเย็นอยู่ หรือวิ่งด้วยอัตราเร็วรอบที่ต่ำมากและมักจะเกิดขึ้นเพียงครู่เดียวเท่านั้น ควันสีฟ้า เกิดจากการรวมตัวของนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นหยดเล็กๆ และเผาไหม้ไม่หมดซึ่งจะถูกขับออกมาทางท่อไอเสีย ควันสีฟ้านี้แปลกมากเพราะมันจะปรากฏเป็นสีนํ้าตาล เมื่อมองทะลุแสงที่ส่องผ่าน การเกิดควันสีฟ้ามีสาเหตุมาจากความไม่สมํ่าเสมอของอุณหภูมิภายในห้องสันดาปซึ่งมีผลทำให้นํ้ามันเชื้อเพลิงบางส่วนไม่เผาไหม้ หรือมีการเผาไหม้เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วเครื่องยนต์ดีเซลที่มีสภาพเป็นปกติมักเกือบไม่มีควันออกมาให้เห็น แต่ถ้ามีควันออกมาจำนวนมากและมีกลิ่นผิดปกติควรนำรถยนต์เข้าอู่เพื่อตรวจสอบได้แล้ว
ในขณะที่เครื่องยนต์กำลังหมุนอยู่ มีของเหลวไหลออกมาจากใต้ฝาปิด ช่องเติมน้ำมันของปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
อาจเป็นเพราะเติมนํ้ามันปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์มากเกินไปจนล้นออกมา หรือมิฉะนั้น ก็มีอากาศเข้าไปผสมกับนํ้ามันในปั๊มในขณะที่ปั๊มทำงานจึงทำให้ปริมาตรเพิ่มขึ้น จนล้นออกมา แต่ถ้ายังมีการรั่วไหลอยู่ตลอดไปควรนำรถยนต์เข้าอู่เพื่อตรวจสอบหาจุดบกพร่องต่อไป
ถ้าเห็นว่ามีของเหลวไหลออกมาจากที่ใดก็ได้บนปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ มันจะหมายความว่าอะไร?
หมายความว่าท่อหรือข้อต่อหลวม มีรอยร้าวที่เสื้อปั๊ม หรือ
ซีลเสื่อมคุณภาพ
รถยนต์มีอาการคล้ายกับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดถังซึ่งเกิดเป็นบางครั้งในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด หลังจากที่จอดรถยนต์พักสักครู่แล้วสตาร์ตเครื่องยนต์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง มันสามารถวิ่งไปได้เพียงครู่เดียวแล้วก็หยุด ประมาณหนงชั่วโมงต่อมามันจะวิ่งได้ดี ผมเองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังอยู่เสมอ ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ ?
รถยนต์ของคุณกำลังตกเป็นเหยื่อของเวเปอร์ล็อก (vapor lock) การเกิดเวเปอร์ ล็อก มีสาเหตุมาจากนํ้ามันเชื้อเพลิงมีอุณหภูมิถึงจุดเดือดในขณะที่กำลังไหลอยู่ ในท่อทางเดินนํ้ามันเชื้อเพลิงระหว่างปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงกับคาร์บูเรเตอร์ เมื่อนํ้ามันเชื้อเพลิงเดือดจะกลายเป็นไอซึ่งมีลักษณะเป็นฟองแทรกอยู่ภายในทางเดินน้ำมัน และทำหน้าที่เป็นตัวขัดขวางการไหลของนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าสู่คาร์บูเรเตอร์ เมื่อนํ้ามันเชื้อเพลิงในห้องลูกลอยของคาร์บูเรเตอร์ถูกใช้จนหมดก็ทำให้มีสภาพเหมือนกับนํ้ามันหมดถัง การเดือดของนํ้ามันเนื่องจากเครื่องยนต์ร้อนจัดเกินไปหรืออาจมีสาเหตุมาจากการเดินท่อนํ้ามันใกล้บริเวณที่ร้อนจนเกินไป วิธีรักษาทำได้หลายวิธี ได้แก่ รอจนกว่าเครื่องยนต์จะเย็นซึ่งอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน หรืออาจจะเร่งให้เร็วขึ้นโดยการใช้ผ้าชุบนํ้าเย็นหรือของเหลวที่ไม่ติดไฟ แล้วพันรอบท่อทางเดินนํ้ามันเชื้อเพลิง ถ้ามีเครื่องมือติดรถอยู่บ้างก็อาจถอดสายนํ้ามันเชื้อเพลิงที่คาร์บูเรเตอร์ออกและปล่อยให้ฟองนํ้ามันออกไปจากท่อ แล้วต่อสายนํ้ามันกลับเข้าที่เดิม และสตาร์ตเครื่องยนต์ใหม่ การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเวเปอร์ล็อกทำได้ดังนี้คือ ใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงคุณภาพดี ไม่ต่อท่อทางเดินนํ้ามันใกล้บริเวณที่ร้อนจนเกินไป ติดตั้งตัวปรับความดันระหว่างปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงกับคาร์บูเรเตอร์
ไม่ควรสตาร์ตเครื่องยนต์ในขณะที่เปิดแอร์อยู่จริงหรือไม่?
เนื่องจากเครื่องยนต์ต้องใช้กำลังส่วนหนึ่งไปขับคอมเพรสเซอร์ ดังนั้นในขณะที่สตาร์ตเครื่องยนต์ซึ่งยังเย็นอยู่และใส่ภาระ (load) ให้กับเครื่องยนต์อย่างทันทีทันใด ในการขับคอมเพรสเซอร์อาจทำให้เครื่องยนต์ดับได้ ทำให้ต้องสตาร์ตใหม่ ทางที่เหมาะสมที่สุดคือควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดรวมทั้งปิดแอร์ด้วย ก่อนการสตาร์ตเครื่องยนต์
ช่างเครื่องใส่สายพานไดชาร์จเส้นใหม่ให้ผม ในตอนแรกสายพานก็ตึงดี แต่ขณะนี้มันดูเหมือนจะหย่อนเกินไป ผมจะต้องเปลี่ยนสายพานใหม่หรือไม่?
ยังไม่ต้องเปลียน ควรนำรถยนต์ไปให้ช่างคนเดิมปรับสายพานให้ตึงอีกครั้งหนึ่ง โดยทั่วไปสายพานใหม่จะเริ่มหย่อนเมื่อใช้งานไปประมาณหนึ่งหรือสองสัปดาห์ ดังนั้นจึงควรปรับสายพานอีกครั้งหนึ่งให้ตึงเหมาะสมกับการใช้งาน
ผมปับสายพานไดชาร์จจนตึงมากเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องมาปรับใหม่อีก ครั้งหนึ่ง ผมทำเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ ?
การปรับให้สายพานไดชาร์จตึงมากเกินไปจะทำให้แบริ่งเสียเร็วกว่าปกติ และอาจทำให้มู่เล่และเพลาเสียศูนย์ นอกจากนี้ยังทำให้สายพานขาดเร็วกว่าปกติ และอาจทำให้ร่องสายพานของมู่เล่เสียหายได้
การวัดความตึงของสายพานที่ดีที่สุดคือใช้มาตรวัดความตึง แต่ถ้าไม่มีมาตรวัด เราสามารถตรวจสอบความตึงที่เหมาะสโดยประมาณได้ดังนี้ ใช้หัวแม่มือกดสายพานตรงจุดกึ่งกลางระหว่างมู่เล่ทั้งสองอย่างแรง ซึ่งจะทำให้สายพานยุบตัวลงอย่างน้อย 1/4 นิ้ว แต่ไม่ควรเกิน 1/2 นิ้ว สายพานที่หย่อนเกินไปจะทำให้เกิดการลื่นไถล ระหว่างมู่เล่และสายพาน ไดชาร์จจึงทำงานได้ไม่เต็มที่
การจุดระเบิดข้ามสูบ (crossfire) หมายความว่าอะไร ?
หมายความว่า หัวเทียนให้ประกายไฟเผาไหม้ไอดีในกระบอกสูบก่อนจังหวะการทำงานของมัน คลื่นแรงดันไฟฟ้าที่ผ่านสายหัวเทียนอาจทำให้เกิดคลื่นแรงดันไฟฟ้าที่คล้ายๆ กันในสายหัวเทียนที่อยู่ใกล้กัน ถึงแม้ว่าสายหัวเทียนไม่ได้ต่อกันก็ตาม ถ้าสายหัวเทียนเส้นที่อยู่ใกล้นั้นเป็นสายหัวเทียนของหัวเทียนที่จะต้องจุดระเบิดต่อจากหัวเทียน อันแรก จะทำให้เกิดการระเบิดของหัวเทียนผิดลำดับ หรือเรียกว่าการจุดระเบิดข้ามสูบ
วิธีป้องกันการจุดระเบิดข้ามสูบสามารถทำได้โดยการแยกสายหัวเทียนเส้นที่ขนานกันออกจากกัน ถ้าสายหัวเทียนเหล่านั้นจำเป็นต้องสัมผัสกันควรจัดให้สายหัวเทียนสัมผัสกันในลักษณะตั้งฉากกัน ไม่ควรจับมัดรวมกัน
การจุดระเบิดข้ามสูบอาจก่อให้เกิดความเสียหายภายในเครื่องยนต์ได้ ถ้าสงสัย ควรรีบตรวจสอบทันที อาการของการจุดระเบิดข้ามสูบคือเครื่องยนต์เดินไม่เรียบ และทำงานไม่ครบสูบ
หัวเทียนร้อนและหัวเทียนเย็นแตกต่างกันอย่างไร ?
หัวเทียนทั้งสองแบบเหมาะกับการใช้งานที่อุณหภูมิต่างกัน รูปไดแสดงหัวเทียนเย็นและหัวเทียนร้อนที่ใช้กับเครื่องยนต์ในลักษณะงานต่างๆ กันดังนี้ หัวเทียนร้อน มักใช้กับเครื่องยนต์ที่ทำงานในช่วงเดินเบาเป็นเวลานานๆ หรือที่อัตราเร็วรอบต่ำๆ หัวเทียนเย็นมักใช้กับห้องสันดาปที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง เช่น เครื่องยนต์ที่ทำงานด้วยอัตราเร็วรอบสูงเป็นเวลานานๆ หรือใช้งานหนักในรถยนต์บรรทุก เป็นต้น ซึ่งอุณหภูมิของหัวเทียนจะไม่สูงเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการขชิงจุดระเบิด(preignition) และลดการสึกกร่อนของเขี้ยวหัวเทียน
หัวเทียน
รูปหัวเทียนเย็น(ซ้าย) และหัวเทียนร้อน (ขวา)
ควรซ่อมใหญ่กับคาร์บูเรเตอร์ของเครื่องยนต์เมื่อใด ?
โดยปกติแล้ว ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรไปถอดชิ้นส่วนต่างๆ ของคาร์บูเรเตอร์ เพราะการทำงานของมันมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว นอกเสียจากเกิดปัญหาขึ้นกับคาร์บูเรเตอร์ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่พ้นการซ่อมใหญ่ โดยทั่วไปแล้วมักมีการซ่อมใหญ่กับคาร์บูเรเตอร์เมื่อใช้งานไปแล้ว 120,000 กิโลเมตร แต่ถ้าเกิดขัดข้องเนื่องจากปะเก็น ซีล หรือชิ้นส่วนที่อ่อนอื่นๆ เสื่อมสภาพ หรืออุดตันด้วยสิ่งสกปรก ก็อาจต้องซ่อมใหญ่ก่อนกำหนด
ทำไมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนจึงไม่มีหัวฉีดอย่างเช่นเครื่องยนต์ดีเซล ?
ความจริงแล้วเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้หัวฉีดนั้นมีใช้กันบ้างเหมือนกันเป็นเวลานานหลายปีแล้ว และยังคงใช้กันอยู่ แต่แตกต่างไปจากระบบหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ประเภทนี้มีความสลับซับซ้อน ทั้งยังมีราคาแพงอีกด้วย
หัวฉีดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนทำงานอย่างไร ?

เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้หัวฉีดจึงไม่มีคาร์บูเรเตอร์ ท่อร่วมไอดีมีเฉพาะช่องอากาศเข้าของลูกสูบแต่ละอันเท่านั้น เครื่องยนต์ประเภทนี้มีปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิง 2 อัน และมักทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าใช้หลักทางกล ปั๊มอันแรกติดตั้งอยู่ภายในถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและป้อนนํ้ามันเข้าสู่ถังอันที่สองซึ่งติดตั้งอยู่บนด้านหลังแชสซี ใกล้กับถังนํ้ามันเชื้อเพลิง ปั๊มอันที่สองดูดนํ้ามันส่งผ่านไส้กรองเข้าสู่ท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยความดันสูง และผ่านเข้าสู่ตัวปรับความดันซึ่งมีหน้าที่ควบคุมความดันของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ไหลเข้าท่อแยกของแต่ละกระบอกสูบ และส่งนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช้กลับสู่ถังนํ้ามันโดยผ่านเส้นทางเดินนํ้ามันไหลกลับ ทำให้เกิดวงจรการไหลของน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ที่ปลายท่อแยก ของแต่ละกระบอกสูบมีหัวฉีดซึ่งเป็นวาล์วที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการทำงานหัวฉีด ติดตั้งอยู่บนท่อร่วมไอดีเหนือวาล์วไอดีของแต่ละกระบอกสูบ และฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าสู่กระบอกสูบแต่ละอันตามปริมาณที่เครื่องยนต์ต้องการโดยอาศัยคำสั่ง จากคอมพิวเตอร์ซึ่งติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัด ตามจุดต่างๆ ของเครื่องยนต์ (5 หรือ 6 จุด) มีชุดส่งสัญญาณติดตั้งอยู่ และส่งข้อมูลของเครื่องยนต์ให้กับหน่วยควบคุมเพื่อคำนวณค่าที่เหมาะสมเกี่ยวกับอัตราส่วนผสมของอากาศกับนํ้ามันเชื้อเพลิงตามสภาพการขับขี่และบรรยากาศภายนอก ทั้งนี้ทำได้โดยควบคุมเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีดควบคุมการทำงานของปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิง วาล์วเดิน น้ำ และอุปกรณ์บางส่วนของระบบขับถ่ายไอเสีย
ผนังกระบอกสูบได้รับการหล่อลื่นได้อย่างไร ?
โดยทั่วไปแล้วผนังกระบอกลูบ ลูกสูบและสลักลูกสูบ อาจได้รับการหล่อลื่นได้ทางคือ จากละอองนํ้ามันเครื่องภายในเครื่องยนต์ และจากนํ้ามันเครื่องที่ถูกปั๊มไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ซึ่งรวมถึงที่สลักลูกสูบด้วย นํ้ามันเครื่องที่เล็ดลอดออกมาจากสลักลูกสูบจะไหลไปหล่อลื่นผนังกระบอกสูบและลูกสูบ ผนังกระบอกสูบอาจได้รับน้ำมันเครื่องจากแบริ่งก้านสูบ ซึ่งมีรูสำหรับฉีดนํ้ามันเครื่องไปยังผนังกระบอกสูบ
จะรู้ได้อย่างไรว่าปั๊มน้ำของระบบระบายความร้อนทำงานหรือไม่และดีแค่ไหน?
วิธีตรวจสอบง่ายๆ คือ เปิดฝาหม้อน้ำออกในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ แล้วสตาร์ตเครื่องยนต์ และสังเกตการหมุนเวียนของน้ำภายในหม้อน้ำซึ่งจะเห็นได้เมื่อเครื่องยนต์เริ่มร้อนขึ้น ถ้าท่านต้องการจะตรวจสอบให้ลึกเข้าไปอีกหนึ่งขั้นก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องปิดฝาหม้อน้ำหลังจากที่เครื่องยนต์ร้อนขึ้นแล้ว ต่อไปให้ดับเครื่อง แล้วถ่ายน้ำบางส่วนออกจากหม้อน้ำตรงช่องระบาย จนกระทั่งระดับน้ำในหม้อน้ำ ลดลงต่ำกว่าช่องทางเข้าของน้ำร้อนจากเครื่องยนต์ แล้วปิดช่องระบาย ถอดท่อน้ำชิ้นบนออกจากหม้อน้ำแล้วใช้ภาชนะรองรับน้ำใต้ท่อน้ำ แล้วสตาร์ตเครื่องยนต์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้าน้ำพุ่งออกมาจากท่อน้ำอย่างสมํ่าเสมอในขณะเร่งเครื่องยนต์ ทีละน้อย เราก็แน่ใจได้ว่าปั๊มน้ำทำงานดีเป็นปกติ ถ้าไม่มีน้ำพุ่งออกมาหรือออๆ มาในปริมาณน้อย หรือไม่สมํ่าเสมอก็แสดงว่าปั๊มน้ำบกพร่อง
เครื่องยนต์ดูเหมือนทำงานไม่ครบสูบ วิ่งไม่เรียบ มีอาการกระตุกเมื่อเร่ง เครื่องยนต์ และไม่มีกำลังมากอย่างที่เคยเป็น หลังจากได้เปลี่ยนหัวเทียนใหม่แล้วอาการดีขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังคงมีอาการเช่นเดิม ควรทำอย่างไรดี?
ควรเปลี่ยนสายหัวเทียน ในปีหนึ่งๆ ควรเปลี่ยนสายหัวเทียนหนึ่งครั้ง เพราะว่าความร้อนและสภาพอื่นๆ โดยรอบทำให้มันเสื่อมสภาพ ถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนด้วยตัวของท่านเองก็สามารถทำได้ไม่ยากดังนี้ ให้ถอดสายหัวเทียนออกทีละเส้น แล้วใส่เส้นใหม่เข้าไปแทนที่เส้นเดิม เพื่อป้องกันไม่ให้ใส่สายหัวเทียนสลับตำแหน่งกัน หลังจากนั้นจัดสายหัวเทียนให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับบริเวณที่ร้อนของเครื่องยนต์และหลีกเลี่ยงการเกิดการจุดระเบิดข้ามสูบตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
การทำความสะอาดหัวเทียนแทนที่จะเปลี่ยนใหม่นั้นดีหรือไม่ ?
หัวเทียนเก่าในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนแน่นอน แต่มันสามารถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นถ้าได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี โดยปกติแล้วเมื่อใช้งานหัวเทียนไปแล้ว 8,000 กิโลเมตรควรถอดออกมาทำความสะอาดตั้งเขี้ยวใหม่ ตรวจสอบความบกพร่อง และควรเปลี่ยนใหม่เมื่อใช้ไปแล้ว 15,000 กิโลเมตร
ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โซลิดสเตต (solid-state) ดีกว่าระบบ จุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์แบบเก่าหรือไม่ ?
โดยทั่วไปแล้วดีกว่าในหลายๆ แง่ ส่วนดีที่สุดคือเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพดีกว่า แต่ถ้าเสียแล้วจะซ่อมยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง
ทำไมจึงเรียกระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ว่าระบบจุดระเบิด “พลังสูง” ?
เนื่องจากระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ให้แรงดันไฟฟ้าเข้าสู่หัวเทียนสูงถึง 35,000 โวลต์ แต่ในระบบจุดระเบิดธรรมดาได้สูงประมาณ 20,000 โวลต์
เนื่องจากระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีหน้าทองขาว มันจะทำงานได้อย่างไร และทำไมจึงมีคอนเดนเซอร์ ?
ในระบบธรรมดาใช้หน้าทองขาวทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดและปิดการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำ แต่ในระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ใช้ทรานซิสเตอร์ ทำหน้าที่แทนหน้าทองขาว ในระบบธรรมดาใช้ลูกเบี้ยวควบคุมการปิดเปิดหน้าทองขาว ก็เปลี่ยนมาใช้คอยล์และอาร์มาเจอร์แทน สำหรับมุมปิดของหน้าทองขาว (dwell angle) ในระบบธรรมดาต้องการปรับแต่งให้เหมาะสม แต่ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์มันจะปรับแต่งให้เองโดยอัตโนมัติ สำหรับคอนเดนเซอร์ที่เห็นใช้อยู่ในระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์นั้นทำหน้าที่เพียงแค่ลดเสียงรบกวนของวิทยุ และไม่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับการจุดระเบิดของหัวเทียน
ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซอลิดสเตตทำงานเช่นเดียวกับระบบ อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้กล่าวมาแล้วหรือไม่ ?
โดยทั่วไปแล้วมีหลักการทำงานคล้ายกันถึงแม้ว่าโครงสร้าง รายละเอียดของระบบสายไฟ และการควบคุมการปิดเปิดหน้าทองขาวจะต่างกันก็ตาม ที่ต่างกันเห็นได้ชัดคือระบบวงจรไฟฟ้าแรงดันต่ำ แต่ด้านวงจรไฟฟ้าแรงดันสูงก็คล้ายๆ กัน
ระบบจุดระเบิดแบบหน้าทองขาวที่ใช้อยู่สามารถเปลี่ยนไปเป็นระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โซลิดสเตตได้หรือไม่ ?
สามารถเปลี่ยนได้ถ้ามีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับรถยนต์ของท่าน ชิ้นส่วนบางชิ้นของระบบเดิมต้องถอดออกและใส่ชิ้นส่วนใหม่ของระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปแทนและอาจมีชิ้นส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมเข้าไปอีก การเปลี่ยนระบบนี้สามารถทำได้ด้วยตัวของท่านเองถ้าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถดีสักหน่อย โดยการปฏิบติตามคำแนะนำที่แนบมา
รถยนต์ของผมใช้ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์แบบโซลิดสเตต และวิ่งดีเป็นปกติ แต่หลังจากเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ทั้งชุดมันวิ่งแย่มาก ผมจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าชุดอิเล็กทรอนิกส์ของระบบจุดระเบิดมันเสียหรือไม่ และซ่อมอย่างไร ?
ถ้าท่านไม่มีเครื่องมือตรวจสอบหรือชุดอิเล็กทรอนิกส์อะไหล่สำหรับสับเปลี่ยนมันเป็นการยากมากที่ท่านจะตรวจสอบพบจุดบกพร่อง ถึงแม้ว่าจะตรวจพบก็มักต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุดทั้งๆ ที่บางจุดอาจไม่เสียหาย สมมติว่าหัวเทียนใหม่ทุกอันดีเป็นปกติ และต่อสายหัวเทียนถูกต้องตามตำแหน่งเดิมโดยไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางของสายหัวเทียนใหม่ซึ่งแน่ใจว่าไม่เกิดการจุดระเบิดข้ามสูบหรือไฟลัดวงจรผ่านเครื่องยนต์ ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าท่านตั้งระยะเขี้ยวหัวเทียนไม่ถูกต้อง ควรถอดออกและตั้งใหม่ให้ถูกต้องตามกำหนด และควรสังเกตอีกครั้งหนึ่งว่าท่านซื้อหัวเทียนชนิดที่กำหนดให้ใช้กับรถยนต์ของท่านหรือไม่
ผมเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ทุกอันในรถยนต์ของผมซึ่งใช้ระบบจุดระเบิด อิเล็กทรอนิกส์ แลขณะนี้พบว่าเครื่องยนต์ดูเหมือนเดินไม่ครบสูบที่ อัตราเร็วรอบต่างๆ มีอะไรผิดปกติหรือ?
อาจเป็นไปได้ว่าหัวเทียนเสียหรือเกิดความเสียหายขึ้นในขณะติดตั้ง หรือสายหัวเทียนบกพร่อง โดยปกติแล้วสายหัวเทียนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะบอบบาง ควรถอด และใส่อย่างระมัดระวังบริเวณรอยต่อ ไม่ควรกระชากสายหัวเทียนออกจากหัวเทียน เวลาถอดสายหัวเทียนที่มีรอยฉีกขาดเนื่องจากถูกความร้อน ลูกบิด ถูกดัดโค้งไป โค้งมา หรือถูกของมีคมเฉือนในขณะตรวจสอบจะทำให้เกิดอาการผิดปกติดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย
มีปัญหาพิเศษอะไรหรือไม่ที่อาจจะเกิดกับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบจุดระเบิด อิเล็กทรอนิกส์แบบโซลิดสเตต ?
ไม่มีอะไรพิเศษ มันอาจวิ่งได้ดีหรือไม่ก็ไม่ดีไปเลย ถ้ามันวิ่งไม่ดีเราอาจตรวจดูจุดปัญหาได้สองสามแห่งคือ ตรวจดูสายไฟทั้งด้านไฟแรงตํ่าและแรงสูง ตรวจดูชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และสุดท้ายคือชุดคอยล์และอาร์มาเจอร์
เครื่องยนต์ในรถยนต์ของผมมีอัตราเร็วรอบไม่คงที่ทั้งๆ ที่ผมกดคันเร่ง ด้วยแรงที่คงที่ก็ตาม ช่างเครื่องบอกว่าปัญหาอยู่ที่คาร์บูเรเตอร์ และเขา ก็ได้ปรับมันแล้ว แต่ปัญหาก็ยังคงอยู่ อะไรคือสาเหตุที่แท้จริง?
เครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วรอบไม่คงที่คือเพิ่มและลดได้เองทั้งๆ ที่แรงกดที่คันเร่งไม่เปลี่ยนแปลง มักมีสาเหตุมาจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ถ้าช่างเครื่องได้ตรวจสอบและปรับแต่งใหม่แล้วอาการยังไม่หาย ปัญหานี้อาจมีสาเหตุมาจากระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ช่างตรวจสอบสายหัวเทียนเกี่ยวกับความต้านทานความสมํ่าเสมอ ตลอดจนฉนวนหุ้มสายหัวเทียน และตรวจสอบด้านวงจรไฟแรงตํ่า รวมถึงความสกปรกตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะที่คอยล์และอาร์มาเจอร์
สายพานเส้นหนึ่งในรถยนต์ของผมไม่เหมือนกับเส้นอื่นๆ คือผิวด้านล่างของสายพานมีร่องฟันตามขวาง ทำไมเป็นเช่นนั้น ?
ร่องฟันของสายพานเข้ากับร่องฟันของมู่เล่ได้พอดี ทำให้การส่งถ่ายกำลังมีประสิทธิภาพสูงกว่าสายพานธรรมดา โดยปกติแล้วเมื่อเปลี่ยนสายพานใหม่ควรใช้สายพานที่มีร่องฟันแบบเดิม แต่สามารถใช้สายพานธรรมดาแทนได้ชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน
ควรเปลี่ยนวาล์วพีซีวีเมื่อไร ?
เมื่อเราไม่สามารถทำความสะอาดมันได้ดีเท่าที่ควร
เครื่องยนต์ที่มีกระบอกสูบ 6 อัน ย่อมหมายถึงว่ามีหัวเทียน 6 อันด้วยใช่ หรือไม่ ?
ใช่แล้วถ้าเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แต่ละกระบอกสูบมีหัวเทียนหนื่งอัน สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลไม่มีหัวเทียน แต่จะมีหัวเผาอยู่ที่กระบอกสูบทุกอัน
ผมดึงสายหัวเทียนทุกเส้นออกหมด แล้วใส่สายหัวเทียนใหม่ แต่เมื่อสตาร์ตเครื่องยนต์แล้วมีเสียงดังผิดปกติ และบางครั้งก็ไม่ยอมสตาร์ตเอาเลย ผมทำอะไรผิดหรือ ?
ท่านทำบางอย่างผิดไปแล้ว คือ ต่อสายหัวเทียนผิดลำดับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ ตรวจสอบลำดับการจุดระเบิดใหม่ แล้วต่อให้ถูกต้อง
หัวเทียนของผมต้องเปลี่ยนใหม่ทุกๆ 6,500 กิโลเมตร ทำไม ?
อายุการทำงานของหัวเทียนสั้นกว่าปกติอาจมีสาเหตุมาจาก ใช้หัวเทียนไม่ถูกต้องตามที่กำหนดให้ใช้ ตั้งไฟแก่เกินใป ปรับส่วนผสมของอากาศและนํ้ามันเชื้อเพลิงไม่เหมาะสมคือ ส่วนผสมบางเกินไป หรือมีรอยรั่วที่ชุดแวดคั่ม หรือมีการหล่อลื่น ภายในกระบอกสูบน้อยเกินไป
ผมต้องเปลี่ยนท่อร่วมไอเสียใหม่ถึงสองครั้งแล้วในเวลาเพียง 7 เดือนที่ ผ่านมาน เนื่องจากมันเกิดรอยร้าวขึ้น ทำไมจึงมีรอยร้าวเกิดขึ้น?
สาเหตุที่อาจทำให้เกิดรอยร้าวคือ ท่อร่วมไอเสียไม่ได้ศูนย์กับส่วนอื่นๆ ของระบบไอเสีย จึงทำให้เกิดความเค้นขึ้นภายในท่อร่วมและอาจทำให้ท่อร่วมมีรอยร้าวเกิดขึ้นได้ หรืออาจมีนํ้าค่อนข้างเย็นหยดลงบนท่อร่วมไอเสียที่ร้อน หรืออาจเกิดจากความไม่ระมัดระวังในขณะขันสลักเกลียวยึดท่อร่วมไอเสีย คือเครื่องมือไปกระแทกกับท่อร่วมไอเสียจนแตกร้าว
มันเป็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ถ้าต้องเปลี่ยนหน้าทองขาวทุกๆ สองเดือน ?
ผิดปกติ สาเหตุต่อไปนี้มีส่วนทำให้หน้าทองขาวมีอายุการใช้งานสั้นลงคือ ต่อ คอยล์กลับขั้ว สายดินที่จานจ่ายบกพร่อง และคอนเดนเซอร์เสีย การต่อคอยล์กลับขั้วยังทำให้คอนเดนเซอร์เสียอีกด้วย และจงจำไว้ว่าสายไฟแรงตํ่าจากจานจ่ายต้องต่อกับคอยล์ตรงขั้วลบ และถ้าพบว่าสาเหตุเกิดจากการต่อคอยล์กลับขั้วควรเปลี่ยนหน้าทองขาวและคอนเดนเซอร์ใหม่ด้วย
รถยนต์ของผมใช้งานมาหลายปี ผมสังเกตเห็นมีน้ำมันเครื่องเปรอะเปื้อนทั่วเครื่องยนต์ และผมต้องเติมน้ำมันเครื่องประมาณ 1 ลิตรทุกๆ 500 กิโลเมตร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ?
แสดงว่ามีการรั่วไหลของน้ำมันเครื่องอย่างมากซึ่งอาจออกมาจากรอยรั่วของปะเก็นรูเสียบก้านวัดระดับน้ำมัน และจากใต้ฝาปิดช่องเติมนํ้ามันเครื่อง ในขณะเดียวกัน จะมีนํ้ามันเครื่องบางส่วนรั่วไหลเข้าไปในห้องสันดาปและเผาไหม้ คุณอาจใช้งานต่อไปโดยเติมนํ้ามันเครื่องเป็นประจำจนกว่าเครื่องยนต์จะหยุดทำงาน หรือซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เสียหาย หรือยกเครื่อง หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินที่ท่านมีและตัดสินใจเอง
เครื่องยนต์โอเวอร์เฮดแคมของผมกินน้ำมันเครื่องประมาณ 1 ลิตรทุกๆ 800 กิโลเมตร ผมไม่เห็นมีรอยรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง และรถยนต์ของ ผมได้ถูกใช้งานไม่มากมายอะไรนัก น้ำมันเครื่องมันหายไปไหน ?
ออกไปทางท่อไอเสียเนื่องจากนํ้ามันเครื่องบางส่วนเข้าไปเผาไหม้ในห้องสันดาป สิ่งนี้อาจไม่ใช่สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์โอเวอร์เฮดแคม ทั้งนี้เพราะว่าเครื่องยนต์แบบนี้ต้องการน้ำมันเครื่องจำนวนมากมาหล่อลื่นกลไกปิดเปิดวาล์วซึ่งอยู่เหนือห้องสันดาป
ผมสังเกตเห็นมีหยดน้ำมันเครื่องบนพื้นใต้ท้องรถยนต์และมันดูเหมือนจะมีปริมาณมากขึ้นทุกวัน น้ำมันรั่วออกมาจากส่วนไหนของเครื่องยนต์ ?
ส่วนของเครื่องยนต์ที่อาจมีนํ้ามันเครื่องรั่วไหลออกมาได้แก่ ปะเก็นฝาครอบวาล์ว ปะเก็นอ่างนํ้ามันเครื่อง หรือปะเก็นฝาครอบไทม์มิ่ง หรืออาจเป็นเพราะสลักเกลียวที่ยึดส่วนต่างๆ ดังกล่าวหลวม นอกจากนี้อาจมีการรั่วไหลออกมาจากซีลหน้า หรือซีลหลังของเพลาข้อเหวี่ยง จากสวิตช์ความดันนํ้ามันเครื่อง จากไส้กรองนํ้ามันเครื่องที่หลวม หรือจากฝาปิดช่องเติมนํ้ามันและก้านวัดระดับนํ้ามันเครื่อง
มีน้ำหยดลงพื้นใต้ท้องรถยนต์ มันออกมาจากไหน ?
ลองเปิดฝาหม้อนํ้าออกและสังเกตนํ้าหล่อเย็น ถ้าน้ำหล่อเย็นค่อนข้างสะอาด แต่หยดนํ้าที่หยดออกมามีความสกปรกของสนิมปนอยู่ แสดงว่ารอยรั่วอาจเกิดตรงจุดระบายน้ำทิ้งของเสื้อสูบหรือจากปั๊มน้ำรอยรั่วที่เกิดขึ้นบริเวณหม้อนํ้า ได้แก่ ช่องระบายนํ้าทิ้ง ฝาหม้อนํ้า และบริเวณรังผึ้งหม้อน้ำ นอกจากนี้อาจรั่วไหลออกมาจากท่อนํ้าที่ขาด ข้อต่อที่หลวม และล้นออกมาจากถังนํ้าสำรอง และถ้ารถยนต์ของท่านติดแอร์ก็อาจเป็นไปได้ที่มีนํ้าไหลออกมาจากท่อระบายนํ้าทิ้งของแอร์ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
ที่มา:ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, สมชาย  กังวารจิตต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.