ชุดขับเคลื่อนของมอเตอร์สตาร์ต

Posted on : 10-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ชุดขับเคลื่อนของมอเตอร์สตาร์ตประกอบด้วย เฟืองพีเนียน ซึ่งจะเข้าขบกับเฟืองแหวนบนล้อช่วยแรงหรือบนทอร์กคอนเวอร์เตอร์ สิ่งนี้จะมีชุดทดเฟืองเพื่อทำให้อาร์มาเจอร์หมุนเร็ว เป็นประมาณ 15 เท่าของล้อช่วยแรง อาร์มาเจอร์อาจมีอัตราเร็วรอบ 2,000 ถึง 3,000 รอบต่อนาที แต่ล้อช่วยแรงจะหมุนด้วยอัตราเร็วประมาณ 300 รอบต่อนาที ซึ่งมากเพียงพอต่อการเริ่มสตาร์ต

หลังจากเครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้ว รอบเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 รอบต่อนาทีหรือมากกว่านี้ ถ้าเฟืองพีเนียนยังคงขบกับเฟืองแหวนบนล้อช่วยแรง เฟืองพีเนียนจะถูกขับให้หมุนด้วยอัตราเร็วสูงถึง 45,000 รอบต่อนาทีเนื่องจากอัตราทดเฟืองเป็น 15:1 นั่นคืออาร์มาเจอร์ จะหมุนด้วยอัตราเร็วสูงนี้เช่นกัน และจะทำให้อาร์มาเจอร์เสียหายเนื่องจากแรงหนีศูนย์กลางจะเหวี่ยงให้ขดลวดตัวนำและคอมมิวเตเตอร์หลุดออก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงใช้อุปกรณ์ที่ทำให้การขบและการปลดเป็นไปอย่างอัตโนมัติ อุปกรณ์นี้เรียกว่า คลัตช์ทางเดียว (overrunning clutch)

คลัตช์ทางเดียว

เมื่อคานกระตุก ดันเฟืองพีเนียนให้เข้าขบกับเฟืองแหวนบนล้อช่วยแรง หน้าสัมผัสของโซลีนอยด์ก็จะชนกันด้วย ทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมอเตอร์สตาร์ต เมื่อมอเตอร์สตาร์ตหมุน คลัตช์ทางเดียวจะหมุนไปพร้อมกับมอเตอร์ และเฟืองพีเนียนก็จะหมุนไป พร้อมกับคลัตช์ทางเดียว เฟืองพีเนียนจะขับให้ล้อช่วยแรงหมุนเพื่อเริ่มการสตาร์ต หลังจากสตาร์ตติดแล้ว เครื่องยนต์จะเป็นฝ่ายขับเฟืองพีเนียน แต่จะหมุนฟรีที่คลัตช์ทางเดียว ก่อนที่เฟืองพีเนียนจะถอยกลับ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มอเตอร์สตาร์ตเสียหาย

คลัตช์ทางเดียว (ดูรูปที่ 16.8) ประกอบด้วย เปลือกนอกและชุดปลอกพีเนียน เปลือกนอก มีลูกกลิ้งเหล็กกล้าชุบแข็ง 4 อันสอดอยู่ในร่องบาก 4 ร่อง ปลายของร่องบากด้านตรงข้ามสปริง มีขนาดแคบกว่าด้านตรงกันข้าม เมื่ออาร์มาเจอร์และเปลือกนอกเริ่มหมุน พีเนียนจะยังคงไม่หมุน จึงทำให้ลูกกลิ้งหมุนเข้าไปในร่องบากส่วนที่แคบและเบียดกับร่องบากจนแน่น ในขณะนี้เฟืองพีเนียน จะเริ่มหมุนตามอาร์มาเจอร์และขับเคลื่อนล้อช่วยแรงของเครื่องยนต์

หลังจากเครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้ว เฟืองพีเนียนจะหมุนเร็วกว่าอาร์มาเจอร์ ลูกกลิ้งจะหมุนออกมาจากร่องบากส่วนที่แคบและเป็นอิสระ ทำให้เกิดการหมุนฟรีที่คลัตช์ทางเดียวก่อนที่คานกระดกจะเลื่อนกลับตำแหน่งเดิม

การทดเฟือง มอเตอร์สตาร์ตตามที่แสดงในรูปที่ 16.9 มีการทดเฟืองด้วยเพื่อเพิ่มทอร์กในการหมุนเครื่องยนต์ คานกระดกรวมอยู่ภายในเสื้อมอเตอร์ เมื่อคานกระดกถูกกระตุ้นด้วยโซลีนอยต์ มันจะดันให้เฟืองพีเนียนพร้อมด้วยคลัตช์ทางเดียวเข้าขบกับเฟืองแหวนบนล้อช่วยแรง การทดเฟืองระหว่างอาร์มาเจอร์กับล้อช่วยแรงมีค่า 45 : 1 นั่นคืออาร์มาเจอร์จะหมุนด้วยอัตราเร็วรอบเป็น 45 เท่าของเพลาข้อเหวี่ยง สิ่งนี้จะช่วยให้มีทอร์กในการหมุนเครื่องยนต์มากเพียงพอ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.