การถอดแยก การตรวจ และประกอบชุดกดคลัทช์

Posted on : 25-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY, INSPECTION AND REASSEMBLY COIL PRESSURE SPRING
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถปฏิบัติขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนของชุดกดคลัทช์แบบสปริงขดได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
ชุดกดคลัทช์แบบใช้สปริงขด
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
เครื่องถอดฝาครอบแผ่นกดคลัทช์

ชุดกดคลัทช์

รูปส่วนประกอบของชุดกดคลัทช์แบบสปริงขด

ความรู้เบื้องต้น
ชุดกดคลัทช์ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่สำคัญดังนี้คือ ฝาครอบชุดกดคลัทช์ (Pressure plate cover or back plate) นิ้วคลัทช์ (Release lever) สปริงกด (Pressure spring) และแผ่นกดคลัทช์ (Pressure plate)
ชุดกดคลัทช์ที่ใช้กับรถยนต์ทั่วๆ ไปมี ๓ แบบ คือ
๑. สปริงขด (Coil pressure spring)

ชุดกดคลัทช์1

รูปแผ่นกดคลัทช์แบบใช้สปริงขด
๒. สปริงไดอะแฟรม (Diaphram spring)

ชุดกดคลัทช์2

รูปแผ่นกดคลัทช์แบบสปริงไดอะแฟรม
๓. สปริงคราวน์ (Crown spring)
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.