การเปลี่ยนชุดซีลกันน้ำมันที่เพลาข้อเหวี่ยงของคอมเพรสเซอร์

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การเปลี่ยนชุดซีลกันน้ำมันที่เพลาข้อเหวี่ยงของคอมเพรสเซอร์ ยอร์คและเทคัมเช่
การเปลี่ยนชุดซีลกันน้ำมันที่เพลาข้อเหวี่ยงของคอมเพรสเซอร์ กระทำต่อเมื่อน้ำมันหล่อลื่นรั่วซึมออกมาภายนอก การซ่อมอาจกระทำได้ทั้งภายในรถยนต์และนอกรถยนต์ การซ่อมภายในรถยนต์กระทำได้ต่อเมื่อมีที่ว่างพอ ไม่เกะกะ ถ้าหากว่าที่ว่างไม่มากพอ และไม่สดวกควรถอดคอมเพรสเซอร์ออกมาเปลี่ยนซีลที่ภายนอก
เครื่องมือ
ประแจกระบอกเบอร์ 1/4”, 3/8”, 7/16”, ½”, ประแจปากตาย, 5/8” x 2 N.C. ไขควงและใบมีด
ลำดับขั้นการปฏิบัติ
การเตรียมการซ่อม
1. ถอดคอมเพรสเซอร์ออกมาจากรถ ถ้าหากทำการเปลี่ยนซ่อมภายในรถไม่ได้
2. ใช้ประแจกระบอกเบอร์ ½” ถอดโบลท์ล๊อกเบอร์ 7/16″ ออกจากเพลาคอม¬เพรสเซอร์
3. ใช้โบลท์ขนาด 5/8” x2 N.C. ขันเข้าไปใน Clucth Hub เพื่อดูดเอา Clutch Rotor ออก
4. ถ้าคลัชแบบฟิลด์คอยล์อยู่กับที่มักจะอยู่ที่ Seal plate ให้คลายนัทยึดฝาครอบ ชุดซีลและถอดขดฟิลด์ออก
5. ถ้าเป็นแบบขดฟิลด์เคลื่อนที่และแปรงถ่านติดอยู่บนแผ่นซีล ถอดแปรงถ่านออกก่อน ขณะถอดให้ระมัดระวังอย่าให้แปรงถ่านบิ่นหรือแตกหัก
6. ทำความสะอาดแผ่นซีล
การถอดประกอบชุดซีล
1. คลายสกรูยึดแผ่นฝาครอบซีล และค่อยๆ แงะฝาครอบซีลออก ระวังอย่าให้หน้าสัมผัสฝาครอบเป็นรอยแตก หรือบิ่น หรือทำให้เพลาข้อเหวี่ยงเป็นรอย
2. ค่อยๆ แงะหรืองัดเอาชุดซีลออก ระวังอย่าให้เพลาข้อเหวี่ยงเป็นรอย
3. ใช้ใบมีดขูดทำความสะอาดหน้าสัมผัสฝาปิดชุดซีลให้เรียบร้อย และระวังอย่าให้เป็นรอย
การใส่ชุดซีลใหม่

1. ก่อนใส่ซีลใหม่ ให้ถอดลิ่มที่เพลาข้อเหวี่ยงออกก่อน
2. จุ่มซีลและปะเก็นชุดใหม่ลงในน้ำมันหล่อลื่น และทาเพลาข้อเหวี่ยงด้วยน้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้ใส่ซีลได้ง่าย
3. ใส่ซีลชุดใหม่โดยสวมลงบนเพลาข้อเหวี่ยง และกดให้หน้าสัมผัสด้านล่างสัมผัสกับบ่ารองรับอย่างสนิท เพราะถ้าซีลนั่งบ่าไม่สนิทจะทำให้เกิดการรั่วขึ้น
การใส่ฝาครอบซีลใหม่
1. ทาฝาครอบชุดซีลและประเก็นด้วยน้ำมันหล่อลื่น
2. การใส่ฝาครอบซีลของยอร์ค และ เทคัมเช่
ยอร์ค (YORK) : ก่อนใส่ฝาครอบซีลใหม่ ให้ดันชุดซีลให้เข้าที่ลงบ่ารองรับเสียก่อน วางปะเก็น แล้วจึงปิดฝาครอบซีล
เทคัมเช่ (TECUMSEH): ก่อนปิดฝาครอบซีล จงแน่ใจว่าดันชุดซีลเข้าบ่าเรียบร้อยแล้ว จึงใส่ซีล โอ-ริง (o-Ring) แล้วจึงปิดฝาครอบซีล
3. หลังจากปิดฝาครอบซีลแล้ว ให้ทดลองหมุนเพลาข้อเหวี่ยงด้วยมือเปล่า จนแน่ใจว่าไม่มีอะไรติดขัดที่เพลาข้อเหวี่ยง
4. ขันฝาปิดซีลด้วยแรง 10-12 ฟุต-ปอนด์ และขันตรงกันข้ามตามลำดับจนครบ หลังจากใส่ชุดซีลหน้าแล้ว ประกอบคลัชเข้าที่เดิม หากตรวจพบว่าคลัชทำงานบกพร่อง ให้เปลี่ยนชุดคลัช โดยมีลำดับขั้นการบริการดังนี้
4.1. เปลี่ยนขดฟิลด์ของคลัชหรือชุดแปรงถ่าน
4.2. ถอดลิ่มที่เพลาข้อเหวี่ยง
4.3. เปลี่ยนชุดคลัช โรเตอร์ โดยใช้โบลท์ ½  นิ้ว เป็นตัวดูด เพื่อคลายชุดคลัช
5. หลังจากทำการซ่อมและตรวจดูส่วนประกอบต่างๆ ทำงานเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการไล่อากาศออกจากระบบ โดยดำเนินการตามวิธีการไล่อากาศออกจากระบบ
6. การทดสอบสมรรถภาพของเครื่องปรับอากาศ
6.1 ตรวจดูสารทำความเย็น ถ้าสารทำความเย็นไม่พอให้เติมให้เต็ม
6.2 ตรวจดูค่าต่างๆ บนเกจวัดความดันว่าภายในระบบผิดปกติหรือไม่ ถ้าระบบผิดปกติ ให้จัดการแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย
7.การบริการหลังจากการซ่อม ถอดสายยางจากชุดแมนิโฟลด์เกจและใส่ฝาครอบเซอร์วิสวาวล์ตามเดิม

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.