มอเตอร์สตาร์ตทดรอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารี

Posted on : 14-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

มอเตอร์สตาร์ตทดรอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารี (motor start planetary type) เป็นมอเตอร์ทดรอบอีกแบบหนึ่งที่ใช้ชุดเฟืองแพลนนิทารีเข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อเป็นการทดรอบให้กับเฟืองขับ จึงทำให้เฟืองขับมีความเร็วลดลงต่างจากความเร็วของทุ่นอาร์มาเจอร์เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแรงบิดให้มากขึ้น เฟืองขับถูกทดรอบลง 1 ใน 5 เท่าของความเร็วทุ่นอาร์มาเจอร์ด้วยชุดเฟืองแพลนนิทารี ทำให้ มอเตอร์สตาร์ตหมุนให้เครื่องยนต์ติดได้ง่ายโดยไม่สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ มอเตอร์สตาร์ต ทดรอบแบบนี้มีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
มอเตอร์สตาร์ตทดรอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารีมีส่วนประกอบใหญ่ๆ 4 ส่วนคือ ตัวมอเตอร์สตาร์ต ชุดทดรอบแบบเฟืองแพลนนิทารี ชุดโอเวอร์รันนิ่งคลัตช์ และโซลีนอยด์ รูปที่ 4.32 เป็นภาพตัดแสดง โครงสร้างของมอเตอร์สตาร์ตทดรอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารี


รูปที่ 4.32 ภาพตัดแสดงชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของมอเตอร์สตาร์ตทด
รอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารี

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.