การเปลี่ยนชุดซีลคอมเพรสเซอร์ 6 สูบ

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การเปลี่ยนชุดซีลคอมเพรสเซอร์ของเยนเนอรัลมอเตอร์(6 สูบ)
COMPRESSOR SHAFT AND SEAL


ภาพที่ 13-1 แสดงตำแหน่งของซีล เพลาและชื่อส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์ 6 สูบ
การเปลี่ยนซีลคอมเพรสเซอร์ ของบริษัทเยนเนอรัลมอเตอร์ชนิดคอมเพรสเซอร์ (6 สูบ) มีวิธีการแตกต่างไปจากการเปลี่ยนซีลคอมเพรสเซอร์แบบอื่น
การทำงานเกี่ยวกับซีลในคอมเพรสเซอร์นั้น ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษไม่ควรใช้นิ้วมือหยิบหรือแตะหน้าสัมผัสของซีลคาร์บอน (carbon Seal) หรือเหล็กบ่ารองรับซีล (steel Seal Seat ) เป็นอันขาดเพราะกรดที่นิ้วมือจะทำให้เกิดสนิมหรือการกัดกร่อนขึ้นที่ซีลได้
ก่อนที่จะลงมือทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนซีล ต้องทำการไล่สารทำความเย็นออกจากระบบทางเซอร์วิสวาวล์ที่คอมเพรสเซอร์ (สำหรับคอมเพรสเซอร์หกสูบ)
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนซีลของคอมเพรสเซอร์หกสูบ ของบริษัทเยนเนอรัล¬มอเตอร์มีดังนี้
ชุดแมนิโฟลด์เกจ ประแจปากตาย 1 ชุด คีมถอดแหวนล๊อคที่ดูดบ่ารองรับ ชุดซีล ที่ดูดซีลเพลา ที่ดูดพูลเล่ย์ ประแจกระบอกพร้อมด้ามต่อ 1 ชุด ชุดแผ่นคลัชและที่ถอด O-Ring
วัสดุ
น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องทำความเย็นที่สะอาด ชุดซีลเพลาคอมเพรสเซอร์ สารทำความเย็น
หมายเหตุ : ชุดซีลเพลาประกอบด้วยแหวนล๊อคชุดบ่ารองรับซีล (shaft Seal Seat Retainer Ring) ยางโอ-ริงรองรับรอบชุดบ่ารองรับซีล(shaft Seal Seat O-Ring) ชุดซีลเพลา (shaft Seal)
เตรียมคอมเพรสเซอร์เพื่อบริการ
1. ไล่สารทำความเย็นออกจากระบบ
2. ถ้าหากไม่มีที่ว่างพอสำหรับการเปลี่ยนซีลในรถยนต์ ควรถอดออกมาทำนอกรถ ชุดเซอร์วิสวาวล์ ควรถอดออกจากคอมเพรสเซอร์และหาจุกปิดท่อยางเซอร์วิสวาวล์ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองเข้าไปในระบบทำความเย็น
วิธีการเอาซีลเก่าออก
1. ใช้ประแจกระบอกเบอร์ 9/16 นิ้ว ชนิดยาว ถอดเพลาออกดังภาพ 13-2
2. ถอดแหวนล๊อคออก
3. เอาแหวนรอง (spacer washer) ที่อยู่ใต้แหวนล๊อคออก
4. ใช้ Clutch hub และ Drive plate puller ถอดชุดคลุชออกดูภาพที่ 13-3


ภาพที่ 13-2 การถอดนัทล๊อก


ภาพที่ 13-3 การถอด Hub และแผ่นคลัช โดยใช้ชุดดูดแผ่นคลัช


ภาพที่ 13-4 การถอดแหวนล๊อคซีลเพลาคอมเพรสเซอร์


ภาพที่ 13-5 การถอดแหวนรองชุดซีลด้วยเครื่องมือพิเศษ
5. ขั้นต่อไปใช้คีมถอดแหวนล๊อคถอดเอาแหวนล๊อคชุดซีลออกดังภาพ 13-4
6. ใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับดึงแหวนรองชุดซีลออกดังภาพ 13-5
7. ใช้เครื่องมือเฉพาะในการถอดชุดซีลออกดังภาพ 13-6
8. ใช้เครื่องมือเฉพาะลักษณะเป็นตะขอลวดเกี่ยวเอา o-ring ออกมา ในการใช้ตะขอนี้ต้องระวังไม่ให้ครูดกับผิวด้านในของเพลาดังภาพที่ (13-7)


ภาพที่ 13-6 การถอดชุดซีลออก


ภาพที่ 13-7 การถอด O-Ring
วิธีการใส่ซีลใหม่
1. การใส่ซีลใหม่ควรค่อยๆ ทำเป็นลำดับขั้น ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับซีลใหม่
2. ต้องแน่ใจว่าภายในร่องซีลสะอาด ใช้น้ำมันหล่อลื่นเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง
3. ใส่โอ-ริงลงไปในเครื่องมือสำหรับใส่โอ-ริง แล้วนำใส่ลงร่องสำหรับใส่ซีลให้ โอ-ริง เข้าที่แล้วจึงดึงเอาเครื่องมือออกมา
4. ใช้น้ำมันหล่อลื่น (Refrigerant Oil) ทาเคลือบตัวซีลบางๆ นำซีลใส่เข้าไปในเครื่องมือสำหรับใส่ซีลใส่ลงในร่องใส่ซีล หมุนเครื่องมือตามเข็มนาฬิกา จนกระทั่งรู้สึกว่าซีลสัมผัสกับบ่าของเพลาคอมเพรสเซอร์ แล้วจึงนำเครื่องมือออก


ภาพที่ 13-8 แสดงตำแหน่งลิ่มซึ่งติดตั้งอยู่บนร่องลิ่มบนเพลา


ภาพที่ 13-9 การติดตั้งใส่ชุดแผ่นขับ


ภาพที่ 13-10 การตรวจช่องว่างระหว่าง; Drive Plate และRotor
5. ใส่บ่ารองรับเพลา ลงไปในเครื่องมือ สำหรับใส่แล้วใส่กลับเข้าไปในร่อง
ข้อสังเกต : การใส่บ่ารองรับเพลานี้อาจไม่ใช้เครื่องมือก็ได้ แต่อาจเสี่ยงกับการที่ซีลบ่ารองรับเพลา พลิกตะแคงข้างได้ อาจต้องถอดมาใหม่อีก เพราะฉะนั้นเวลาใส่จึงต้องระวังเป็นพิเศษ
6. ลำดับต่อไปใส่แหวนล๊อคขณะที่ใส่นี้ควรสังเกตว่า ขอบของแหวนล๊อคอยู่ในขอบร่องด้านข้างของคอมเพรสเซอร์หรือไม่
7. ก่อนที่จะใส่ Clutch Hub และ Drive Plate ควรตรวจดูว่าซีลรั่วหรือไม่
ทดสอบการรั่วที่ซีลเพลาคอมเพรสเซอร์
1. ต่อข้อต่อสำหรับทดสอบ (Test Fitting) เข้าที่ลิ้นความดันต่ำและความดันสูงที่คอมเพรสเซอร์
2. ต่อชุดแมนิโฟลด์เกจเข้ากับคอมเพรสเซอร์ ต่อสายยางช่องกลางของแมนิโฟลด์เกจเข้ากับถังบรรจุสารทำความเย็น หลังจากนั้นทำการไล่อากาศที่กางอยู่ในสายยาง เสร็จแล้วจึงเปิดลิ้นทั้งสองข้างเพื่อให้สารทำความเย็นเข้าไปในระบบ และคอยตรวจดูว่ามีรอยรั่วที่ซีลเพลาข้อเหวี่ยงหรือไม่ โดยใช้เครื่องตรวจรอยรั่ว
3. ใช้เครื่องตรวจการรั่ว ตรวจบริเวณซีลเพลาคอมเพรสเซอร์
4. หากมีการรั่วเล็กน้อย ให้หมุนคอมเพรสเซอร์สองสามรอบ เพื่อให้ซีลเข้าที่แล้วทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง
ใส่ Clutch Hub และชุด Drive Plate เข้าที่เดิม
1. ใส่ลิ่มเพลาข้อเหวี่ยงเข้าร่องให้สูงกว่าปลายร่อง 3/16 นิ้ว
2. สอดร่องลิ่มเข้า Hub และ Drive Plate เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง
หมายเหตุ ระวังอย่าใช้แรงดันลิ่มเข้าไปในซีลเพลา Drive Plate ต้องแน่ใจว่าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง หากลิ่มไปกดซีลจะทำให้ไปขัดกับ แหวนล๊อคซึ่งเป็นผลให้การหมุนตัวของ Drive Plate ติดขัด หรือไม่หมุนเลย
3. ใช้เครื่องใส่ Hub และ Drive plate โดยกดชิ้นส่วนเข้าไปบนเพลา
4. ตรวจดูช่องว่างระหว่าง Drive Plate และ Rotor ประมาณ 0.030” ดูภาพ 13-10 ประกอบ
5. ใสแหวนรอง และ Clutch Hub Retainer Ring
6. ใส่นัตขันเพลา
นำคอมเพรสเซอร์ใช้งานตามปกติ
1. ประกอบชุดเซอร์วิสวาวล์เข้ากับคอมเพรสเซอร์ตามเดิม
2. ทำสูญญากาศในระบบและเติมสารทำความเย็นตามกำหนด

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25aa%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%258d%25e0%25b8%258d%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%258a%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%258d%25e0%25b8%258d%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179