การดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ของรถยนต์

Posted on : 11-10-2012 | By : admin | In : การดูแลรักษารถ

ดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ในรถ

วิธีการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ของรถโดยละเอียด

 

ระบบไฟฟ้าและการจุดระเบิด

 1. ตรวจความดันในกระบอกสุบ
 2. ตรวจห้องระเบิดจุดไฟของหัวเทียน
 3. ทำความสะอาดหัวเทียน
 4. จัดระยะเขี้ยวหัวเทียน
 5. ตรวจกระแสไฟหัวเทียนในความอัด
 6. จัดตั้งระยะเขี้ยวหัวเทียนจนได้ตามที่กำหนด
 7. ตั้งระยะทองขาว
 8. ตั้งจานจ่ายไฟให้ถูกต้องตามจังหวะเครื่องยนต์
 9. ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
 10. ตรวจความเข้มของน้ำกรดในแบตเตอรี่
 11. เติมน้ำกั่นให้เต็มตามระดับ
 12. ทาขั้วแบตเตอรี่ด้วยจาระบีบาง ๆ เมื่อต่อสายแล้ว
 13. หยอดน้ำมันลูกปืนไดนาโมชาร์จ
 14. ตรวจแปลงถ่านไดนาโมชาร์จ
 15. ทำความสะอาดคอมมิวเตเตอร์
 16. ให้ความลื่นแก่เฟืองและเกลียดขัดไดนาโมสตาร์ท
 17. ตรวจทางเดินสายไฟต่าง ๆ
 18. ตรวจไฟตะเกียงให้เรียบร้อย

ระบบระบายความร้อน

1. ทำความสะอาดกลีบและตะแกรงหม้อน้ำรังผึ้ง

2. ตรวจฝาปิดหม้อน้ำว่ายังคงรักษาความดันเรียบร้อย

3. แสดงตัวอย่างน้ำที่ทำให้เกิดตะกอนในหม้อน้ำรังผึ้ง

4. ตรวจและจัดความตึงหย่อนของสายพานพัดลมให้พอดี

5. ตรวจท่อทางน้ำและตามหัวต่อให้เรียบร้อย น้ำรั่วไม่ได้

6. ตรวจลิ้นปล่อยน้ำผ่าน เมื่อถึงอุณหภูมิที่กำหนด

7. เติมน้ำสะอาดในหม้อน้ำตามระดับที่ต้องการ

8. จรวจทางไอเสียให้ถูกต้อง

9.อัดจาระบีปั้มส่งน้ำ

ระบบลูกปืนล้อหน้า

 1. ทำความสะอาดภายในดุมล้อ
 2. ตรวจสภาพตลับหนังกับฝุ่นและเก็บจาระบี
 3. ทำความสะอาดและตรวจสภาพรังและเม็ดลูกปื่น
 4. ทำความสะอาดและตรวจสภาพเบาะรับลูกปืน
 5. ทำความสะอาดและทาจาระบีบาง ๆ ที่เพลารับลูกปืน
 6. เอาจาระบีใส่ลูกปืน
 7. ประกอและจัดลูกปืนให้พอดี
 8. ล๊อคน๊อตกวดลูกปืนด้วยการพับแผ่นล๊อคให้เรียบร้อย
 9. ตรวจแป๊กกิ้งฝาปิดดุมครอบให้เรียบร้อย
 10. อัดจาระบีที่หัวอัดให้เต็ม

ระบบการบังคับเลี้ยว

1. ตรวจสภาพการสึกหรอของลูกหมากคันส่งทุกอัน

2. ตรวจและจจัดเกลียวหนอนพวงมาลัยให้พอดี

3. ตรวจระดับน้ำมันในห้องเฟืองพวงมาลัย

4. ตรวจสภาพการสึกหรอของสลัก

5. อัดจาระบีตามหัวอัดทุกตัว

6. ตรวจตั้งระยะศูนย์กลางล้อหน้าให้ถูกต้อง

ระบบห้ามล้อ (ระบบเบรค)

 1. ตรวจการรั่วไหลของน้ำมันห้ามล้อ
 2. ตรวจสภาพของวงห้ามล้อ แผ่นห้ามล้อ และส่วนประกอบ
 3. ตรวจสภาพพวงรับห้ามล้อ
 4. จัดระยะว่างคันเหยียบห้ามล้อให้เหมาะสม
 5. อัดจาระบีทุกหัว
 6. ตรวจที่ล๊อคห้ามล้อให้เรียบร้อย

ระบบคลัช

1. จัดระยะว่างคันเหยียบคลัชให้เหมาะสม

2. ตรวจการลื่นของแผ่นคลัช

ระบบยางรถยนต์

 1. ตรวจแผลและการฉีกขาดของยางรถ
 2. ตรวจลมในยางทั้งล้อหน้าและล้อหลังให้มีความดันตามที่กำหนดไว้ และตรวจสกรูยึดจานล้อให้แน่น
 3. ตรวจสภาพของขอบล้อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

 • Stumble upon
 • twitter

Comments are closed.