การถอด-ประกอบ และตรวจชุดเกียร์มือ

Posted on : 26-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY REASSEMBLY AND SERVICE OF TRANSMISSION GEAR
CONTROL FOR COLUMN SHIFT
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถ ถอด-ประกอบ และตรวจสอบชุดควบคุมการเข้าเกียร์มือได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
รถยนต์ที่ใช้เกียร์มือ
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เกียร์มือ1
รูปส่วนประกอบชุดเกียร์มือ
ความรู้เบื้องต้น
ชุดเกียร์มือถูกออกแบบขึ้นเพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ นอกจากนี้ยังเพิ่มเนื้อที่บรรทุกคนข้างที่นั่งคนขับเพิ่มขึ้นอีก
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ถอดสายดินแบตเตอรี่ออก
๒. ถอดแป้นกดแตร(Horn pad)
เกียร์มือ2
รูปการถอดแป้นกดแตร
๓. ถอดพวงมาลัย โดยใช้ประแจกระบอก

ขณะที่ถอดพวงมาลัยให้ใช้มือซ้าย จับยึดพวงมาลัย เพื่อมิให้หมุน
ข้อควรจำ
ก่อนถอดให้ทำเครื่องหมายที่พวงมาลัยกับแกนเสียก่อน
เกียร์มือ3
รูปการถอดพวงมาลัย
๔. ถอดฝาครอบคอพวงมาลัย (Column shell cover) ออก แล้วถอดสวิทช์ไฟสัญญานและไฟแสงสว่างออก
เกียร์มือ4
รูปการถอดฝาครอบคอพวงมาลัย
๕. ถอดแหวนซี (c) และแหวนรอง ๓ ตัวออก
๖. ถอดแหวนล๊อค (๑) และสลักร้อยยึดคันเกียร์(๒) แล้วจึงถอดคันเกียร์ มือ (Control lever) ออก
เกียร์มือ5
รูปการถอดคันเกียร์
๗. ถอดปิ๊นสปรงและแหวนสปริงออกจากปุ่มรวม Trunnion ของก้าน เข้าเกียร์ (๑) (change speed lever) และก้านเลือกเกียร์ (๒) (select gear lever) ถอดก้านเลื่อนตัวบน (๓) (upper shaft rod) และก้านเลือก(๔) (Select rod) จากแขน (Levers)
๘. ถอดสกรูยึดเข็มขัด (Clamp) ตัวล่างออกจากเสื้อเพลาพวงมาลัยแล้วถอดชุดแกนเข้าเกียร์มือออกทั้งชุด
เกียร์มือ6
รูปชิ้นส่วนทางตอนล่างของชุดเข้าเกียร์มือ
การตรวจสอบ ภายหลังจากที่ทำความสะอาดชิ้นส่วนแล้วให้ตรวจดูรอยสึกหรอเสียหาย ที่ส่วนประกอบต่างๆ ถ้าพบว่ามีรอยสึกหรอเสียหายก็ให้เปลี่ยนใหม่
การประกอบ ให้ประกอบย้อนขั้นตอนการถอด ในการประกอบให้ทาจาระบี ณ ตำแหน่งที่มีการเคลื่อนตัวและเสียดสี เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.