เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด

Posted on : 13-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์หมุนอย่างช้า ๆ แต่สตาร์ตไม่ติด

สาเหตุของปัญหานี้อาจเนื่องมาจากแบตเตอรี่มีไฟอ่อน มอเตอร์สตาร์ดชำรุด มีปัญหาทางกลภายในเครื่องยนต์เอง

ผู้ขับขี่อาจพยายามสตาร์ตจนไฟเกือบหมดแบตเตอรี่ ปัญหาบางอย่างในเครื่องยนต์ ในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง หรือในระบบจุดระเบิดมีส่วนทำให้เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติด

เครื่องยนต์หมุนได้ปกติแต่สตาร์ตไม่ติด

แบตเตอรี่และมอเตอร์สตาร์ตอยู่ในสภาพปกติ สาเหตุของปัญหาอาจเกิดขึ้นในระบบจุดระเบิดหรือนํ้ามันเชื้อเพลิง ถ้าเครื่องยนต์เย็น อาจเนื่องมาจากโช้กน้อยเกินไป แต่ถ้าเครื่องยนต์ร้อน อาจเนื่องมาจากโช้กมากเกินไปจนนํ้ามันท่วม

การตรวจสอบระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงทำได้โดยถอดกรองอากาศออกจากเครื่องยนต์ (อย่าลืมปิดสวิตช์กุญแจ) แล้วทดลองโยกคันเร่งเพื่อดูว่าระบบปั๊มเร่งป้อนนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าสู่คอคอดหรือไม่ ถ้ามีกระแสนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกฉีดออกมาเป็นสาย โอกาสที่ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงจะเป็นปกตินั้นมีมาก (ดูรูปที่ 22.1) แต่ถ้าไม่มีนํ้ามันเชื้อเพลิงถูกฉีดออกมา แสดงว่าไม่มีนํ้ามันเชื้อเพลิงไหลเข้าสู่คาร์บูเรเตอร์ ซึ่งอาจเนื่องมาจากปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงชำรุด หรือท่อนํ้ามัน หรือกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงอุดตัน หรือนํ้ามันเชื้อเพลิงหมดถัง

การตรวจสอบระบบจุดระเบิดด้วยการทดสอบประกายไฟ ถอดสายหัวเทียนออกจากหัวเทียนอันใดอันหนึ่ง ใช้คีมฉนวนถือสายหัวเทียนไว้ โดยให้ปลายสายหัวเทียนห่างจากเสื้อสูบ เครื่องยนต์ประมาณ 6 mm (ดูรูปที่ 22.2) แล้วทดลองสตาร์ตเครื่องยนต์ จะต้องมีประกายไฟ กระโดดข้ามช่องว่างดังกล่าว แต่ถ้าระบบจุดระเบิดเป็นแบบ HEI ให้ต่อสายหัวเทียนเข้ากับเครื่องทดสอบ และเครื่องทดสอบต้องต่อกับเครื่องยนต์ (สายดิน) (ดูรูปที่ 22.3) หลังจากทดลองสตาร์ตเครื่องยนต์ จะต้องมีประกายไฟที่เครื่องทดสอบ

เมื่อการทดสอบดังกล่าวเกิดประกายไฟ แสดงว่าอาจไม่มีปัญหาในระบบจุดระเบิด อย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ 2 ประการดังนี้

1. ไทมิ่งจุดระเบิดหรือไทมิ่งวาล์วไม่ถูกต้อง

2. มีปัญหาเกิดขึ้นในเครื่องยนต์ เช่น หัวเทียนบอดหรือวาล์วชำรุด

การหักงอหรือยุบสลายของระบบไอเสียจะทำให้ความดันย้อนกลับสูงเกินไป (ดูรูปที่ 22.4) ซึ่งเป็นเหตุให้การคายไอเสียและการดูดไอดีผิดปกติ เครื่องยนต์จึงสตาร์ตไม่ติด

การรั่วไหลของอากาศเข้าสู่ท่อร่วมไอดี ทำให้ส่วนผสมบางลงอย่างมากจนสตาร์ตเครื่องยนต์ไม่ติด

ตรวจสอบการอัดและการรั่วไหลของกระบอกสูบด้วยเครื่องทดสอบ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.