การถอด-ประกอบและตรวจสอบเพลาท้าย

Posted on : 28-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY-REASSEMBLY AND INSPECTION OF REAR AXLE
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถถอด-ประกอบและบริการเพลาท้าย (Rear axle) ได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
ชุดเพลาท้าย
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
เครื่องดูด หินเจียระไน
ความรู้เบื้องต้น
เพลาท้ายทำหน้าที่รับแรงบิดจากชุดเฟืองท้ายเพื่อส่งไปขับล้อ
ให้หมุน กำลังจากชุดเฟืองท้ายส่งผ่านร่องเฟืองภายใน (Internal Spline) ของเฟืองหัวเพลา (Side gear) ซึ่งสวมและขับร่องเฟืองภายนอก (External spline) ของปลายเพลาท้ายด้านในและหมุนไปด้วยกันนั้นคือ ทำให้รถเคลื่อนที่
เพลาท้าย1
รูปแสดงลำดับการถอดอุปกรณ์ของรถยนต์เพื่อจะถอดเพลาท้าย
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
การถอดชึดเพลาท้าย (Rear axle shaft) ให้ถอดชิ้นส่วนต่างๆ ตามลำดับดังนี้
เพลาท้าย2
รูปการทำเครื่องหมายก่อนถอด
๑. ถอดแป๊บเบรค (Brake tube) ออกจากแผ่นติดตั้งชุดเบรค
๒. ถอดจานเบรค (Brake drum) โดยการทำเครื่องหมายระหว่างขอบในของจานเบรค กับปลายเพลาด้านนอก จากนั้น ใช้ค้อนหัวอ่อนเคาะรอบจานเบรค พร้อมกับออกแร ดึงจานเบรคออกมา
๓. ใช้ประแจกระบอกถอดน็อต แผ่นยึดลูกปืนตัวนอก (Bearing outer retainer) ออกจากแผ่นติดตั้งชุดเบรค (Brake backing plate)
๔. ถอดชุดปรับตั้งฝักเบรค (Brake shoe adjuster)
เพลาท้าย3
รูปการถอดเพลาท้าย
๕. แล้วติดตั้งเครื่องดูดเข้ากับหน้าแปลนเพลาท้าย แล้วดูดเพลาท้ายด้วยการกระแทกออก
ข้อควรระวัง
ในขณะถอดเพลาท้ายออกระวังอย่าทำให้กันรั่วเสียหาย
๖. ถอดแผ่นติดตั้งชุดเบรค
การถอดเปลี่ยน (Replacement)
ลูกปืน และแผ่นยึดกั้นลูกปืน
(Bearing, Bearing retainer)
๑. ใช้หินเจียร เจียรปลอกกันลูกปืนตัวใน (Bearing inner retainer) เจียรออกจนบางเกือบถึงเพลา
เพลาท้าย4
รูปการถอดปลอกกั้นลูกปืนตัวใน

๒. ใช้สกัด สกัดตัดปลอกกั้นลูกปืนตัวในให้ขาดแล้วถอดออกจากเพลา
๓. ถอดลูกปืนเพลาท้าย และแผ่นยึดลูกปืนด้านนอกออกโดยใช้ เครื่องมือพิเศษอัดออก
เพลาท้าย5
รูปการถอดลูกปืนและแผ่นยึดลูกปืนด้านนอก
เพลาท้าย6
รูปการประกอบลูกปืนและแผ่นยึดลูกปืนด้านนอก
๔. ประกอบลูกปืนและแผ่นยึดลูกปืนด้านนอก ให้วางกลับทางกับการถอด โดยใช้เครื่องมือพิเศษรองทางด้านล่าง แล้วใช้เครื่องอัดๆ ส่งเข้าไปในตำแหน่งเดิมบนเพลาท้ายด้านนอก
เพลาท้าย7
รูปการประกอบปลอกกั้นลูกปืนตัวนอก
๕. การประกอบ ปลอกกั้นลูกปืนตัวใน ก่อนประกอบนำไปต้มใน น้ำมันที่มีอุณหภูมิสูง ๑๕๐°C (๓๐๒ °F) แล้วนำไปประกอบเข้ากับเพลาท้าย โดยการอัดเข้าไปอย่างรวดเร็ว
เพลาท้าย8
รูปการถอดเปลี่ยนโบลท์ยึดล้อ
เพลาท้าย9
รูปประกอบกันรั่ว
การถอดเปลี่ยนโบลท์ยึดล้อ (Hub bolt)
๑. ประกอบน็อตล้อ (Hub nut) เข้ากับโบลท์ยึดล้อ โดยไม่ให้เกลียวของโบลท์โผล่ออกมาจากน็อตแล้วใช้เหล็กส่งตอกโบลท์ ออกจากหน้าแปลนของเพลาแล้วถอดน็อตออกจากโบลท์
๒. การประกอบโบลท์ ยึดล้อโดยใช้ท่อที่มีขนาดวัดผ่าศูนย์กลางโตกว่าโบลท์มาติดตั้งกับปากกาทำงานพร้อมกับหน้าแปลนเพลาท้าย แล้วอัดโบลท์เข้าที่ของมันในร่องของหน้าแปลน
การถอดเปลี่ยนกันรั่ว ที่ (T type oil seal)
๑. ถอดกันรั่วออกด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม อาจใช้ไขควงงัดหรือเครื่องมือพิเศษ แต่ต้องระวังอย่าทำให้เสื้อเพลาท้ายเสียหาย
๒. ประกอบกันรั่ว ด้วยเครื่องมือพิเศษ ค่อยๆ ตอกส่งเข้าที่ของมันที่เสื้อเพลาท้าย
การตรวจเพลาท้าย
ให้ตรวจตามตำแหน่งหมายเลข
๑. ตรวจความสึกหรอร่องเฟืองภายนอก (External spline)
๒. ตรวจความเสียหายที่ร่องเฟือง และหน้าแปลนเพลา
๓. ตรวจความโค้งงอของเพลาท้ายโดยวัดค่าความแกว่ง ซึ่งยอมให้ไม่เกิน ๒.๐๐ มม. (๐.๐๘ นิ้ว) และวัดค่าแกว่งของหน้าแปลนเพลา ซึ่งยอมให้ได้ไม่เกิน ๐.๒ มม. (o.oo๘ นิ้ว)
๔. ตรวจความราบเรียบขณะหมุนของลูกปืน
๕. ตรวจเสียงของลูกปืน
เพลาท้าย10
รูปตำแหน่งตรวจเพลาท้าย
๖. ตรวจความหลวมของปลอกกั้นลูกปืนตัวในกับเพลาท้ายและตรวจความหลวมของโบลท์ยึดล้อกับร่องยึดที่หน้าแปลนเพลา
การประกอบ
การประกอบเพลาท้ายเข้ากับเสื้อเพลาท้ายให้กระทำย้อนขั้นตอนการถอด
เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการถอดประกอบเพลาท้าย

เพลาท้าย11
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.