ตัวถังรถยนต์

Posted on : 12-11-2012 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

เมื่อเราจะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่ง ก็จำเป็นจะต้องเลือกรถยนต์ ที่มีเครื่องยนต์ดี มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง มีระบบควบคุม การขับขี่ดี ง่ายต่อการบังคับ นอกจากนี้แล้วยังจะต้องพิจารณาถึงตัวถังรถด้วย บางคนอาจจะมองข้ามความสำคัญของตัวถังรถไป แต่ที่จริงแล้ว มันมีความสำคัญไม่น้อยเลย รถที่ดีจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ฉะนั้นเราจึงควรให้ความสนใจแก่ตัวถังไม่มากก็น้อย

ฐานรถ

ส่วนที่รองรับตัวรถและเครื่องยนต์คือฐานรถ รถบางชนิดมีฐานรถที่แข็งแรงสร้างแยกชิ้นกับตัวรถ เราเรียกฐานรถเช่นนี้ว่า แชสซีส (chassis) รถบางชนิดมีฐานรถกับตัวรถที่สร้างรวมกันเป็นชิ้นเดียวกันเลย โดยทั่วไปรถอเมริกัน ยังคงเป็นแบบมีแชสซีส ซึ่งต่างจากของอังกฤษ หรือยุโรป ที่มีการผลิตรถแบบเป็นจำนวนมาก ๆ ก็จะผลิตฐานรถรวมในตัวรถ ยกเว้นรถไทรอัมพ์ เฮอราส์ด ของบริติชเลย์แลนด์ก็ยังคงผลิตแบบมีแชสซีส ถึงแม้จะผลิตแบบเป็นจำนวนมากก็ตาม สำหรับผู้ผลิตรายเล็ก ๆ ก็ผลิตแบบมีแชสซีสเช่นเดียวกัน

แชสซีสที่สร้างได้มาตรฐานมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 โดยสร้างโครงเป็นรูปตัว X สำหรับรับน้ำหนักตัวรถ และรับแรงบิด วางไว้อยู่ตรงกลางและมีโครงเชื่อมต่อไปทางด้านข้างทั้งสองข้างสำหรับรับน้ำหนักด้านข้าง ในปัจจุบันโครงด้านข้างและโครงรูปตัว X ทำจากเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยม ซึ่งเพิ่มความแข็งแรงของแชสซีสมากขึ้น แชสซีสแบบนี้ทำให้พื้นรถอยู่ในระดับสูงสักหน่อย (ดูรูปที่ 1)

แชสซีสของรถสปอร์ตซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตรถสปอร์ต ” โลตัส” จะเน้นความแข็งแรงของส่วนรับน้ำหนักกลางตัวรถมาก โดยจะสร้างโครงตัว X ให้หนามาก (ดูรูปที่ 2) แต่ในทางตรงข้ามบริษัทโฟล์คสวาเกนผลิตแชสซีส แบบเป็นพื้นราบที่มีความแข็งแรงสูง (ดูรูปที่ 3)

ในรถอเมริกันส่วนใหญ่มักจะมีแชสซีสเป็นโครงรูป เส้นรอบรูปตัวรถ เพื่อเฉลี่ยการรับน้ำหนักตัวรถโดยสมํ่าเสมอ ทำให้แชสซีสมีความหนาไม่มากจนเกินไป ผู้ผลิตรถยนต์บางรายใช้ท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ทำแชสซีสแทน เหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยม บางรายใช้ท่อเล็กจำนวนมากมาเชื่อมต่อกันเป็นแชสซีสโครงสร้าง 3 มิติทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง

วัสดุที่ใช้ทำตัวรถ

วัสดุที่ใช้ทำตัวรถมากที่สุดคือเหล็ก เพราะเหล็กมีราคาถูกที่สุด และเหมาะสำหรับการผลิตแบบเป็นจำนวนมากๆ สำหรับตัวรถแบบแยกส่วน แต่ละส่วนจะผลิตโดยการปั๊มด้วยเครื่องจักร สำหรับผู้ผลิตรายเล็ก ๆ อาจใช้อลูมิเนียมแทนเหล็ก ถึงแม้อลูมิเนียมจะมีราคาสูงกว่าเหล็ก แต่ก็ผลิตเป็นตัวรถได้ง่ายด้วยมือหรือเครื่องจักรที่ยุ่งยากน้อยกว่า ข้อดีของอลูมิเนียมคือไม่เป็นสนิมและมีน้ำหนักเบากว่าเหล็ก ข้อเสียคือมีความแข็งน้อยกว่าเหล็ก

ในปัจจุบันนี้พลาสติกกำลังถูกนำมาทำเป็นตัวรถอยู่เหมือนกัน ที่นิยมกันมากจะใช้ กล๊าสรีอินฟอร์ซ พลาสติก (glass reinforced plastic – GRP) ทำจากยาง โพลีเอสเตอร์หรืออีปอกซี่ ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมเซทติ้ง ไม่อ่อน เมื่อโดนความร้อน

สำหรับเทอร์โมพลาสติก ซึ่งจะอ่อนตัวที่อุณหภูมิสูงๆ และมีความแข็งน้อยกว่ากล๊าสรีอินฟอร์ซ พลาสติก แต่หล่อได้ง่ายกว่า ก็มีใช้ทำตัวรถบ้างเหมือนกัน ที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่า อะคริโลไนไทรส์-บูทาดีน-สไตรีน (Acrylonitrile-buta- diene-styrene) มีคุณสมบัติเหนียวและแข็งพอสมควร ใช้ทำฝาปิดท้ายรถ ต่อไปข้างหน้าอาจจะสามารถนำมาทำตัวรถทั้งหมดได้

พลาสตกที่นำมาใช้สามารถทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นโดยการผสมคาร์บอนไฟเบอร์ (carbon fibre) ทำให้พลาสติกที่ได้ จะมีอัตราส่วนความแข็งต่อน้ำหนักมากกว่าเหล็กเสียอีก

การสร้างตัวรถต้องคำนึงถึงความปลอดภัย

ตัวถังรถจะต้องไม่มีความแข็งมากเกินไป เพราะจะเป็นเหตุให้ผู้โดยสารได้รับอันตรายจากการกระแทกเมอรถชนกัน แต่ก็จะต้องแข็งแรงพอรับน้ำหนักรถ เครื่องยนต์ และไม่ยุบเมื่อรับแรงกระแทกเพียงเล็กน้อย ตัวรถที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดเป็นตัวรถแบบแยกส่วน ตัวรถแบบนี้แยกออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนกลางเป็นส่วนที่ผู้ขับและผู้โดยสารนั่ง จะสร้างให้แข็งแรงมากที่สุด อีก 2 ส่วนเป็นส่วนหน้า และหลังรถต่อประกบส่วนกลางเอาไว้ 2 ส่วนหลังนิจะยุบ เมื่อถูกชน (ดูรูปที่ 5 ก.) ตัวรถแบบนี้เป็นแบบไม่มีแชสซีส) ที่เรียกว่า บอดี้แชสซีส (body chassis) ข้อดีของการสร้าง ตัวถังแบบนี้ก็คือ เราสามารถออกแบบให้มีส่วนที่แข็งแรง ส่วนที่อ่อนได้ตามต้องการ ถ้าเป็นรถมีแชสซีสแข็งแรงมาก

เมื่อรถชนกันผู้โดยสารในรถจะได้รับอันตรายจากการกระแทก มาก แต่ถ้าเป็นแชสซีสที่ทำด้วยท่อขนาดเล็ก โครงสร้าง 3 มิติก็สามารถลดแรงกระแทกให้ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารได้เช่นเดียวกัน

สำหรับตัวรถพลาสติกบางชนิด เมื่อรถชนกันก็สามารถลดแรงกระแทกได้ดีกว่าเหล็ก และสามารถกลับคืนรูปร่างเดิมได้รวดเร็วหลังจากการชน การคืนรูปร่างเดิมของตัวรถนี้ อาจเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารได้ และพลาสติกบางชนิดก็ติดไฟได้ ซึ่งนับเป็นข้อที่พลาสติกเสียเปรียบเหล็ก

สนิมเป็นสิ่งที่น่าวิตกสำหรับตัวรถที่ทำด้วยเหล็กมาก อันตรายอาจเกิดขึ้นกับตัวรถแบบแยกส่วนได้ ถ้าส่วนที่ต้องการความแข็งแรงมาก ๆ เป็นสนิม เมื่อขับรถเร็ว ๆ ส่วนที่เป็นสนิมอาจเสียหายและพังได้ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ผลิตรถยนต์จึงพัฒนาวิธีการป้องกันสนิมอยู่เสมอ เช่น การป้องกันไม่ให้มีส่วนที่กักความชื้นในตัวรถ การทาสีป้องกันสนิม ก่อนทาส์ชั้นบน (ดูรุปที่ 4 ก.)

ที่มา:ชูชัย  มณีรัตณะพร

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259c%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179