ตัวหล่อเย็นนํ้ามันหล่อลื่น

Posted on : 04-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์บางเครื่องมีตัวหล่อเย็นนํ้ามันหล่อลื่น เครื่องยนต์ที่หล่อเย็นด้วยอากาศส่วนมาก มีตัวหล่อเย็นนํ้ามันหล่อลื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายหม้อนํ้าฃนาดเล็กและติดตั้งอยู่ข้างเสื้อสูบเครื่องยนต์ นํ้ามันหล่อลื่นและนํ้าหล่อเย็นไหลเข้าตัวหล่อเย็น นํ้าหล่อเย็นดูดความร้อนออกจากนํ้ามันหล่อลื่น ทำให้อุณหภูมิของนํ้ามันหล่อลื่นลดลง

ตัวหล่อเย็นนํ้ามันหล่อลื่นอาจเป็นท่อพร้อมครีบซึ่งติดตั้งในถังของหม้อนํ้า คล้ายกับตัวหล่อเย็นนํ้ามันเกียร์ (ดูรูปที่ 9.6) บางระบบใช้ส่วนหนึ่งของหม้อนํ้าเป็นตัวหล่อเย็นนํ้ามันหล่อลื่น ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตาม ความร้อนจากนํ้ามันหล่อลื่นจะถ่ายเทเข้าสู่ระบบหล่อเย็นของ เครื่องยนต์ ซึ่งมีความสามารถสูงในการขจัดความร้อนดังกล่าว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.