ตำแหน่งการขับขี่บนถนน

Posted on : 25-12-2013 | By : Author | In : การขับรถยนต์

คุณควรขับชิดซ้ายให้เหมาะสมกับช่องจราจร ให้มีระยะช่องว่างเพียงพอห่างจากรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนน และมากเพียงพอถ้ามีการเปิดประตู การออกตัวของรถยนต์จากที่จอด การวิ่งเล่นของเด็กริมถนนที่อาจ วิ่งออกมา อย่าขับจนชิดทางเดินเท้ามากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนเดินเท้าจำนวนมากอยู่รืมถนน
การขับขี่บนถนนโดยปกติทั่วไป คุณจะต้องขับชิดซ้ายเพื่อให้โอกาสรถที่เร็วกว่าแซงขึ้นไปได้ ไม่ควรขับขี่ชิดขวาด้วยอัตราเร็วต่ำ เพราะจะกีดขวางการจราจรและมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก เพราะรถยนต์คันหลังต้องการจะแซงขึ้นไป หลังจากคุณแซงขึ้นไปแล้วควรขับชิดซ้ายถ้ามีช่องว่างสำหรับคุณ
ตำแหน่งที่เหมาะสมในขณะขับขี่ตามเส้นทางที่ต้องการควรเป็นดังนี้
-ขับชิดซ้ายถ้าคุณขับตรงไปข้างหน้าหรือต้องการเลี้ยวซ้าย
-ขับชิดเส้นกลางถนน เมื่อต้องการเลี้ยวขวา
การวางตำแหน่งรถของคุณสำคัญมากต่อความปลอดภัยและยังช่วยให้การจราจรไม่ติดขัดอีกด้วย การจอดในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้การจราจรต้องติดขัดได้ทั้งสองด้าน
ในกรณีของถนนที่วิ่งได้ทางเดียว (one-way street) นั้นตำแหน่งรถยนต์ของคุณจะต้องเหมาะสมกับทิศทางที่จะไป ดังนี้
-เมื่อต้องการจะเลี้ยวซ้าย ให้ขับในช่องซ้ายสุด

-เมื่อต้องการจะเลี้ยวขวา ให้ขับในช่องขวาสุด
-เมื่อต้องการตรงไปข้างหน้า ให้เข้าช่องทางจราจรให้ถูกต้องตามเครื่องหมาย
ถนนวิ่งได้ทางเดียวมักมีการเลื่อนไหลของรถยนต์เร็วกว่าถนนทั่วไป ดังนั้น ต้องระมัดระวังรถที่อาจแซงข้างซ้ายหรือข้างขวาของคุณ
ข้อควรจำ
ในถนนที่เดินรถทางเดียวให้เข้าช่องทางที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้
การจราจร3
ภาพรถที่วางตำแหน่งอย่างไม่ถูกต้อง
ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.