การถอด-ประกอบกระปุกเกียร์ของรถยนต์

Posted on : 22-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

REMOVE AND INSTALLATION OF TRANSMISSION
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถรู้ขั้นตอน การถอดอุปกรณ์ประกอบของกระปุก เกียร์ ขณะติดอยู่กับรถยนต์เพื่อจะถอดออกจากรถ ตลอดจนเตรียมงาน ขั้นตอนของการประกอบได้อย่างถูกต้อง
ในงานนี้ผู้เขียนได้ยกเอาการปฏิบัติงานถอดกระปุกเกียร์ของรถ Toyota Corolla KE มาเป็นแบบอย่างเพราะเกียร์รุ่นนี้มีให้ฝึกอยู่เกือบทุกโรงงาน
วัสดุอุปกรณ์
รถยนต์ จาระบี น้ำมันเกียร์
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
เครื่องมือพิเศษ
ปลอกสวมกันน้ำมันเกียร์รั่ว
ความรู้เบื้องต้น
เสื้อเกียร์ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ เสื้อเกียร์ตัวหน้า (Front transmission case) และเสื้อเกียร์ตัวหลัง (Extension housing)
เสื้อเกียร์หน้ายึดติดกับเรือนล้อช่วยแรงด้วยน็อต น้ำหนักของกระปุกเกียร์ถูกรองรับด้วยยางแท่นเครื่องตัวหลัง (Engine rear mounting) เพื่อลดอาการสั่นสะเทือน ทางปลายด้านหลังของเกียร์สวมติดอยู่กับข้อต่อเลื่อน (slip joint) ทางปลายหน้าของเพลากลาง
กระปุกเกียร์
รูปลำดับขั้นการถอดกระปุกเกียร์
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
การถอดภายในรถยนต์
เลื่อนเกียร์ในตำแหน่งเกียร์ว่าง
๑. ถอดยางครอบคันเกียร์ (Shift lever boot)
๒. ถอดลูกยางครอบฝาเกียร์ (Shift lever cap boot)
๓. ถอดแหวนล๊อค (Snap ring)
๔. ถอดสปริงรูปกรวย (Conical spring)ออกจากฝาครอบเกียร์ ๕. ถอดคันเกียร์ (Shift lever)
ข้อควรระวัง
ภายหลังจากถอดชุดคันเกียร์ออกแล้ว ให้ใช้ผ้าปิดช่องสวมคัน เกียร์ที่เรือนเกียร์ให้มิดชิด เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก หรือสิ่งของต่างๆ ตกลงไปในกระปุกเกียร์
การถอดอุปกรณ์ของเครื่องยนต์

๖. ถอดขั้วสายดินแบตเตอรี่ (Battery ground cable)ออก
๗. ถ่ายน้ำระบายความร้อน (Engine coolant)
๘. ถอดสายไฟหลังออกจากสวิทช์ไฟถอยหลัง (Back-up lamp switch)
๙. ถอดท่อน้ำออก (Radiator hose)
๑o. หมุนใบพัดลมให้อยู่ในแนวขนานกับพื้น
การถอดส่วนประกอบใต้รถ
ก่อนถอดขึ้นแม่แรงยกรถวางบนขาหยั่ง
๑๑. ถอดเพลากลาง (Propeller shaft)
๑๒. ถอดปลายท่อไอเสียออกจากปลายท่อร่วม
๑๓. ถอดหูยึดท่อไอเสียออก
๑๔. ถอดสายไมล์ออกจากกระปุกเกียร์ (Speedometer cable) ขึ้นแม่แรงที่ใต้เสื้อเกียร์ โดยใช้ไม้รองระหว่างเสื้อเกียร์กับจานรับน้ำหนัก
๑๕. ถอดยางแท่นเครื่องตัวหลัง หรือยางแท่นเกียร์
๑๖. ถอดคานรับเกียร์ออก ปลดแม่แรงออกจากกระปุกเกียร์
๑๗. ถอดปิ๊นล๊อค (Cotter pin) ออกจากก้ามปูคลัทช์ (Release fork or clutch yoke)
๑๘. ถอดสายคลัทช์ออกจากก้ามปูคลัทช์
๑๙. ถอดน็อตหัวหมูคลัทช์ออก
ภายหลังจากการตรวจซ่อมและติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ ภายในกระปุกเกียร์เรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จะกล่าวต่อไป
การประกอบเกียร์
ให้ประกอบย้อนขั้นตอนของการถอดและภายหลังจากประกอบเกียร์เข้ากับรถเรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑. เติมน้ำหล่อเย็น ในหม้อน้ำรถยนต์ให้ได้ระดับที่ถูกต้อง
๒. เติมน้ำมันเกียร์ให้ได้ตามปริมาตรที่ทำหนด และค่าความหนืดที่ถูกต้องของรถยนต์รุ่นนี้ ใช้ S.A.E. ๘๐
๓. ประกอบ สวิทช์ไฟถอยหลังเข้าตำแหน่งเดิม
๔. ปรับตั้งระยะของคันเหยียบคลัทช์
๕. ทดลองขับรถไปทดสอบบนถนนใหญ่โดยตรวจสอบชุดซิงโครไนซ์ว่ามีเสียงดังขณะเข้าเกียร์หรือไม่ และตรวจสอบรอยรั่วของน้ำมันเกียร์ภายหลังจากการทดสอบบนถนนแล้ว
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ. ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2584%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%258c-service-valve%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%25a7%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179