ถังน้ำหล่อเย็นสำรองเครื่องยนต์

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ระบบหล่อเย็นของรถยนต์สมัยใหม่ส่วนมากมีถังนํ้าหล่อเย็นสำรอง ดังแสดงในรูปที่ 8.15 และรูปที่ 8.16

ถังน้ำหล่อเย็นสำรอง

ถังนํ้าหล่อเย็นสำรองต่อกับท่อนํ้าล้นจากช่องเติมนํ้าของหม้อนํ้าและมีนํ้าบรรจุอยู่บางส่วน น้ำหล่อเย็นในเครื่องยนต์ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน การขยายตัวนี้ทำให้เกิดแรงดันกระทำกับนํ้าหล่อเย็น จึงมีนํ้าหล่อเย็นบางส่วนไหลผ่านท่อนํ้าล้นไปยังถังนํ้าหล่อเย็นสำรอง แต่เมื่อเครื่องยนต์เย็นลง นํ้าหล่อเย็นหดตัว ทำให้เกิดสุญญากาศขึ้นบางส่วนในหม้อนํ้า นํ้าหล่อเย็นจากถังนํ้าหล่อเย็น สำรองจะถูกดูดเข้าไปในหม้อนํ้า จะเห็นได้ว่านํ้าหล่อเย็นสามารถไหลไปมาระหว่างหม้อนํ้ากับถังนํ้าหล่อเย็นสำรอง ระบบนี้เรียกว่าระบบปิด (closed system)

การใช้ถังนํ้าหล่อเย็นสำรองมีข้อดีหลายประการคือ สามารถกำจัดฟองอากาศออกไป จากระบบหล่อเย็นได้ ซึ่งทำให้นํ้าหล่อเย็นสามารถพาความร้อนออกจากเครื่องยนต์ได้เต็มที่ และถังนํ้าหล่อเย็นสำรองยังช่วยให้ระบบหล่อเย็นมีนํ้าเต็มระบบตลอดเวลา ทำให้ระบบทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.