ทำไมเราจึงต้องถ่วงล้อ

Posted on : 12-11-2012 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

ล้อรถไม่ว่าจะผลิตออกมาใหม่หรือใช้ไปแล้ว จะมีลักษณะไม่สม่ำเสมอ น้ำหนักที่ไม่สมดุลย์เพียงเล็กน้อย ก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงได้ ลักษณะที่เกิดขึ้นของล้อที่ไม่สมดุลย์คือ มีอาการสั่นขึ้นลง และสั่นแบบซ้ายขวาอย่างแรง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ยาง ล้อ เพลา สึกหรอ นอกจากนี้ระบบคันส่งสะเทือน เมื่อระบบนี้สะเทือนมากจะหลวม ทำให้เสียการทรงตัว

ทฤษฎี

b เป็นความกว้างของหน้ายาง = .20 ม.

bl = b/2                                   = .10 ม.

R เป็นรัศมีของวงกลมล้อ         = .30 ม.

V เป็นความเร็วของรถ              = 60 กม./ ชม.

m เป็นน้ำหนักที่ไม่สมดุลย์       = 30 กรัม = 0.03 ก.ก.

F เป็นแรงเหวี่ยงเนื่องจากน้ำหนักที่ไม่สมดุลย์

M เป็นแรงบิดที่ปลายเพลา

จากสูตรทางกลศาสตร์ F = mv2 r = 0.03 X 602

0.30

= 27.2 ก.ก.

M = Fb₁ = .10×27.2=2.72 ก.ก.. – ม.

ลักษณะของการไม่สมดุลย์

1. การไม่สมดุลย์แบบสแตติค คือเมื่อเรานำล้อติดบนแกนแนวระดับ จุดที่หนักจะหมุนลงต่ำ เมื่อรถวิ่งจะเกิดมีแรงหนีศูนย์กลาง F กระทำที่จุดไม่สม่ำเสมอ ถ้าจุดไม่สม่ำเสมออยู่ล่างแรงก็จะลงล่าง ถ้าจุดไม่สม่ำเสมออยู่บน แรง F ก็จะดึงขึ้น อาการเช่นนี้จะทำให้ล้อเต้นขึ้นลง

2. ถ้าในกรณีที่จุดไม่สม่ำเสมอ อยู่นอกเส้น A-B มันจะเกิดแรงบิดรอบจุดปลาย ถ้าจุดไม่สมดุลย์อยู่ล่าง (รูปที่ 2) แรงบิดจะหมุนทวนเข็มนาฟิกา ถ้าจุดไม่สมดุลย์อยู่บน แรงบิดจะหมุนตามเข็มนาฟิกา จะเห็นว่าเมื่อล้อหมุนไป แรงบิดนี้จะทำให้ล้อส่ายไปส่ายมา ถ้าแบบสแตติกสมดุลย์ ลักษณะแบบไดนามิคอาจจะไม่สมดุลย์ก็ได้ ดังเช่นรูปที่ 3 ถ้าเราเติมน้ำหนักชิ้นหนึ่ง ที่เท่ากับน้ำหนักของจุดที่ไม่สมดุลย์ ติดไว้ที่ฝั่งตรงกันขาม 180° เราจะได้ล้อที่สมดุลย์แบบสแตติก ถ้าล้อหมุนจะเกิดแรงบิดทั้งหมดเป็น F X b

วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

1. ด้านความเร็ว  ที่ความเร็วเป็น 60 กม./ชม. แรงที่เกิดขึ้นเท่ากับ 27.2 กก. ถ้าความเร็วเพิ่มเป็นสองเท่า หรือ 120 กม./ชม. แรงที่เกิดขึ้นจะเป็น 27.2 X 22 = 108.8 ก.ก. จากตัวเลขนี้จะเห็นว่าผลของการไม่สมดุลส์จะมีค่ามากที่ความเร็วสูง ถ้าเราไม่มีระบบทำให้ล้อสมดุลย์ที่ดีได้ เราจะไม่สามารถจะทำให้รถมีความเร็วเช่นปัจจุบันได้

2. ด้านการทรงตัว รถยนต์จะมีการทรงตัวที่ดีถ้า H/W มีค่าน้อย วิธีหนึ่งที่จะทำให้ค่านี้น้อย คือลดขนาดของรัศมีของล้อลงจากสูตร F = mv2/r ถ้าเราลด r หรือรัศมีลง แรงจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นถ้าเรามีการถ่วงล้อที่ดีแล้ว จะทำให้เราสามารถลดขนาดของรัศมีของล้อได้ ยังผลให้การทรงตัวดีขึ้น

3. ด้านการเกาะถนน เราทราบว่ายางที่เกาะถนนได้ดีต้องมีหน้ายางที่กว้างตามรูปที่ 4 b เป็นความกว้างของหน้ายางลองพิจารณาแรงบิดที่เกิดขึ้น M=Fbl ถ้าหน้ายาง b โต bl จะโตตามไปด้วย ดังนั้น ถ้าเราเพิ่มหน้ายางให้กว้างขึ้น จะทำให้ล้อส่ายมากขึ้น ถ้าเรามีการถ่วงล้อที่ดีแล้ว จะทำให้เราสามารถใช้ยางที่หน้ายางโตขึ้น ยังผลให้การเกาะถนนได้ดี

สรุปปัญหา

ถ้าเรามีการถ่วงล้อที่ดีแล้ว จะสามารถใช้ยางที่มีหน้ากว้างเพิ่มขึ้น รัศมีของยางเล็กลง และใช้ความเร็วได้สูงขึ้น ทั้งสามประการนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญกว่าความสุขสบายยิ่งนัก

ข้อแนะนำ เกี่ยวกับว่าเราจะตรวจสภาพการสมดุลย์ของล้อเมื่อใด

1. เมื่อน้ำหนักถ่วงหลุดหายไป

2. เมื่อหน้าสึกหรือยางหัวโล้น

3. เมื่อเกิดการสึกหรอผิดปกติของยาง

4. เมื่อเปลี่ยนยางใหม่

5. เมื่อยางเปลี่ยนตำแหน่ง ข้อระวังคือ ควรจะมีเครื่องหมายทุกครั้งที่ถ่วงล้อหรือถอดยางออก เมื่อใส่ควรจะอยู่ตำแหน่งเดิม

6. ถ้ายางปกติควรตรวจทุกปี หรือทุก 15,000 กม.

วิธีแก้การไม่สมดุลย์ของล้อ

ในทางปฏิบัติเราจะมีเครื่องมือตรวจการสมดุลย์ ถ้าล้อไม่สมดุลย์ เครื่องจะบอกตำแหน่งว่าเราจะใส่น้ำหนักถ่วงเท่าใด ที่ไหน อย่างชัดเจน ถ้าเครื่องที่ทันสมัย เราจะได้สมดุลส์ทั้งแบบสแตติคและแบบไดนามิค ส่วนน้ำหนักถ่วงนั้นจะเป็นชิ้นตะกั่ว

ที่มา:มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179