ทินเน่อร์และโซลเวนท์

Posted on : 20-11-2013 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

(Thiner, Solvent)
ทินเน่อร์และโชลเวนท์ เป็นชื่อสำหรับเรียกตัวทำละลายสีของแลคเกอร์    กับอะคริลิคแลคเกอร์ แต่ส่วนมากมักจะเรียกเพียงทินเน่อร์ ทั้งนี้เพื่อทำให้สีใสพอที่จะพ่นได้    การผสมทินเนอร์ และรีดิวเซอร์กับสีในอัตราส่วนเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับคำแนะนำดังนี้
สำหรับสีอีนาเมล ตัวทำละลายสีเรียกรีดิวเซอร์ (Ruducer) ของสีแต่ละชนิด และการแห้งของสีที่พ่นไปแล้วขึ้นอยู่กับชนิดของทินเน่อร์, รีดิวเซอร์ อุณหภูมิของห้องพ่นสี ความชื้นในอากาศ
ทินเน่อร์ที่ใช้งานมีคุณสมบัติแตกต่างกันมากตามชนิดและความมุ่งหมายที่ใช้ ซึ่งมีความแตกต่างกัน 2 ประเภทคือ
1. อัตราความเร็วในการระเหย (Evaporation rate)
2. ความสามารถในการละลายกาวให้จางลง(Ability to Dissolvent the paint binder)
1. อัตราความเร็วในการระเหย
เมื่อพ่นสีแลคเกอร์ หรือ อะคริลิคแลคเกอร์ลงไปบนงานจะมีเวลาช่วงหนึ่ง ที่ทินเน่อร์ยังระเหยออกไม่หมด และสีสามารถที่จะแผ่ออก ซึ่งเรียกว่า (Flow out) ทินเน่อร์ที่ดี จะมีเวลาโพเอาท์นานกว่า และอัตราการระเหยออกหมดของทินเน่อร์จะเร็วกว่าของทินเน่อร์เลว เช่นช่วงเวลาโพเอ้าท์ของทินเน่อร์ก็ประมาณ 15 นาที ส่วนทินเน่อร์เลวประมาณ 7 นาทีเท่านั้น และอัตราการระเหยออกหมดของทินเน่อร์ดีภายใน 60 นาที ส่วนทินเน่อร์เลวอัตราการระเหยออกหมดภายใน 120 นาที

การระเหยของทินเน่อร์
รูปแสงอัตราการระเหย และการโพเอ้าท์ของทินเนอร์
ข้อสังเกต ทินเน่อร์ดี และทินเน่อร์เลว ดังนี้
1. เททินเน่อร์ทั้ง 2 ชนิดลงในภาชนะ
2. ใช้นิ้วมือจุ่มลงในทินเน่อร์
3. ทินเนอร์เลว จะทำให้นิ้วมือนั้นเย็นกว่า เพราะการระเหยเร็วมาก
2. ความสามารถในการละลายกาวให้จางลง
ตัวทำละลายสีบางตัวจะไม่มีอำนาจในการละลายกาวในสีบางชนิดได้เลย เช่นตัวทำละลายในสีอีนาเมล ถ้าเราเอาไปทำละลายสีแลคเกอร์อาจทำให้เกิดเป็นก้อนขึ้นได้ เพราะมันไม่มีอำนาจในการทำละลายสีแลคเกอร์ ถ้าบางครั้งขณะไม่มีปัญหา แต่พอพ่นไปจะทำให้สีไม่เงา สีด้านและสีเสื่อม คุณภาพเลว การแผ่กระจายไม่ดี สีลอก สีแห้งเป็นฝุ่น และจงจำไว้ว่าสีแลคเกอร์นั้นใช้ผสมทินเนอร์ ส่วนสีอีนาเมลใช้ผสมกับรีดิวเซอร์ เมื่อสีให้ความสามารถในการละลายกาวให้จางลงและถูกต้อง การสิ้นเปลืองเงินน้อย และได้ประโยชน์จากตัวทำละลายมากที่สุด และควรเลือกตัวทำละลายตามที่บริษัทแนะนำ ซึ่งเป็นกฎในการเลือกตัวทำละลายที่ควรทำตามโดยเคร่งครัดและไม่ควรเอาสีแลคเกอร์และสีอีนาเมลผสมกัน เพราะรีดิวเซอร์ไม่อาจละลายแลคเกอร์ได้

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.