การนำความชื้นออกจากระบบ MOISTURE REMOVAL

Posted on : 23-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

จะกล่าวถึงการดูดเอาความชื้นออกจากระบบทำความเย็น การนำเอาความชื้นออกจากระบบนับว่าเป็นปัญหาที่ยุ่งยากมากพอสมควรสำหรับช่างที่ไม่มีเครื่องมือเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องแว๊กคั้มหรือเครื่องทำสูญญากาศ ภาษาตลาดเรียกว่า เครื่องแว๊ค
การนำเอาความชื้นออกจากระบบโดยการทำให้เป็นสูญญากาศ ภายในสูญญากาศ ความชื้นภายในระบบจะเดือดกลายเป็นไอและถูกปั๊มออกไปจากระบบออกไปทิ้งภายนอก
มีคำแนะนำบางอย่างให้ใช้เครื่องคอมเพรสเซอร์แทนเครื่องแว๊กคั้มได้ ซึ่งวิธีนี้ตัวคอมเพรสเซอร์เองจะต้องรับ Load มากและใช้เวลาในการทำแว๊กคั้มนาน การที่รับ Load มากเพราะว่าจะต้องใช้ความเร็วรอบสูง เมื่อคอมเพรสเซอร์มีความเร็วสูงนํ้ามันหล่อลื่นที่อยู่ในระบบก็จะระเหยเร็วขึ้น นับว่าเป็นการทำอันตรายต่อคอมเพรสเซอร์เป็นอย่างมาก ความดันในคอมเพรสเซอร์เพิ่มมากขึ้นของเหลวจะกลับกลายเป็นไอได้ง่ายขึ้นซึ่งหมายความว่า คอมเพรสเซอร์กำลังเอาความชื้นออกจากระบบแต่มาฝากไว้ในคอมเพรสเซอร์อะไรจะเกิดขึ้น ความชื้นก็ยังคงอยู่ในระบบอีกตามเดิม เพราะฉะนั้น การใช้ตัวคอมเพรสเซอร์แทนแว๊กคั้มปั๊มไม่ได้เป็นการนำเอาความชื้นออกจากระบบทำความเย็นอย่างแท้จริงเลย ตรงกันข้ามอาจทำให้คอมเพรสเซอร์ชำรุดเสียหายอีกด้วย
เรามาทำความเข้าใจกันต่อไปว่าเครื่องดูดเอาความชื้นออกหรือเครื่องทำสูญญากาศนั้นเอาความชื้นออกไปได้อย่างไร ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดัน และจุดเดือดของน้ำ ณ ที่อุณหภูมิและความสูงต่างๆ กัน
เครื่องทำสูญญากาศสามารถทำให้ความดันบรรยากาศในระบบต่ำลงได้ เครื่องที่ดีสามารถทำให้เกิดสูญญากาศได้ถึง 29.76 นิ้ว-ปรอท ณ ที่ความดันนี้น้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ 40°ฟ ซึ่งหมายความว่า ณ ที่อุณหภูมิ 40°ฟ หรือสูงกว่าน้ำจะเดือดกลายเป็นไอและถูกดูดออกไปจากระบบทำความเย็น
ถ้าเรามาเริ่ม่ต้นสูญญากาศที่ 0 นิ้ว-ปรอท ที่ระดับน้ำทะเลน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิ 212 °ฟ ดังนั้นเราจะหาจุดเดือดของน้ำโดยเปรียบเทียบกับการทำให้เป็นสูญญากาศได้จากตารางข้างล่างนี้
System Vacuum    Temperature °F
27.99                                           100

28.89                                               80
29.40                                              60
29.71                                              40
29.82                                              20
29.88                                                0
ตารางเปรียบเทียบจุดเดือดของน้ำภายใต้สูญญากาศ
สูญญากาศมีหน่วยวัดเป็นนิ้ว-ปรอท (”Hg) การปั๊มเอาความชื้นออกจากระบบโดยทำให้เป็นสูญญากาศอย่างน้อยควรใช้เวลาประมาณ 30 นาทีแต่ในทางปฏิบัติแล้วนิยมแว๊กจนกระทั่งเข็มของเกจวัดความดันชี้ที่ 30 นิ้วปรอท (29.76 ”Hg) ซึ่งถือว่าความชื้นเดือดและถูกดูดออกไปหมดจากระบบ เป็นอันสิ้นสุดการทำสูญญากาศ และเตรียมสารทำความเย็นเข้าในระบบได้


ภาพที่ 12-1 ลักษณะเครื่องทำสูญญากาศแบบโรตารี่ Rotary (vacuum Pump)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.