ขนาดของน็อตและสกรูรถยนต์

Posted on : 31-10-2012 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การหมุนน็อตและสกรู

น็อตและสกรู

1. น็อต คือหัวของหัวของสกรู ซึ่งมีเกลียวอยู่ข้างในหัวเป็นเหลี่ยม

2.  สกรู คือตัวที่เป็นเกลียวรอบๆ ตัว ซึ่งใช้หมุนเข้าไปในน็อต หัวเป็นเหลี่ยม หรือกลมมีรอยผ่า

น็อตและสกรูนี้มีอยู่หลายขนาด และมีขนาดเกลียวอยู่หลายอย่างด้วยกัน แต่ว่าเกลียวที่หมุนออกนั้นมีอยู่ 2 อย่าง คือ

1. หมุนเข้าตามเข็มนาฬิกา เป็นน็อตเกลียวขวา มีใช้อยู่ทั่วไป ตามชิ้นส่วนประกอบของรถหรือเครื่องมือ

2. หมุนเข้าทวนเข็มนาฬิกา เป็นน็อตเกลียวซ้ายน็อตชนิดนี้มีใช้ตามความจำเป็นบางแห่งเท่านั้น เช่นใช้ยึดจับล้อรถทางด้านซ้าน หรือส่วนประกอบอื่นๆ น็อตและสกรูชนิดนี้จะสังเกตได้จากเครื่องหมายตัว L มีกำลับเอาไว้เสมอ

แหวนที่ใช้กับน็อต

1. แหวนสปริงใช้สำหรับดันให้น็อตยึดตัวแน่นอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้น็อตหมุนหลวมตัวออกได้ง่าย

2. แหวนรองหัวน็อตมีลักษณะเป็นวงกลมหน้าทั้งสองข้างแบนและเรียบ ใช้รองให้หมุนหัวนัตเข้าได้สะดวกและช่วยกดให้แผ่นชิ้นส่วนที่ใช้ประกบบางๆ แนบติดกันอยู่อย่างแน่ด้วย

3. แหวนล็อก มีลักษณะคล้ายแหวนรองหัวน็อต แต่ข้างๆ มีหูสำหรับพับล็อกหัวน็อต เพื่อไม่ให้หมุนคลายตัวออกได้

ขนาดของน็อตและสกรู

1/8” หรือ 1 หุน

¼ “ หรือ 2 หุน

3/8” หรือ 3 หุน

ตามขนาดข้างบนนี้ใช้เรียกกันสองอย่างด้วยกัน คือ 1 นิ้วเท่ากับ 8 หุน

ข้อควรปฏิบัติในการหมุนน็อตและสกรู

1. ใช้กุญแจที่มีขนาดพอดีกับน็อต

2. ใช้กุญแจที่เป็นชุดๆ หมุน เพราะว่ามีความยาวต่างกันตามลำดับขนาดของปากกุญแจ

3. ใส่กุญแจให้เต็มปากกุญแจ และเมื่อหมุนพยายามอย่าให้พลาดพลั้งหรือหลุดได้ ซึ่งอาจทำให้เหลี่ยมที่หัวน็อตเสีย

4. ค่อยๆ หมุนเข้าหรือออกช้าๆ อย่าใช้กำลังกระแทก ซึ่งอาจทำให้น็อตขาดหรือเกลียวเสียได้

5. ก่อนถอดน็อตออกหรือหมุนเข้า ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามส่วนประกอบเหล่านั้นด้วย เช่น

(1) น็อตล้อให้ถอดหรือใส่ตัวตรงกันข้ามเรื่อยไปจนกว่าจะแน่นหมด เมื่อเรียบร้อยแล้ว ควรหมุนตรวจดูทุกๆ ตัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจ

(2) น็อตฝาสูบเครื่องยนต์ จะต้องถอดจากข้างๆ ออกก่อนให้รอบแล้วถอดวนเข้าไปเป็นวงกลม

เพื่อป้องกันไม่ให้ฝาบิดเบี้ยว และตอนใส่ฝาสูบก็จะต้องใส่น็อตตัวอยู่ตรงกลางเสียก่อน แล้วใส่วนไปรอบๆ เป็นวงกลมเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ฝาสูบประกบกันได้อย่างสนิทแน่นแล้วหมุนน็อตเข้าดูทุกๆ ตัวอีกครั้งหนึ่งให้ได้ตามจำนวนปอนด์ที่กำหนดไว้

6.  เมื่อถอดน็อตออกมาแล้วก็ควรเก็บเอาไว้เป็นพวกๆ ให้เรียบร้อย

การถอดน็อตและสกรูเก่าๆ

1. ก่อนจะถอดควรใช้น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันโซล่าทาชโลมเสียก่อน เพื่อให้น้ำมันช่วยกัดสนิมแล้วจึงถอดออก

2. ถ้าถอดไม่ออกควรใช้ความร้อนช่วยเผาให้ร้อนเสียก่อนแล้วจึงถอดออกแต่ควรระวังการลุกไหม้

สำหรับน็อตและสกรู ที่ไม่สามารถถอดออกมาใช้ได้ต่อไปอีกก็ควรจะตัดทิ้งเสีย วีตัดน็อตและสกรูก็ควรตัดด้วยความร้อน เช่นใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าหรือเครื่องเชื่อมที่ใช้แกสตัดออกทิ้งเสียเลย แต่ถ้าเป็นจำนวนน้อยก็ใช้เหล็กสกัดตัดออกก็ได้

การถอดสกรูที่ขาดติดอยู่ตามส่วนต่างๆ ของรถหรือเครื่องมือ

1. ถ้าสกรูนั้นโผล่ออกมาให้ใช้คีมล็อคจับหมุนออกมา

2. ถ้าสกรูนั้นสั้นไม่สามารถจับด้วยคีมล็อคได้ก็ให้ใช้เหล็กสกัดตอกหมุดออก

3. ใช้วิธีการเชื่อมต่อหัวน็อตเพื่อการหมุนออก

4. ใช้เจาะรูด้วยสว่าน แล้วใช้เกลียวซ้ายหมุนเข้าไปจนแน่น เกลียวสกรูก็จะออก

จากทั้งนี้ถ้ายังไม่สามารถถอดออกได้ ก็ให้ใช้ความร้อนช่วยเผาให้ร้อนก็จะถอดออกได้

การทำเกลียวน็อตและสกรู

การทำเกลียวด้วยการใช้เครื่องต๊าปเกลียว การทำเกลียวแบบนี้ใช้กำลังคนหมุนเครื่องทำเกลียว โดยการเลือกทำเกลียวตามขนาดที่ต้องการ เช่น มีเกลียวหยาบเกลียวละเอียดและขนาดความโตของน็อตและสกรูนั้นๆ

วิธีทำเกลียว

1. การทำเกลียวสกรู

(1) ให้เครื่องทำเกลียวหมุนที่หัวสกรูโดยการจับสกรูนั้นๆ ไว้ให้แน่นด้วยปากกาที่ใช้สำหรับจับ

(2) ค่อยๆ หมุนเครื่องทำเกลียวไปทางขวาและบังคับให้ตั้งตรงได้ฉากอยู่เสมอและเมื่อรู้สึกว่าหมุนติดแน่น ก็ให้ขยับกลับใหม่แล้วจึงหมุนต่อไปอีก ให้กระทำอย่างนี้จนกว่าจะได้เกลียวที่ต้องการ

(3) ควรใช้น้ำมันเครื่องหรือน้ำใส่ลงไปหล่อลื่นเกลียวอยู่เสมอเพื่อป้องกันความร้อน

2. การทำเกลียวน็อต

(1) เจาะรูของน็อตให้ได้ขนาดเสียก่อนตามที่ต้องการ

(2) ใช้เครื่องมือทำเกลียวตัวที่หนึ่งเสียก่อน (ตัวที่หนึ่งทางปลายเล็กเรียว และโตไปทางที่จับเกลียว)เมื่อใช้ตัวที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ใช้ตัวที่สองและที่สามต่อไปถ้าจำเป็น เครื่องมือทำเกลียวนี้มีขนาดโตนัมเบอร์หนึ่งจะมีเครื่องมือสามตัว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.