การปนเปื้อนและการเกิดเมือกของนํ้ามันหล่อลื่น

Posted on : 04-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

การปนเปื้อนของนํ้ามันหล่อลื่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. การปนเปื้อนเนื่องจากสิ่งสกปรกเข้าไปผสมกับนํ้ามันหล่อลื่น เช่น เศษฝุ่นละออง อนุภาคโลหะ และนํ้า สิ่งเหล่านี้สามารถกำจัดออกไปได้ด้วยกรองนํ้ามันหล่อลื่น

2. การปนเปื้อนที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งเกิดขึ้นในนํ้ามันหล่อลื่นเอง สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถกำจัดออกได้ทั้งหมด นอกจากการเปลี่ยนนํ้ามันใหม่

สาเหตุเบื้องต้นของการปนเปื้อนประเภทที่สองนั้นเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนในอากาศกับไฮโดรคาร์บอนจำนวนหนึ่งในนํ้ามันเชื้อเพลิงและในนํ้ามันหล่อลื่นเมื่อนํ้ามันหล่อลื่นร้อน ผลที่ได้คือ การเกิดกรดในนํ้ามันหล่อลื่นซึ่งมีผลในการกัดกร่อน และต่อไปจะเกิดเมือก และวาร์นิช (varnish) สะสมอยู่ในเครื่องยนต์

เมือกมีลักษณะเป็นสารสีดำรวมตัวกันคล้ายครีมหนา และสามารถอุดตันตามตะแกรงกรอง และกรองนํ้ามันหล่อลื่น ซึ่งทำให้นํ้ามันหล่อลื่นไหลเวียนไม่สะดวกหรือไม่ไหลเวียน เครื่องยนต์อาจขาดนํ้ามันหล่อลื่นและเสียหายในที่สุด เมือกเกิดขึ้นเมื่อนํ้าและกรดซึ่งสะสมอยู่ในนํ้ามันหล่อลื่นได้รับความร้อนจากเครื่องยนต์ ประกอบกับการกวนนํ้ามันหล่อลื่นซึ่งเนื่องมาจากการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงสีดำที่เกิดขึ้นส่วนมากนั้นมาจากคาร์บอน

นํ้าสามารถสะสมในเรือนเครื่องยนต์ได้ 2 วิธีคือ เป็นผลที่ได้จากการเผาไหม้นํ้ามันเชื้อเพลิง และความชื้นในอากาศที่ผ่านเข้าเครื่องยนต์ทางช่องหายใจและกลั่นตัวบนชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เย็น ถ้าเครื่องยนต์ถูกใช้งานเป็นเวลานานเพียงพอ นํ้าที่สะสมอยู่ในเรือนเครื่องยนต์จะระเหยออกไปได้กับระบบหายใจเนื่องจากความร้อน เมือกในนํ้ามันหล่อลื่นจะไม่เกิดขึ้น

เพื่อป้องกันการเกิดเมือกในน้ำมันหล่อลื่น จึงจำเป็นต้องขับขี่รถยนต์ในระยะทางที่ไกลพอสมควรที่จะทำให้เครื่องยนต์ร้อนถึงอุณหภูมิทำงาน เพื่อกำจัดนํ้าออกไปจากเรือนเครื่องยนต์ แต่ถ้าไม่สามารถขับขี่ในระยะไกลได้ เช่น ที่ทำงานอยู่ใกล้บ้าน ก็แก้ไขด้วยการเปลี่ยนนํ้ามันหล่อลื่นให้บ่อยมากขึ้นกว่าปกติ มิฉะนั้นเมือกและวาร์นิชจะเกิดขึ้นและทำให้ระบบหล่อลื่นอุดตันในที่สุด

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.