การทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การทดสอบปริมาตรการทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์
การทดสอบสภาพดังกล่าวทำให้เราทราบถึงสภาพของ Discharge Reed Valve และสภาพของแหวนลูกสูบ
เครื่องมือ
ชุดแมนิโฟลด์เกจพร้อมสาย 1 ชุด หัวทดสอบ (Test cap) ขนาด ¼, ½, 5/8, ¾ นิ้ว ประแจปากตาย 1 ชุด
วัสดุ
สารทำความเย็น
การเตรียมเพื่อทดสอบ
1. ต่อชุดแมนิโฟลด์เกจที่เซอร์วิสวาวล์บนฝาสูบของคอมเพรสเซอร์
2. สตาร์ทเครื่องยนต์และปรับความเร็วรอบให้ได้ 1000-1200 รอบต่อนาที
3. ปรับสวิชควบคุมความเย็นให้มีความเย็นมากที่สุดแล้วทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วปิดสวิชควบคุมความเย็น
4. ปรับความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ความเร็วเดินเบาตามเดิม เพื่อป้องกันอาการ ดีเซลลิ่ง (Dieseling) และดับเครื่องยนต์
5. ถ้าคอมเพรสเซอร์ใช้ลิ้นกันกลับแบบซาราเดอร์ (Schrader Serviee Valve) ให้ไล่สารทำความเย็นออกจากระบบให้หมด โดยดำเนินตามลำดับขั้น และถอดสายยางทดสอบด้านความดันสูงที่เซอร์วิสวาวล์ออก โดยใช้โลหะมนอันเล็กๆ ดันให้ลิ้นเปิดเพื่อไล่สารทำความเย็นสู่ภายนอก

6. หลังจากไล่สารทำความเย็นออกจากระบบให้ต่อสายยางเกจวัดความดันสูงกับด้าน Discharge ของคอมเพรสเซอร์ตามเดิมและเปิดลิ้นที่ชุดแมนิโฟลด์เกจ ส่วนลิ้นด้านความดันต่ำให้ต่อข้อต่อเพื่อเปิดลิ้นความดันต่ำให้เปิดตลอดเวลา


ภาพที่ 12-1 การต่อแมนิโฟลด์เกจเพื่อทดสอบปริมาตรความจุของคอมเพรสเซอร์
การทดสอบปริมาตรหรือความจุของคอมเพรสเซอร์
1. เปิดสวิชทำความเย็นเพื่อให้คลัชและคอมเพรสเซอร์ทำงานโดยทำหน้าที่เป็นปั๊มลม
ข้อควรระวัง ในการทดสอบครั้งหนึ่งๆ ไม่ควรทำการทดสอบนานเกินกว่า 15 นาที เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายหรือชำรุดที่คอมเพรสเซอร์ เนื่องจากการหล่อลื่นมีไม่เพียงพอ ดังนั้นการทดสอบแต่ละครั้งควรทำด้วยความรวดเร็ว
เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานจะทำหน้าที่ปั๊มแต่ลมอัดเข้าไปในเกจวัดความดันด้านความดันสูง
2. เมื่อเข็มของเกจวัดความดันด้านความดันสูงขึ้นสูงสุดจนไม่ขึ้นต่อไปอีกให้หยุดเครื่องคอมเพรสเซอร์
สรุปผลการทดสอบ
1. ค่าบนเกจวัดด้านความดันสูงควรอ่านได้ 180 – 200 psi
2. ถ้าค่าที่วัดได้ต่ำกว่านี้แสดงว่า Reed Valve หรือปะเก็นแผ่นลิ้นชำรุดให้ทำการซ่อมส่วนดังกล่าวโดยทำตามหัวข้อวิธีซ่อมแผ่นลิ้นและ Reed Valve
3. ภายหลังจากทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจตามเดิมอีกครั้ง เพื่อความเรียบร้อยและเติมสารทำความเย็นให้เต็มตามกำหนดของบริษัทผู้ผลิต
4. ถอดชุดแมนิโฟลด์เกจและท่อยางออก ปิดฝาครอบที่เซอร์วิสวาวล์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.