ปัญหาขัดข้องของระบบสตาร์ต

Posted on : 10-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ระบบสตาร์ท

ระบบสตาร์ตมักจะมีปัญหาขัดข้อง 2 ประการคือ

1. มอเตอร์สตาร์ตไม่ทำงาน เมื่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง START จะพบว่ามอเตอร์ไม่หมุนเลย โอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือ แบตเตอรี่ไฟหมด แต่ก็อาจเป็นเพราะสาเหตุอื่น ๆ ได้เช่นกัน ให้ทดลองเปิดไฟหน้าและทดสอบการสตาร์ต ซึ่งความเป็นไปได้มีอยู่ 5 กรณีดังนี้

1. ไม่มีการหมุนและไม่มีแสงสว่าง ปัญหานี้อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟหมด ข้อต่อที่แบตเตอรี่หรือที่มอเตอร์สตาร์ตบกพร่อง หรือสายฟิวส์ขาด (ซึ่งแสดงปัญหาการลัดวงจรในระบบ)

2. ไม่มีการหมุน และแสงสว่างจะหายไปเมื่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่ START สิ่งนี้แสดงว่าข้อต่อที่แบตเตอรี่บกพร่อง หรือแบตเตอรี่มีกำลังไฟอ่อนมาก ให้เราทดลองขยับขั้วแบตเตอรี่ดูว่ามีอะไรดีขึ้นหรือไม่

3. ไม่มีการหมุน และแสงสว่างหรี่ลงเล็กน้อยเมื่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่ START สิ่งนี้แสดงว่าปัญหาเกิดขึ้นที่มอเตอร์สตาร์ต แต่ถ้าอาร์มาเจอร์ของมอเตอร์สตาร์ตหมุน แต่เครื่องยนต์ไม่หมุน แสดงว่าอาจเป็นเพราะเฟืองพีเนียนไม่เข้าขบกับเฟืองแหวนบนล้อช่วยแรงหรือคลัตช์ทางเดียวมีการลื่นไถล

4. ไม่มีการหมุน และแสงสว่างหรี่ลงอย่างมากเมื่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่ START ปัญหาที่มักพบในกรณีนี้ก็คือ แบตเตอรี่ไฟหมด หรือมีการติดขัดเกิดขึ้นในมอเตอร์สตาร์ตจนไม่สามารถหมุนได้

5. ไม่มีการหมุน และแสงสว่างไม่เปลี่ยนแปลง ให้ฟังเสียงการทำงานของโซลีนอยด์ในการดึงแกนเลื่อนเข้าข้างในซึ่งจะมีเสียงดังกริ๊กเมื่อสตาร์ตเครื่องยนต์ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบโซลีนอยด์ โดยต่อปลายข้างหนึ่งของสายพ่วงเข้ากับขั้วของโซลีนอยด์ที่ต่อกับแบตเตอรี่ และปลายอีกข้างหนึ่งของสายพ่วงเข้ากับขั้วอันเล็กของโซลีนอยด์ชึ่งต่อกับสวิตช์กุญแจ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แสดงว่าโซลีนอยด์เสีย ถ้าโซลีนอยด์และมอเตอร์สตาร์ตทำงานเป็นปกติเมื่อต่อด้วยสายพ่วง ปัญหาจะเกิดขึ้นในสวิตช์จุดระเบิด สวิตช์ห้องเกียร์ หรือสายไฟที่ต่อ ถ้าได้ยินเสียงมอเตอร์สตาร์ตทำงาน แต่เครื่องยนต์ไม่หมุน แสดงว่าคลัตช์ทางเดียวเสีย

6. การสตาร์ตด้วยสายพ่วง ท่านอาจทดลองสตาร์ตด้วยการใช้แบตเตอรี่เสริมจากภายนอก ซึ่งอาจให้แนวทางในการค้นพบปัญหาขัดข้องได้

2. เครื่องยนต์หมุนช้ามากและสตาร์ตไม่ติด ปัญหานี้มักเกิดจากแบตเตอรี่ไฟหมดหรือชำรุด หรืออาจเป็นเพราะสตาร์ตเครื่องยนต์หลาย ๆ ครั้งจนแบตเตอรี่อ่อนกำลังลง

ถ้าทดลองการสตาร์ตด้วยสายพ่วง พบว่ายังคงสตาร์ตไม่ติด ควรตรวจสอบระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงและระบบจุดระเบิด แต่ถ้าการสตาร์ตด้วยสายพ่วงได้ผล แสดงว่าแบตเตอรี่มีปัญหา

ปัญหาอื่นที่อาจพบคือ มอเตอร์สตาร์ตทำงานตามปกติ แต่สตาร์ตเครื่องยนต์ไม่ติด ปัญหานี้ ไม่ใช่ระบบสตาร์ตผิดปกติ แต่จะเป็นความผิดปกติของระบบอื่น ๆ เช่น ระบบจุดระเบิดและระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.