การถอด-ประกอบ และบริการปั๊มคลัทช์ตัวล่าง

Posted on : 22-11-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

DISASSEMBLY – REASSEMBLY AND SERVICE OF OPERATING CYLINDER
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถ ถอด-ประกอบและบริการปั๊มคลัทช์ตัวล่าง (Operating cylinder) ได้อย่างถูกต้อง
วัสดุอุปกรณ์
รถยนต์ ปั๊มคลัทช์ น้ำมันคลัทช์
เครื่องมือ
เครื่องมือเบื้องต้น
คลัทช์
รูปชุดควบคุมการทำงานของคลัทช์และปั๊มคลัทช์ตัวล่าง
ความรู้เบื้องต้น
ปั๊มคลัทช์ตัวล่าง ติดตั้งอยู่ที่หัวหมูคลัทช์ (Clutch cover) ก้านดัน (Push rod) ของปั๊มคลัทช์ตัวล่าง ปลายด้านหนึ่งประกอบติดอยู่กับก้ามปูคลัทช์ (Clutch yoke) และปลายอีกด้านหนึ่งประกอบอยู่กับปั๊ม
คลัทช์ล่าง เมื่อแม่ปั๊มคลัทช์ตัวบนทำงาน ปั๊มตัวล่างจะเคลื่อนตัวไปผลักดันก้ามปูคลัทช์ให้ดันชุดกดคลัทช์ทำงาน ซึ่งเป็นการทำให้
แผ่นคลัทช์อิสระ และทำให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกเข้าเกียร์ได้
ปั๊มคลัทช์ตัวล่าง
รูปการติดตั้งปั๊มคลัทช์ตัวล่าง (Toyota Corolla Trueno)
ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
๑. ใช้ขอนไม้รองล้อหลัง
๒. ขึ้นแม่แรงที่คานหน้ารถ ใช้ขาหยั่งรองรับ ๒ ตัว ในตำแหน่งที่ เหมาะสม
๓. ถอดท่อน้ำมันออกจากปั๊มคลัทช์ตัวล่าง
๔. ถอดน็อตยึดปั๊มคลัทช์ 2 ออก
๕. ถอดปั๊มคลัทช์ตัวล่างออก
ปั๊มคลัทช์ตัวล่าง1
รูปการติดตั้งปั๊มคลัทช์ตัวล่าง(Toyota Corolla Trueno)

ปั๊มคลัทช์ตัวล่าง2
รูปการแยกชิ้นส่วนปั๊มคลัทช์ตัวล่าง
การถอดแยกชิ้นส่วนภายใน
๑. ถอดก้านดัน 1 (Push rod)
๒. ถอดลูกยางกันฝุ่น 2 (Dust cover)
๓. ถอดลูกสูบ 3 (Piston) ออก
๔. ถอดสปริงดันลูกสูบ 4 (Piston spring)
๕. ถอดสกรูไล่ลม 5 (Bleeder screw) ออก
การทำความสะอาด
ให้ทำความสะอาด หรือล้างชุดปั๊มคลัทช์ตัวล่างด้วยน้ำมันเบรคที่สะอาด ห้ามล้างด้วยน้ำมันแร่ เช่น เบนซิน น้ำมันก๊าซและน้ำมันโซล่า เพราะน้ำมันแร่เหล่านี้เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ที่เป็นยาง
การตรวจสอบ
๑. ตรวจความสึกหรอที่ไม่สม่ำเสมอ หรือรอยสึกหรอเสียหายของลูกปั๊ม และกระบอกปั๊ม ถ้าพบว่าเสียหายให้เปลี่ยนใหม่
๒. ตรวจช่องว่างระหว่างลูกปั๊มกับกระบอกปั๊ม ถ้าสึกหรอเกินค่ากำหนด ให้เปลี่ยนใหม่ทั้งชุด
๓. เปลี่ยนลูกยาง เมื่อพบว่าบวม ฉีกขาด และเสียรูปทรง
๔. ถ้าลูกยางกันฝุ่นบวม ฉีกขาด ให้เปลี่ยนใหม่
๕. เปลี่ยนน็อตยึดท่อน้ำมัน ถ้าพบว่าเกลียวหรือเหลี่ยมน็อตเสียหายจากการถอด
การประกอบชิ้นส่วนของปั๊มคลัทช์ตัวล่าง
ให้ประกอบย้อนขั้นตอนการถอด และต้องมีความมั่นใจว่า ประกอบเข้าสู่ตำแหน่งเดิมอย่างถูกต้อง
การประกอบปั๊มคลัทช์ตัวล่างเข้ากับเครื่องยนต์
ประกอบย้อนขั้นตอนการถอด
ข้อควรระวัง
ในการประกอบน็อตยึดท่อน้ำมันจะต้องกวดด้วยมือจนมั่นใจว่า ไม่ปีนเกลียวแล้วจึงจะใช้ประแจกวดอัดเข้าไป
ที่มา:อ.ศรีณรงค์  ตู้ทองคำ, อ.ธิติ  ธาตรีนรานนท์, อ.พงษ์วุฒิ  สิทธิพล

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.