ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์:ปั๊มน้ำ

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ปั๊มนํ้าเป็นแบบปั๊มหอยโข่งคือ ทำงานด้วยแรงหนีศูนย์ โดยทั่วไปแล้วปั๊มนํ้าติดตั้งที่ปลายด้านหน้าของเสื้อสบ ปั๊มนํ้าสามารถทำให้น้ำไหลเวียนได้ระหว่างโพรงนํ้าและหม้อนํ้า ปั๊มนํ้าประกอบด้วย เสื้อปั๊มพร้อมช่องเข้า ช่องออก และกังหัน กังหันเป็นแผ่นแบนติดตั้งบนเพลาของปั๊ม แผ่นแบนมีชุดของใบพัดยึดติดอยู่ ดังแสดงในรูปที่ 8.4 และ 8.5

ปั๊มน้ำ

เมื่อกังหันหมุน สารหล่อเย็นระหว่างใบพัดจะถูกเหวี่ยงออกไปด้วยแรงหนีศูนย์กลางและไหลออกจากปั๊มทางช่องออกและเข้าสู่เสื้อสูบ ช่องเข้าของปั๊มมีท่อนํ้าต่อมาจากส่วนล่างของหม้อนํ้า ปั๊มดูดนํ้าจากหม้อนํ้าเข้ามาทดแทนนํ้าที่ถูกส่งออกไป จึงทำให้เกิดการไหลเวียนของนํ้า อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่เครื่องยนต์ยังคงทำงานอยู่และเทอร์โมสตัดยังคงเปิด

เพลาของกังหันรองรับด้วยแบริ่ง 1 หรือ 2 อัน ซีลป้องกันสารหล่อเย็นไม่ให้รั่วไหลออกทางแบริ่ง ปั๊มนํ้าส่วนมากใช้แบริ่งซีลในตัว ซึ่งจาระบีภายในไม่สามารถรั่วไหลออกมาและสิ่งสกปรกหรือนํ้าไม่สามารถเข้าไปภายใน

สำหรับเครื่องยนต์ซึ่งติดตั้งตามแนวยาว พัดลมหม้อนำติดตั้งบนเพลา ดียวกับเพลาปั๊มนํ้า ส่วนเครื่องยนต์ซึ่งติดตั้งตามแนวขวาง ปั๊มนํ้ายังคงติดตั้งอยู่บนปลายเครื่องยนต์ แต่มีพัดลมไฟฟ้าติดตั้งแยกต่างหาก ดูรูปที่ 8.6

พัดลมไฟฟฟ้า

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.